| Marita Seitsalo |

Väitös ekumeniikan alalta 25.5.2007

TM Ari Ojell väittelee 25.5.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”One Word, One Body, One Voice – Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa” (Yksi Sana, Yksi Ruumis, Yksi Ääni: Tutkimuksia apofaattisesta teologiasta ja kristosentrisestä antropologiasta Gregorios Nyssalaisella).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopistomuseo Arppeanum, auditorio, Snellmaninkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Lucas F. Mateo-Seco, Navarran Yliopisto, ja kustoksena on professori Sammeli Juntunen.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Helsingin yliopisto