| Pekka Rautio |

Väitös 13.4.2016 Helsingin yliopistolla: Kardinaali Walter Kasperin ilmoitusteologia on radikaalisti sekä ikuista että uutta

Tiina Huhtanen

Tiina Huhtasen 13.4.2016 tarkastettavassa väitöskirjassa selvitetään saksalaisen kardinaali Walter Kasperin (s. 1933) teologista ajattelua ja hänen ilmoitusteologialleen tyypillisiä painotuksia.

Tutkimus osoittaa, että Kasperin ajattelussa vaikuttaa erityisesti kolme taustatekijää: saksalainen idealistinen filosofia, edustajanaan etenkin F. W. J. Schelling, Tübingenin koulukunnan teologia sekä Vatikaanin toisen konsiilin teologia.

− Kasperin ilmoitusteologian filosofinen pohja perustuu siihen, että juuri äärellisyydestään käsin ihmisen on mahdollista ymmärtää, että hänen oma olemassaolonsa perustuu äärettömään todellisuuteen, Huhtanen tiivistää.

Väittelijän mukaan kyseistä ajatusta voitaisiin käyttää yhteisenä keskustelupohjana myös muiden uskontojen ja sekulaarin tai ateistisen maailmankatsomuksen kanssa.

− Äärettömän edessä jokainen ihminen joutuu myöntämään, ettei täysin ymmärrä, mitä ääretön tarkoittaa. Olkoon kyse äärettömästä matematiikan tai uskonnon käsitteenä. Tästä yhteisestä oivalluksesta voisi syntyä mahdollisuus dialogille.

Armo ja radikaalius ilmoituskäsityksessä

Kasperin myöhäisemmässä teologiassa ilmoituskäsityksen kannalta keskeiseksi käsitteeksi on noussut armo.

− Viimeisimmissä teoksissaan Kasper painottaa armon merkitystä erityisesti käytännöllisessä kristityn elämässä. Armon käsite tulisi ymmärtää hänen mukaansa sekä Jumalan keskeisenä ominaisuutena, että mallina omalle toiminnallemme kristittynä, Huhtanen arvioi.

Väittelijän mielestä Kasperin ilmoituskäsitystä voi kuvata radikaaliksi.

− Ilmoitus on Kasperin ajattelussa samanaikaisesti radikaalisti ikuista kantaen itsessään evankeliumin ikuista Henkeä ja kristinuskon perustaa, sen juuria (lat. radices), mutta toisaalta radikaalisti uutta ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Kasperin ilmoitusteologiassa kristinuskon todellisuutta muokkaava ja uudistava totuus on Jumalan maailmaan ihmiseksi syntynyt itseilmoitus, Jumalan Sana, vapahtaja Jeesus Kristus.

Väitöskirjan lähteinä on käytetty Kasperin kirjallista tuotantoa.

Dogmatiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Event of the Radically New: Revelation in the Theology of Walter Kasper”, järjestetään keskiviikkona 13.4.2016 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, aud. XV, Unioninkatu 34, 4. krs.

Vastaväittäjänä on professori (emeritus) Gösta Hallonsten, Lunds Universitet, Newman Institut, ja kustoksena professori Miikka Ruokanen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Tiina Huhtanen, s-posti: tiina.huhtanen (at) evl.fi

Tiina Huhtanen

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm