| Pekka Rautio |

Väitös 19.8.2016: Teologinen visio rauhasta väkivallan vastakulttuurina?

Lauri Kemppainen

Teologi ja rap-artisti Lauri Kemppainen väittelee 19.8.2016 Helsingin yliopistolla rauhan ja väkivallan olemuksesta poliittisessa teologiassa. Hän näkee kristillisellä rauhan ontologialla olevan merkitystä vastakulttuurina sekularistisessa yhteiskunnassa.

daikinipromo2Lauri Kemppainen a.k.a Daikini

Kemppaisen tutkimuskohteena on tuore angloamerikkalainen teologinen keskustelu, joka pureutuu väkivaltaan ja rauhaan liittyviin olemiskäsitteellisiin eli ontologisiin kysymyksiin.

Erityisesti Kemppainen tarkastelee väkivallan ja rauhan olemusta radikaalin ortodoksian suuntauksen (Radical Orthodoxy) perustajan, teologi-filosofi John Milbankin näkemysten kautta. Radikaali ortodoksia suhtautuu kriittisesti modernismin, liberalismin ja sekularismin painotuksiin.

− Milbank tarkoittaa väkivallan ontologialla oletusta, jonka mukaan oleminen on pohjimmiltaan kaaoksen ja järjestyksen, samuuden ja toiseuden, eron ja identiteetin välistä lakkaamatonta taistelua. Kristillisen vision Milbank tulkitsee puolestaan rauhan ontologiaksi, jossa oleminen nähdään perimmiltään hyvyyden, totuuden ja kauneuden harmonisena yhteytenä, väittelijä kiteyttää.

Kemppaisen tutkimassa keskustelussa ontologiat rinnastuvat maailmankatsomuksiin ja ovat väistämättä kytköksissä siihen, mitä ihminen pitää rationaalisena tai moraalisena. Siten ontologiat ovat osa myös poliittisia toimintasuosituksia. Siirryttäessä metafyysis-filosofisen keskustelun ulkopuolelle, rajaa rauhan ja väkivallan ontologian välille on kuitenkin vaikeampi vetää. Tätä haastetta Kemppainen havainnollistaa väitöskirjassa sodan ja rauhan kysymyksiä sekä poliittista liberalismia käsittelevien artikkelien kautta.

− Näyttäisi olevan eri asia pitää jotakin tiettyä ontologiaa vaikkapa kristillisen uskon mukaisena, kuin päättää, millaisia johtopäätöksiä siitä olisi syytä vetää poliittiseen toimintaan. Samaa päämäärää tavoitellaan erilaisilla keinoilla.

Kemppainen kuitenkin näkee kristillisellä rauhan ontologialla olevan arvoa sen toimiessa tarvittaessa vastakulttuurina sekularistisessa yhteiskunnassa.

− Esimerkiksi kansallisvaltion ensisijaisuutta hinnalla millä hyvänsä korostavaa nationalismia tai sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta piittaamatonta egoismia ei voi sisällyttää rauhanontologiseen toimintaan.

Systemaattisen teologian oppialaan lukeutuva väitöstilaisuus: ”Väkivallan ja rauhan ontologiat – Tutkimuksia poliittisesta teologiasta”, järjestetään perjantaina 19.8.2016 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XIV, Fabianinkatu 33 (käyntiosoite: Unioninkatu 34).

Vastaväittäjänä on professori Serafim Seppälä, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm