| Elisa Kössi |

Doktorsavhandling: Synd, ondska och demoner i pingströrelsens teologi

Kuva: Lauri Urvas

En intressant doktorsavhandling om synd och ondska inom pingströrelsens teologi försvarades vid Helsingfors universitet den 16 oktober. Den nyss doktorerade Sanna Urvas vill systematisera pingströrelsens teologi, och vad skulle vara ett mer tacksamt ämne att börja med än just frågan om ondska som blivit särskilt aktuell idag i.o.m. tredje vågens pingstväckelse.

I sin avhandling ”Theology of sin and evil in Classical Pentecostalism – Two case studies” undersöker hon två pentekostala teologers, Opoku Onyinahs och Amos Yongs, uppfattningar om syndens och demonernas ursprung. Urvas egen livsväg har varit avgörande för hennes intresse för teologi. Från att ha varit kommunistsinnad i sin ungdom gick hon igenom en personlig omvändelse och blev kristen. Därefter kom hon först i kontakt med tredje vågens pingstvänner och sedan den klassiska pingströrelsen.

Häxjakt ett tecken på osund demonologi

För sin forskning har Urvas valt ut två teologer som betraktat pingströrelsens teologi ur en mera systematisk synvinkel. För det första undersöker Urvas i sin avhandling den afrikanska pastorn Onyinahs kritik mot exorcismpraktiker i de afrikanska pingstförsamlingarna. Onyinah själv betonar människans egen syndighet gentemot ondskans identifiering med häxdemoner. För det andra diskuterar Urvas den US-baserade Yongs förklaring om Satans och demonernas uppkomst som följd av den kollektiva mänskliga ondskan.

Urvas håller med om att betoningar som lokaliserar demoner och onda makter för starkt i enskilda människor kan resultera i osunda praktiker, t.ex. när depression förklaras med att vara besatt av demoner. Teologernas betydelse ser Urvas framförallt i att kontextualisera lokala uppfattningar och se till att de blir förankrade i kristendomen i stort. Därutöver efterfrågar hon dock trosgemenskapernas egen roll i att reflektera över sin verksamhet och undervisning.

Kvinnoperspektiv och miljöfrågor

I fortsättningen vill Urvas vara med om att forma pingströrelsens teologi särskilt ur ett kvinnoperspektiv. Alltför snävt får det ändå inte bli, och efter avhandlingen har Urvas också fördjupat sig i ekoteologi och miljöfrågor.

Den här texten är en sammanfattning av den finska artikeln ”Väitös: Helluntailiikkeen teologiaa uudistetaan nyt pohtimalla kysymyksiä noituudesta ja demoneista”. Urvas avhandling finns tillgänglig på databanken E-thesis.