Väitökset

| Pekka Rautio

HY väitös: Zacharias Topeliuksen viimeinen romaani on kannanotto oman aikansa teologiseen kriisiin

TL, FM Anna-Kaisa Inkala väittelee 23.11.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Uskonnot, aatteet ja Jumalan rakkaus. Zacharias Topeliuksen romaani Tähtien turvatit ja sen kontekstit”. Inkala selvittää väitöskirjassaan kirjailija Zacharias Topeliuksen…

| Pekka Rautio

HY väitös: Tiedon ja totuuden lähteet varhaiskristillisten tekstien tulkinnoissa

TM Päivi Vähäkangas väittelee 6.10. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Rejection and Reception of Philosophy in the Letter of Eugnostos (NHC III,3 and V,1) and Pseudo-Clementine Recognitions”. Vähäkankaan väitöskirja käsittelee…

| Pekka Rautio

HY väitös: Naispappeuskiistojen takana ristiriitaiset tulkinta- ja ratkaisumallit

TM Paula Närhi väittelee 14.9. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Nainen, pappeus ja ristiriita? Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa”. (Woman, Priesthood and Conflict? An interview…

| Janet Ingman

ÅA: doktorsavhandling i dogmatik

TL Patrik (Andreas) Hagmanin väitöskirja dogmatiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa perjantaina 10.10.2008. Väitöskirjan otsikkona on: Understanding Asceticism. Body and Society in the Asceticism of St Isaac of Nineveh.

| Marita Seitsalo

Joensuun yliopisto: väitös kirkkohistorian alalta 4.10.2008

TM Kaija Santin väitöskirja kirkkohistorian alalta esitetään tarkastettavaksi Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa 4.10.2008. Väitöskirjan otsikko on ”Sanankuulijasta sananjulistajaksi. Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917 – 1939”. Vastaväittäjänä toimii professori Pirjo Markkola (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Hannu Mustakallio (Joensuun yliopisto).

| Sari Dhima

Väitös 31.5.2008: Luterilaisen alttaritilan ongelmana on kalusteiden määrittelemätön hierarkia

Alttaritila on uusi tutkimusaihe. Uutta on myös liturgisen ja arkkitehtonisen näkökulman yhdistäminen tutkimuksessa. Tarkastelun kohteena olivat eri puolilla maata sijaitsevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 65 alttaritilaa 1960-luvun alusta 2000-luvun vaihteeseen. Väitöstutkimuksessani…

| Marita Seitsalo

Åbo Akademi: Väitös Uuden testamentin eksegetiikan alalta 26.5.

TL Vesa (Mikael) Ollilaisen väitöskirja Uuden testamentin eksegetiikan alalta esitetään tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa maanantaina 26.5.2008.

| Marita Seitsalo

JoY: Väitös Uuden testamentin eksegetiikan alalta 6.5.2008

Teologian maisteri Mikael Sundkvist käsittelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa Uuden testamentin eksegetiikan väitöskirjassaan apostoli Paavalin suhdetta Mooseksen lakiin.

| Marita Seitsalo

Väitös sosiaalietiikan alalta 19.12.2007

   TM Heli Pruuki väittelee 19.12.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Kuka on potilas? – Suomalaisen sikiöseulontakäytännön sosiaalieettistä tarkastelua”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33.. Vastaväittäjänä…

| Marita Seitsalo

Väitös käytännöllisen teologian alalta 19.12.2007

TM Helena (Maria) Rönnbergin väitöskirja käytännön teologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa keskiviikkona 19.12.2007. Väitöskirjan otsikkona on: Tolv steg för livet Brommadialogen och kristen recovery.

| Marita Seitsalo

Väitös uskonnonpedagogiikan alalta 14.12.2007

    TM Elina Hella väittelee 14.12.2007 kello 12.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Variation in the Understanding of Lutheranism and Its Implications for Religious Education – Meaning Discernment of Students…

| Marita Seitsalo

Väitös dogmatiikan alalta 8.12.2007

   TM Matti Kalevi Väisänen väittelee 8.12.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Vedestä vai Hengestä? – Uuras Saarnivaaran kasteteologia” (Of water or the Spirit? Uuras Saarnivaara’s theology of…

| Marita Seitsalo

Väitös uskontotieteen alalta 16.11.2007

TL, HuK Kaisa Sinikara väittelee 16.11.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa – Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970 -2005”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus,…

| Marita Seitsalo

Väitös etiikan ja uskonnonfilosofian alalta 27.10.2007

    TL Ari Savuoja väittelee 27.10.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Mikä on ihme ja mitä ihmeistä voidaan tietää? – Keskustelu ihmeistä uusimmassa englanninkielisessä uskonnonfilosofiassa”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa…

| Marita Seitsalo

Väitös dogmatiikan alalta 20.10.2007

Teol. maist. Niilo Räsänen väittelee 20.10.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Kutsu kuuliaisuuteen – James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys” (A Call to Obedience. James I. Packer´s Covenantal Nomist…

| Marita Seitsalo

Väitös ortodoksisen teologian alalta 28.9.2007

     Kiista Suomen ortodoksisen kirkkokunnan asemasta oli poliittisesti tulenarka Teologian maisteri Juha Riikonen on Joensuun yliopistossa tarkastettavassa ortodoksisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan tutkinut Suomen ja Venäjän kirkkojen välistä kanonista eli…

| Marita Seitsalo

Väitös käytännöllisen teologian alalta 22.9.2007

Postmodernin isän ihanne on isyyden kokonaisvaltaisuus   Teologian maisteri Jari Kekäle tarkastelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan isäidentiteettiä tarinallisesta näkökulmasta. Ihmiset syntyvät tarinoiden maailmaan ja tarinoiden keskellä…

| Marita Seitsalo

Väitös 18.8.2007: Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet

     
KM Olli Poutiainen väittelee 18.8.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet” (Values and Attitudes of Finnish Adolescents toward Information Society).