| Pekka Rautio |

Väitös 5.12.2015 Itä-Suomen yliopistossa: Herätyksen aalloissa ja karikoissa – Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 – 1976

Filosofian tohtori, teologian maisteri Ari Auranen väittelee kirkkohistorian alalta Itä-Suomen yliopistossa lauantaina 5.12.2015. Hänen teemanaan on Herätyksen aalloissa ja karikoissa. Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 – 1976.

Väitöskirja ilmestyy Kustannus Oy Uuden Tien kustantamana. Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Malkavaara ja kustoksena professori Hannu Mustakallio.

Tutkimus käsittelee filosofian ja teologian tohtori Uuras Saarnivaaran (1908–1998) roolia vuonna 1967 perustetun Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen teologisena auktoriteettina vuoteen 1976 saakka. Kansanlähetys oli osa luterilaisessa kirkossa toisen maailmansodan jälkeen muotoutunutta niin sanottua viidettä herätysliikettä.  

Vastaperustettu Kansanlähetys oli suurimmaksi osaksi nuorten aikuisten liike. Sen kannattajista lähes puolet oli 20–34-vuotiaita. Saarnivaaralla oli laajan kirjallisen ja julistustoiminnan kautta huomattava vaikutus teologista identiteettiään etsivän nuoren herätysliikkeen opillisiin ja ideologisiin näkemyksiin. Teologisten kannanottojensa välityksellä hän toimi mentaalisena vaikuttajana uuspietistien keskuudessa.

Saarnivaaran näkemykset loivat perusteita uuspietistisen ryhmän teologisten näkemysten yhdenmukaisuudelle ja oppositioasenteelle luterilaisen kirkon sekularisaatiokehitystä kohtaan. Samalla hän vaikutti herätyskristillisen rintaman vahvistumiseen ja uuden katto-organisaation syntyyn.

Saarnivaara osallistui aktiivisesti julistustyöhön eri puolilla Suomea, mikä edisti Kansanlähetyksen liikkeelle lähtöä ja ekspansiivista kasvuvaihetta 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Paitsi Kansanlähetyksessä hän toimi samaan aikaan osa-aikaisena johtajana ja opettajana eräissä pappisseminaareissa Yhdysvalloissa. Hänen Pohjois-Amerikassa viettämänsä vuodet näkyivät tavassa, jolla hän esitti mielipiteensä erityisesti ekumeniasta, raamattukysymyksestä sekä kansainvälisen politiikan ongelmista kylmän sodan aikana.

Suomen varovaisen ulkopolitiikan takia suhde Neuvostoliittoon oli herkkä, mutta Saarnivaara arvosteli avoimesti kansainvälistä kommunismia ja Kirkkojen maailmanneuvoston edustamaa ”poliittista teologiaa”.

Uuras Saarnivaaralla ei ollut ensisijaista asemaa Kansanlähetyksen hallinnollisessa johdossa, vaan hän toimi erityisesti uuspietistisen liikkeen ruohonjuuritasolla. Tämä merkitsi Kansanlähetyksen kiinnittymistä suomalaisen uuspietismin näkemyksiin, joihin Saarnivaara toi oman lisänsä amerikkalaisen lestadiolaisuuden, fundamentalismin, evankelikalismin eli evankelioivan herätyskristillisyyden ja karismaattisuuden pohjalta.

Ari Auranen, 49, toimii Lappajärven kirkkoherrana. Hän on väitellyt vuonna 2008 Oulun yliopistossa filosofian tohtoriksi aiheesta Lestadiolais-uuspietistinen konservatiiviteologi, Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1966.

Ari Aurasen yhteystiedot: puh. 050 345 8456, sähköposti ari.tb.auranen@gmail.com