Yhteystiedot

Teologia.fi
PL 4
00014 Helsingin yliopisto

Vastaava toimittaja
kirkkohistorian yliopistonlehtori Mikko Ketola, Helsingin yliopisto
mikko.ketola@helsinki.fi

Projektikoordinaattori
väitöskirjatutkija Toni Koivulahti, Helsingin yliopisto
toni.koivulahti@helsinki.fi

Opiskelijatoimitus
Talvikki Ahonen, UEF
Aleksi Enqvist, HY
Elisa Kössi, ÅA
Marika Torp, ÅA
Iida Leinonen, HY
Carolina Myrskog, ÅA
Peppi O’Connor, HY
Erica Pottier, HY

Yhteyshenkilöt Turussa ja Joensuussa:
Åbo Akademi: Pekka Lindqvist
pekka.lindqvist@abo.fi

Itä-Suomen yliopisto: Maria Takala-Roszczenko
maria.takala@uef.fi

Toimituskunta (2020)
Noora Koivulahti, Helsingin yliopisto (projektikoordinaattori)
Mikko Ketola, Helsingin yliopisto (vastaava toimittaja)
Pekka Lindqvist, Åbo Akademi
Hanna Paavilainen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Sofia Holopainen, Helsingin yliopisto
Maria Takala-Roszczenko, Itä-Suomen yliopisto