Ohjeet artikkelin kirjoittajalle

Artikkeleiden valinta- ja julkaisukriteerit

Julkaisemme teologian alan ja sen lähitieteiden tutkimusartikkeleita, teologian tutkimusta ja tutkijoita koskevia ajankohtaisia artikkeleita sekä opinnäytetöiden perusteella kirjoitettuja artikkeleita.

Tutkimusartikkelit

Toimituskunta päättää kolme kertaa vuodessa vaihtuvat tutkimusteemat ja kutsuu niihin kirjoittajia. Julkaisuun voi myös itse tarjota aihetta tai valmista artikkelia. Aiheen ei välttämättä tarvitse liittyä meneillään olevaan teemaan.

Jos olet kirjoittamassa tutkimusteemaan, lataa kirjoittajan ohjeet tästä.

Toimitus käy läpi kaikki aineistot. Kirjoittajan odotetaan olevan valmis tekemään tekstiin vaadittavia muutoksia.

Opinnäytteet

Teologia.fin projektikoordinaattori ottaa vastaan ehdotuksia ansiokkaista opinnäytetöistä. Tutkielman ohjaaja, tekijä itse tai muu ansiokkaasta opinnäytetyöstä kuullut voi tarjota aihetta Teologia.fi:lle. Toimitus haastattelee tekijää.