Väitökset

| Pekka Rautio

HY väitös: Pyhä näytelmä pyhässä ajassa ja paikassa – jumalanpalvelus uskonnollisen kokemuksen rakentajana

TL Ann-Maarit Joenperä väittelee 17.5.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Jumalan lapset isän sylissä. Narratiivinen tutkimus pääjumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumisesta kirkossakävijöille Tuusulan seurakunnassa.” Joenperän tutkimuksessa selvitettiin, mistä eri asioista merkityksellinen jumalanpalvelus…

| Pekka Rautio

Väitöstutkimus koptinkielisestä raamatunkäännöksestä

TM Elina Perttilä väittelee 13.4.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Sahidic 1 Samuel – A Daughter Version of the Septuagint” Perttilä on tutkinut väitöskirjassaan koptinkielistä 1. Samuelin kirjan käännöstä. Käännöksen…

| Pekka Rautio

HY väitös: Arvovaltainen opetus: kertomus sielun laskeutumisesta ja noususta koptilaisessa kirjoituksessa

TM Ulla Tervahauta väittelee 6.4.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”A Story of the Soul’s Journey in the Nag Hammadi Library: A Study of Authentikos Logos (NHC VI,3)” Tervahaudan väitöskirja…

| Pekka Rautio

HY väitös: Mirjam-hahmo esimerkkinä naisten asemasta antiikin juutalaisessa maailmassa

TM Hanna Tervanotko väittelee 9.3.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Denying Her Voice. The Figure of Miriam in Ancient Jewish Literature.” Tervanotkon tutkimuksessa analysoidaan Mirjam-hahmoa, joka esiintyy Toisen temppelin ajan…

| Pekka Rautio

HY väitös: Tunnustuksellinen uskonnonopetus yksilön oikeutena ja yhteisenä hyvänä?

TM Leena Isotalo väittelee 2.2.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Yhteinen hyvä ja yksilön oikeus – Kansakoulun uskonnonopetus Kansallisen Kokoomuspuolueen politiikassa 1918–1923” (Religious Instruction in the Finnish Primary Schools in…

| Pekka Rautio

HY väitös: Ihmisyyden rajat maahanmuuttajan ja kirkon kohtaamisissa Johannesburgissa

TM Elina Hankela väittelee 11.1.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Challenging ubuntu – Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg”. Hankelan tutkimus tarkastelee ihmisyyden merkityksiä…

| Pekka Rautio

HY väitös: Parisuhteen kärjistymiseen erokriisiksi useita eri syitä, mutta myös toimivia ratkaisukeinoja

TM Hanna Ranssi-Matikainen väittelee 1.12.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Yhdessä sittenkin. Kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutoksesta parisuhteessa”.Ranssi-Matikaisen tutkimuksessa parisuhteen kärjistymistä erokriisiksi tarkastellaan yhdentoista parin näkökulmasta, jotka ovat saaneet tukea…

| Pekka Rautio

HY väitös: Ekumeenista toimintaa kansainvälisen maailmanpolitiikan näyttämöllä toisen maailmansodan jälkeen

TM Matti Peiponen väittelee 24.11.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Ecumenical Action in World Politics – The Creation of the Commission of the Churches on International Affairs, 1945–1949” (Ekumeenista toimintaa…

| Pekka Rautio

HY väitös: Zacharias Topeliuksen viimeinen romaani on kannanotto oman aikansa teologiseen kriisiin

TL, FM Anna-Kaisa Inkala väittelee 23.11.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Uskonnot, aatteet ja Jumalan rakkaus. Zacharias Topeliuksen romaani Tähtien turvatit ja sen kontekstit”. Inkala selvittää väitöskirjassaan kirjailija Zacharias Topeliuksen…

| Pekka Rautio

HY väitös: Tiedon ja totuuden lähteet varhaiskristillisten tekstien tulkinnoissa

TM Päivi Vähäkangas väittelee 6.10. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Rejection and Reception of Philosophy in the Letter of Eugnostos (NHC III,3 and V,1) and Pseudo-Clementine Recognitions”. Vähäkankaan väitöskirja käsittelee…

| Pekka Rautio

HY väitös: Naispappeuskiistojen takana ristiriitaiset tulkinta- ja ratkaisumallit

TM Paula Närhi väittelee 14.9. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Nainen, pappeus ja ristiriita? Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa”. (Woman, Priesthood and Conflict? An interview…

| Janet Ingman

ÅA: doktorsavhandling i dogmatik

TL Patrik (Andreas) Hagmanin väitöskirja dogmatiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa perjantaina 10.10.2008. Väitöskirjan otsikkona on: Understanding Asceticism. Body and Society in the Asceticism of St Isaac of Nineveh.

| Marita Seitsalo

Joensuun yliopisto: väitös kirkkohistorian alalta 4.10.2008

TM Kaija Santin väitöskirja kirkkohistorian alalta esitetään tarkastettavaksi Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa 4.10.2008. Väitöskirjan otsikko on ”Sanankuulijasta sananjulistajaksi. Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917 – 1939”. Vastaväittäjänä toimii professori Pirjo Markkola (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Hannu Mustakallio (Joensuun yliopisto).

| Sari Dhima

Väitös 31.5.2008: Luterilaisen alttaritilan ongelmana on kalusteiden määrittelemätön hierarkia

Alttaritila on uusi tutkimusaihe. Uutta on myös liturgisen ja arkkitehtonisen näkökulman yhdistäminen tutkimuksessa. Tarkastelun kohteena olivat eri puolilla maata sijaitsevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 65 alttaritilaa 1960-luvun alusta 2000-luvun vaihteeseen. Väitöstutkimuksessani…

| Marita Seitsalo

Åbo Akademi: Väitös Uuden testamentin eksegetiikan alalta 26.5.

TL Vesa (Mikael) Ollilaisen väitöskirja Uuden testamentin eksegetiikan alalta esitetään tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa maanantaina 26.5.2008.

| Marita Seitsalo

JoY: Väitös Uuden testamentin eksegetiikan alalta 6.5.2008

Teologian maisteri Mikael Sundkvist käsittelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa Uuden testamentin eksegetiikan väitöskirjassaan apostoli Paavalin suhdetta Mooseksen lakiin.

| Marita Seitsalo

Väitös sosiaalietiikan alalta 19.12.2007

   TM Heli Pruuki väittelee 19.12.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Kuka on potilas? – Suomalaisen sikiöseulontakäytännön sosiaalieettistä tarkastelua”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33.. Vastaväittäjänä…

| Marita Seitsalo

Väitös käytännöllisen teologian alalta 19.12.2007

TM Helena (Maria) Rönnbergin väitöskirja käytännön teologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa keskiviikkona 19.12.2007. Väitöskirjan otsikkona on: Tolv steg för livet Brommadialogen och kristen recovery.