Ohjeet artikkelin kirjoittajalle

Artikkeleiden valinta- ja julkaisukriteerit

Julkaisemme teologian alan ja sen lähitieteiden tutkimusartikkeleita, teologian tutkimusta ja tutkijoita koskevia ajankohtaisia artikkeleita sekä opinnäytetöiden perusteella kirjoitettuja artikkeleita.

Tutkimusartikkelit

Toimituskunta päättää kolme kertaa vuodessa vaihtuvat tutkimusteemat ja kutsuu niihin kirjoittajia. Julkaisuun voi myös itse tarjota aihetta tai valmista artikkelia. Aiheen ei välttämättä tarvitse liittyä meneillään olevaan teemaan.

Jos olet kirjoittamassa tutkimusteemaan, lataa kirjoittajan ohjeet tästä.

Toimitus käy läpi kaikki aineistot. Kirjoittajan odotetaan olevan valmis tekemään tekstiin vaadittavia muutoksia.

Opinnäytteet

Teologia.fin toimitus pyytää opinnäytetöiden ohjaajilta ehdotuksia ansiokkaista opinnäytetöistä ja pyytää kirjoitusta tai haastatelee tekijää. Tutkielman tekijä voi myös itse tarjota aihettaan Teologia.fi:lle. Tekijän on tällöin pyydettävä ohjaajan puoltava kannanotto.