Väitökset

| Marita Seitsalo

Teologian alan väitös 18.5.2007

                    Minustako papiksi? Soveltavia opintojaan suorittava teologian opiskelija papin ammattikuvan ja identiteettinsä rakentajana Yliopiston teoria ja työn käytäntö opettavat toisiaan Työelämän ja yliopisto-opiskelun välillä…

| Marita Seitsalo

Väitös ekumeniikan alalta 25.5.2007

  
TM Ari Ojell väittelee 25.5.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”One Word, One Body, One Voice – Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa” (Yksi Sana, Yksi Ruumis, Yksi Ääni: Tutkimuksia apofaattisesta teologiasta ja kristosentrisestä antropologiasta Gregorios Nyssalaisella).

| Marita Seitsalo

Väitös 5.5.2007: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa

TM, FM Kai Alhasen sosiaalietikan alaan kuuluva väitöskirja, ”Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa” (Practices and Thought in Michel Foucault’s Philosophy), tarkistettiin Helsingin yliopistossa 5.5.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Tuija Pulkkinen, Jyväskylän…

| Marita Seitsalo

Väitöstiedote: Pyhät naiset Venäjällä

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, FL Elina Kahla väittelee venäjän kielen ja kirjallisuuden alalta otsikolla ”Life as Exploit: Representations of Twentieth-Century Saintly Women in Russia” (Elämä kilvoitteluna: 1900-luvun pyhien naisten representaatioita…

| Marita Seitsalo

Väitös: Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958-1962

TL Ville Jalovaaran tutkimuksessa selvitetään, miten Suomen luterilaisen kirkon piispat ja Kotimaa-lehti suhtautuivat tähän aikakauteen. Väitöskirjan rajavuosille sijoittuu poliittisen historian tutkimuksessa runsaasti käsitellyt syksyn 1958 yöpakkaskriisi ja marraskuun 1961 noottikriisi….