Yhteystiedot

Teologia.fi
PL 4
00014 Helsingin yliopisto

Vastaava toimittaja
kirkkohistorian yliopistonlehtori Mikko Ketola, Helsingin yliopisto
mikko.ketola@helsinki.fi

Projektikoordinaattori
väitöskirjatutkija Toni Koivulahti, Helsingin yliopisto
toni.koivulahti@helsinki.fi

Opiskelijatoimitus

Porfyrios Kärkkäinen, HY
Elisa Kössi, ÅA
Marianne Laitala, UEF
Carolina Myrskog, ÅA
Henna Niemelä, UEF
Erica Pottier, HY
Heidi Toivanen, UEF
Eini Vuorinen, HY

Yhteyshenkilöt Turussa ja Joensuussa:
Åbo Akademi: Pekka Lindqvist
pekka.lindqvist@abo.fi

Itä-Suomen yliopisto: Maria Takala-Roszczenko
maria.takala@uef.fi

Toimituskunta (2023)
Toni Koivulahti, Helsingin yliopisto (projektikoordinaattori)
Mikko Ketola, Helsingin yliopisto (vastaava toimittaja)
Marjo Kiljunen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Pekka Lindqvist, Åbo Akademi
Teemu Pauha, Helsingin yliopisto
Maria Takala-Roszczenko, Itä-Suomen yliopisto