| Pekka Rautio |

Väitös 16.1.2016 Helsingin yliopistossa: Jeesuksen maskuliinisuuden kuvaukset synoptisissa evankeliumeissa

Asikainen2

TM Susanna Asikainen kysyy väitöskirjassaan, miten synoptiset evankeliumit suhtautuvat antiikin kreikkalais-roomalaisen maailman hegemonisiin maskuliinisuuksiin. Tutkimus ei tarkastele historiallista Jeesusta, vaan keskittyy siihen, millä tavoin Jeesus esitetään miehenä. Tämän lisäksi tarkastellaan myös evankeliumien muiden mies- ja naishahmojen kuvausta.

Asikainen lähestyy tutkimuksessaan varhaisen kristinuskon maskuliinisuuksia marginaalisen maskuliinisuuden näkökulmasta hyödyntämällä australialaisen sosiologin R.W. Connellin kehittämiä hegemonisten ja ei-hegemonisten maskuliinisuuksien käsitteitä.

Antiikin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa näyttää olleen Asikaisen mukaan vähintään kaksi erilaista ihanteellista maskuliinisuutta, jotka kamppailivat hegemonisesta asemasta:

− Toinen näistä kannatti itsekorostavaa käytöstä, kun taas toinen korosti itsehillinnän merkitystä. Molemmat kyseisistä ihanteista löytyvät useista lähteistä, tosin itsehillintää korostava ihanne oli yleisempi filosofisissa, etenkin stoalaisissa teksteissä.

Tutkimuksen perusteella Luukkaan evankeliumi on lähinnä antiikin kreikkalais-roomalaista itsehillintää korostavaa maskuliinisuusihannetta. Selvimmin tämä on nähtävissä muutoksissa, joita Luukas tekee passiokertomukseen ja Jeesuksen tunteiden kuvaukseen.

− Synoptisista evankeliumeista löytyy kuitenkin myös kohtia, joissa maskuliinisuusihanne on lähempänä marginaalisuuden vapaaehtoista hyväksymistä. Opetuslapsia muun muassa kehotetaan omaksumaan marginaalisten ryhmien, kuten lasten, orjien ja eunukkien, sosiaalinen asema. Tämä vapaaehtoisen marginaalisuuden ihanne esiintyy erityisesti Markuksen ja Matteuksen evankeliumeissa, väittelijä toteaa.

− Näin ollen tutkimus osoittaa, ettei synoptisista evankeliumeista löydy yhtä raamatullista maskuliinisuuden ihannetta, Asikainen tiivistää.

Uuden testamentin eksegetiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Jesus and Other Men: Ideal Masculinities in the Synoptic Gospels”, järjestetään 16.1.2016 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä toimii professori Jennifer Glancy, Le Moyne College, Syracuse, USA, ja kustoksena on professori Petri Luomanen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Susanna Asikainen, s-posti: susanna.asikainen@helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm