| Pekka Rautio |

Väitös 16.1.2016 Helsingin yliopistolla: Laki ja naisten puolustaminen yhdistyvät filosofi Christine de Pizanin ajattelussa

Ilse Paakkinen-1

Ilse Paakkinen-1TM Ilse Paakkisen väitöskirja käsittelee italialaisranskalaisen filosofi-runoilija Christine de Pizanin (1364/1365–1430/1431) sukupuolikäsitystä sekä hänen lakiallegorioitaan naisia puolustavassa teoksessa Cité des dames (Naisten kaupunki) vuodelta 1405.

Christinen sukupuolikäsityksessä molemmat sukupuolet ovat Jumalan tahtomia ja siksi itsessään hyviä.

− Christine uskoi, että Jumalan mieli sisältää ikuisen miehen ja naisen idean, jonka perusteella Jumala luo materiaalisia ja sukupuolittuneita ruumiita. Erityistä Christinelle oli ajatus sukupuolenvaihdoksesta, jonka mukaan sukupuolittuneet luonteenpiirteet ovat myös oppimisen tulosta. Naisen oli mahdollista muuttua mieheksi opettelemalla miehille tyypillisiä tapoja, Paakkinen toteaa.

Christineä edeltävien ajattelijoiden sukupuolikäsitykset eroavat kyseisestä ajattelusta.

− Skolastinen näkemys sukupuolesta perustui Aristoteleen luonnonfilosofiaan, jonka perusteella nainen on puutteellinen mies. Kirkkoisä Augustinus korosti taas naisten ja miesten yhtäläistä älykkyyttä, mutta tulkitsi luomiskertomusta siten, että nainen on miehelle alamainen, Paakkinen tiivistää.

Christinen lakiallegoriat teoksessa Cité des dames perustuvat Tuomas Akvinolaisen lakikäsitykselle, jonka mukaan laki on jaettavissa ikuiseen, luonnolliseen, inhimilliseen ja ilmoitettuun lakiin.

Väittelijän mukaan Christine on tiettävästi ensimmäinen kirjoittaja, joka yhdistää lain ja naisten puolustamisen.

− Mikäli naisten asema ymmärretään väärin, myöskään lakia ei kyetä tulkitsemaan oikein, koska Jumalan asettama järjestys on kokonaisuus, jossa sukupuolten välinen suhde liittyy lakiin. Niinpä sukupuolen ja lain samanaikainen uudelleentulkinta on välttämätöntä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen näkökulmasta, Paakkinen tulkitsee Christinen ajattelua.

Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Gender and Defence of Women in Christine de Pizan’s Thought”, järjestetään 16.1.2016 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XIII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Karen Green, University of Melbourne, ja kustoksena on professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Ilse Paakkinen, s-posti: ilse.paakkinen@helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm