Väitökset

| Pekka Rautio

Väitös 27.2.2016 Helsingin yliopistolla: Kansallinen herätys symboloi suomalaisten kirkollisia yhteyksiä Viroon 1918–1939

Vuosina 1918–1939 Viroon suuntautuneiden suomalaisten kirkollisten yhteyksien henkisenä pohjavireenä oli kansallinen herätys, joka nosti myös heimokansat huomion kohteiksi, todetaan Jukka Yrjölän 27.2.2016 tarkastettavassa väitöskirjassa. Maiden itsenäistyminen loi edellytykset kirkollisten yhteyksien…

| Pekka Rautio

Väitös: Tampereen Kaupunkilähetys innovaattorina hyvinvointivaltion rakentumisessa

Teologian lisensiaatti Ali Kulhian väitöskirja ”Uutta, vanhaa ja lainattua. Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalisen työn asemoituminen hyvinvointivaltion rakentumisessa vuosina 1939-1973” tarkastetaan lauantaina 28.1.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Väitöstutkimus tuo merkittävää uutta tietoa…

| Pekka Rautio

Ulkopolitiikkaa uskonnoilla? − Englannin kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon suhteet toisen maailmansodan aikana 1941–1945

TM Hanna-Maija Ketolan 14.4.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tarkastettavassa väitöskirjassa ”Relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church during the Second World War, 1941-1945” selvitetään, miten Englannin…

| Pekka Rautio

Vanhan testamentin tutkimuksesta uutta tietoa juutalaisuuden historiaan

Francis Borchardt väittelee 4.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Torah in 1Maccabees – A Literary Critical Approach to the Text” (Toora 1. Makkabilaiskirjassa: Kirjallisuudentutkimuksellinen näkökulma tekstianalyysiin).   Väitöskirjassa tarkastellaan…

| Pekka Rautio

Filosofian ja mystiikan kohtaamisia ihmisen perimmäisten päämäärien tarkastelussa

FK Mikko Telaranta väittelee 11.5.2012 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Aristotelian Elements In the Thinking of Ibn al-’Arabí and the Young Martin Heidegger” (Aristoteliset elementit Ibn al-’Arabín ja…

| Pekka Rautio

Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa ja ihmiselämää?

TL Jussi Koivisto väittelee 18.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Is Evil Inevitable for Creation and Human Life? – Studies on Martin Luther´s Biblical Interpretation” (Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa…

| Pekka Rautio

Vapaaehtoistoiminta kilpailukeskeisen yhteiskunnan turvavyöhykkeenä?

Onko vapaaehtoissektorista tulossa tasa-arvon, huolenpidon, vapauden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvavyöhyke kilpailukyvyn ja tuottavuuden tavoitteiden kyllästämässä yhteiskunnassa, kysyy TM Henrietta Grönlund. HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtajana työskentelevän Henrietta Grönlundin perjantaina 25.5. tarkastettavassa väitöksessä…

| Pekka Rautio

Qumranin tekstilöydöksistä uutta tietoa psalmikokoelmien käyttötavoista

TM Mika Sakari Pajunen väittelee 1.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Land to the Elect and Justice for All – Search for the Function and Setting(s) of 4QNon-Canonical Psalms…

| Pekka Rautio

Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään – moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista

Rakastuessaan ihminen ei välttämättä tiedä, kehen hän rakastuu ja miksi. Vasta rakastaminen kirkastaa ihmiselle rakastumisen päämäärän. Teologian lisensiaatti Marjo Ojajärvi väittelee 8.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Rakastuva keski-ikäinen mies…

| Pekka Rautio

Uutta arkeologista tulkintaa Juudan yhteiskunnan tuhosta ja jälleenrakentumisesta

TM, FM Kirsi Valkama väittelee 16.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Judah in the Mid-Sixth Century BCE – Archaeological Evidence for a Post-Collapse Society”. Raamatuntutkimuksessa Jerusalemin ja sen temppelin tuhoutumisen…

| Pekka Rautio

HY väitös: Kirkon maahanmuuttotyön uskontorajat ylittävällä sovittelulla merkittävä rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa

TM Katri Kyllönen väittelee 10.8. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Uskonnon rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa. Sovittelijoiden, maahanmuuttajien ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden näkökulma.” (The Role of Religion in the Mediation of Immigrants’…

| Pekka Rautio

Väitös 10.2.2016 Helsingin yliopistolla: Sukupuoli ja yhteisöllisyys rakentuvat vastavuoroisesti rippikoulun rituaaleissa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan sukupuoli ja yhteisöllisyys rakentuvat vastavuoroisesti rippikoulussa. Sukupuoli dramatisoi yhteisöllisyyden tiivistymistä ja yhteisöllisyyden tiivistyminen leirijakson loppua kohden taas korostaa sukupuolen ja seksuaalisuuden teemojen asemaa ja merkitystä. Keskiviikkona 10.2.2016…

| Pekka Rautio

Väitös 30.1.2016 Helsingin yliopistolla: Vanha Suomi kirjallistui Ruotsin ja Venäjän valtakuntien luterilaisuuden risteymässä

TM Ville Vauhkosen väitöstutkimus osoittaa, että 1700-lukua hallinnut Venäjän kruunun modernisaatiopolitiikka pitäjänkouluineen löi leimansa Vanhan Suomen talonpoikien lukutaidon yleistymiseen. Yhdessä 1600-luvun luterilaisen perinnön ohella tämä synnytti Vanhaan Suomeen varsin tehokkaan…

| Pekka Rautio

Väitös 16.1.2016 Helsingin yliopistossa: Jeesuksen maskuliinisuuden kuvaukset synoptisissa evankeliumeissa

TM Susanna Asikainen kysyy väitöskirjassaan, miten synoptiset evankeliumit suhtautuvat antiikin kreikkalais-roomalaisen maailman hegemonisiin maskuliinisuuksiin. Tutkimus ei tarkastele historiallista Jeesusta, vaan keskittyy siihen, millä tavoin Jeesus esitetään miehenä. Tämän lisäksi tarkastellaan…

| Pekka Rautio

Väitös 16.1.2016 Helsingin yliopistolla: Laki ja naisten puolustaminen yhdistyvät filosofi Christine de Pizanin ajattelussa

TM Ilse Paakkisen väitöskirja käsittelee italialaisranskalaisen filosofi-runoilija Christine de Pizanin (1364/1365–1430/1431) sukupuolikäsitystä sekä hänen lakiallegorioitaan naisia puolustavassa teoksessa Cité des dames (Naisten kaupunki) vuodelta 1405. Christinen sukupuolikäsityksessä molemmat sukupuolet ovat…

| Pekka Rautio

Väitös 5.12.2015 Helsingin yliopistolla: Oma ruumis ja kerronnan kaari

Teol.lis. Terhi Törmä väittelee 5.12.2015 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Oma ruumis ja kerronnan kaari – Merkityksen muodostuminen Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologisen ja Paul Ricoeurin narratiivisen imaginaatiokäsityksen mukaan”. Väitöstilaisuus…

| Pekka Rautio

Väitös 5.12.2015 Itä-Suomen yliopistossa: Herätyksen aalloissa ja karikoissa – Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 – 1976

Filosofian tohtori, teologian maisteri Ari Auranen väittelee kirkkohistorian alalta Itä-Suomen yliopistossa lauantaina 5.12.2015. Hänen teemanaan on Herätyksen aalloissa ja karikoissa. Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 –…

| Pekka Rautio

Väitös 28.11.2015 Helsingin yliopistolla: Sosiaalikulttuuriset ja kirkolliset murrokset 1917–1918 vaikuttivat avioliittonormeihin Venäjällä

TM Jelisei Heikkilän 28.11.2015 tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan vuoden 1917–1918 ortodoksisen kirkolliskokouksen jälkeen Venäjällä syntyi uusi ‟avioeromalli”. Heikkilä on tutkinut, miten avioliittoa ja avioeroa koskevia kirkko-oikeudellisia kysymyksiä käsiteltiin kirkolliskokousta edeltävänä aikana…