Väitökset

| Pekka Rautio

Tavoitteena yhteys toiseen ihmiseen

Itsemurhien ehkäisytyötä ryhdyttiin suunnittelemaan Suomessa vasta 1960-luvulla. Kirkon Palveleva puhelin oli ensimmäinen organisoitu palvelu itsemurhavaarassa oleville. Helena Ojanperä-Samulin on tutkinut väitöskirjassaan, millä tavalla itsemurhien ehkäisy toteutui Kirkon Palvelevan puhelimen työssä…

| Pekka Rautio

Väitös: Uskonkokemuksen välittömyys selittää miksi Luther haastoi aikansa skolastisen teologian

Ilmari Karimies osoittaa tuoreessa väitöskirjassaan, että Martti Lutherin usko- ja todellisuuskäsityksen taustalla vaikuttaa keskiajan augustinolainen ajattelu, erityisesti Augustinuksen (354–430 jKr) illuminaatio-opiksi kutsuttu tietoteoria. − Kyseisessä teoriassa ihmisen ajattelua lähestytään valo-käsitteen…

| Pekka Rautio

Väitös: Soveltuvuusarvioinneilla pieni vaikutus papiksi pyrkivien ammatilliseen prosessiin

Kirkon tulevaisuuden kannalta uusien pappien rekrytoinnilla on kuitenkin keskeinen merkitys. Aura Nortomaa on selvittänyt väitöskirjassaan, mitä hyötyä papiksi haluavan psykologisesta soveltuvuusarviosta on hakijalle itselleen tai kirkolle, sekä ennustaako soveltuvuustulos papiksi…

| Pekka Rautio

Tuoreessa väitöksessä kirjoitetaan naisauktoriteetteja kristinuskon historiaan

Kaisa-Maria Pihlava käsittelee 19.11. tarkastettavassa väitöskirjassaan naisia, joiden kodeissa varhaiset kristityt kokoontuivat ajanlaskun alun kahdella ensimmäisellä vuosisadalla. Pihlava on tutkinut, millaisia auktoriteetteja naiset seurakunnissaan olivat, minkälainen oli heidän todennäköinen sosioekonominen…

| Pekka Rautio

Väitös 15.10.2016: Varhaisia luomiskertomuksia on välitetty ja tulkittu lukuisilla eri tavoilla

Jessi Orpanan uraauurtavassa väitöskirjassa tutkitaan, miten ihmisen luomista käsittelevät perinteet on ymmärretty ja tulkittu myöhäisen Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa (n. 250 eaa-70 jaa), aikana jolloin Vanhan testamentin kirjat saivat nykyisen…

| Pekka Rautio

Väitös 12.10.2016: Ruoka-apuun liittyy jännitteitä

Ruoka-avun vakiintumisen vaarana on, että avun kysynnän ja tarjonnan taustalla olevat yhteiskunnalliset kysymykset hyvinvointiyhteiskunnan ja elintarvikejärjestelmän ylijäämätuotannon ongelmista sivuutetaan, toteaa TM Anna Sofia Salonen uskonnollistaustaista ruoka-apua tarkastelevassa väitöstutkimuksessaan. Suomeen 1990-luvun…

| Pekka Rautio

Väitös 19.8.: Muinaisseemiläinen taistelumyytti toimi Lähi-idässä kuningasvallan oikeuttajana

TM Joanna Töyräänvuori väittelee 19.8. teologisessa tiedekunnassa muinaisseemiläisen myrskynjumalan ja meren välisen taistelumyytin poliittisista ulottuvuuksista. Myrskynjumalan ja meren välisen taistelun myytti juontaa juurensa kuningas Sargon akkadilaisen valtakuntaan, jota on pidetty…

| Pekka Rautio

Väitös 19.8.2016: Teologinen visio rauhasta väkivallan vastakulttuurina?

