Yhteystiedot

Teologia.fi
PL 4
00014 Helsingin yliopisto

Vastaava toimittaja
kirkkohistorian yliopistonlehtori Mikko Ketola, Helsingin yliopisto
mikko.ketola@helsinki.fi

Projektikoordinaattori
tohtorikoulutettava Noora Koivulahti, Helsingin yliopisto
noora.koivulahti@helsinki.fi

Opiskelijatoimitus
Milla Korkalainen, HY
Elisa Kössi, ÅA
Peppi O’Connor, HY
Olli Saukko, HY

Yhteyshenkilöt Turussa ja Joensuussa:
Åbo Akademi: Pekka Lindqvist
pekka.lindqvist@abo.fi

Itä-Suomen yliopisto: Maria Takala-Roszczenko
maria.takala@uef.fi

Toimituskunta (2019)
Noora Koivulahti, Helsingin yliopisto (projektikoordinaattori)
Mikko Ketola, Helsingin yliopisto (vastaava toimittaja)
Pekka Lindqvist, Åbo Akademi
Pyry Paananen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Heidi Rautalahti, Helsingin yliopisto
Anna Martta Seppänen, Helsingin yliopisto
Maria Takala-Roszczenko, Itä-Suomen yliopisto