Teologi ja rap-artisti Lauri Kemppainen väittelee 19.8.2016 Helsingin yliopistolla rauhan ja väkivallan olemuksesta poliittisessa teologiassa. Hän näkee kristillisellä rauhan ontologialla olevan merkitystä vastakulttuurina sekularistisessa yhteiskunnassa. Lauri Kemppainen a.k.a Daikini Kemppaisen…

| Pekka Rautio

Väitös 13.4.2016 Helsingin yliopistolla: Kardinaali Walter Kasperin ilmoitusteologia on radikaalisti sekä ikuista että uutta

Tiina Huhtasen 13.4.2016 tarkastettavassa väitöskirjassa selvitetään saksalaisen kardinaali Walter Kasperin (s. 1933) teologista ajattelua ja hänen ilmoitusteologialleen tyypillisiä painotuksia. Tutkimus osoittaa, että Kasperin ajattelussa vaikuttaa erityisesti kolme taustatekijää: saksalainen idealistinen…

| Pekka Rautio

Väitös 27.2.2016 Helsingin yliopistolla: Kansallinen herätys symboloi suomalaisten kirkollisia yhteyksiä Viroon 1918–1939

Vuosina 1918–1939 Viroon suuntautuneiden suomalaisten kirkollisten yhteyksien henkisenä pohjavireenä oli kansallinen herätys, joka nosti myös heimokansat huomion kohteiksi, todetaan Jukka Yrjölän 27.2.2016 tarkastettavassa väitöskirjassa. Maiden itsenäistyminen loi edellytykset kirkollisten yhteyksien…

| Pekka Rautio

Väitös: Tampereen Kaupunkilähetys innovaattorina hyvinvointivaltion rakentumisessa

Teologian lisensiaatti Ali Kulhian väitöskirja ”Uutta, vanhaa ja lainattua. Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalisen työn asemoituminen hyvinvointivaltion rakentumisessa vuosina 1939-1973” tarkastetaan lauantaina 28.1.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Väitöstutkimus tuo merkittävää uutta tietoa…

| Pekka Rautio

Ulkopolitiikkaa uskonnoilla? − Englannin kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon suhteet toisen maailmansodan aikana 1941–1945

TM Hanna-Maija Ketolan 14.4.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tarkastettavassa väitöskirjassa ”Relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church during the Second World War, 1941-1945” selvitetään, miten Englannin…

| Pekka Rautio

Vanhan testamentin tutkimuksesta uutta tietoa juutalaisuuden historiaan

Francis Borchardt väittelee 4.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Torah in 1Maccabees – A Literary Critical Approach to the Text” (Toora 1. Makkabilaiskirjassa: Kirjallisuudentutkimuksellinen näkökulma tekstianalyysiin).   Väitöskirjassa tarkastellaan…

| Pekka Rautio

Filosofian ja mystiikan kohtaamisia ihmisen perimmäisten päämäärien tarkastelussa

FK Mikko Telaranta väittelee 11.5.2012 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Aristotelian Elements In the Thinking of Ibn al-’Arabí and the Young Martin Heidegger” (Aristoteliset elementit Ibn al-’Arabín ja…

| Pekka Rautio

Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa ja ihmiselämää?

TL Jussi Koivisto väittelee 18.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Is Evil Inevitable for Creation and Human Life? – Studies on Martin Luther´s Biblical Interpretation” (Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa…

| Pekka Rautio

Vapaaehtoistoiminta kilpailukeskeisen yhteiskunnan turvavyöhykkeenä?

Onko vapaaehtoissektorista tulossa tasa-arvon, huolenpidon, vapauden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvavyöhyke kilpailukyvyn ja tuottavuuden tavoitteiden kyllästämässä yhteiskunnassa, kysyy TM Henrietta Grönlund. HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtajana työskentelevän Henrietta Grönlundin perjantaina 25.5. tarkastettavassa väitöksessä…

| Pekka Rautio

Qumranin tekstilöydöksistä uutta tietoa psalmikokoelmien käyttötavoista

TM Mika Sakari Pajunen väittelee 1.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Land to the Elect and Justice for All – Search for the Function and Setting(s) of 4QNon-Canonical Psalms…

| Pekka Rautio

Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään – moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista

Rakastuessaan ihminen ei välttämättä tiedä, kehen hän rakastuu ja miksi. Vasta rakastaminen kirkastaa ihmiselle rakastumisen päämäärän. Teologian lisensiaatti Marjo Ojajärvi väittelee 8.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Rakastuva keski-ikäinen mies…