Väitökset

| Marita Seitsalo

Väitös uskonnonpedagogiikan alalta 14.12.2007

    TM Elina Hella väittelee 14.12.2007 kello 12.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Variation in the Understanding of Lutheranism and Its Implications for Religious Education – Meaning Discernment of Students…

| Marita Seitsalo

Väitös dogmatiikan alalta 8.12.2007

   TM Matti Kalevi Väisänen väittelee 8.12.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Vedestä vai Hengestä? – Uuras Saarnivaaran kasteteologia” (Of water or the Spirit? Uuras Saarnivaara’s theology of…

| Marita Seitsalo

Väitös uskontotieteen alalta 16.11.2007

TL, HuK Kaisa Sinikara väittelee 16.11.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa – Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970 -2005”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus,…

| Marita Seitsalo

Väitös etiikan ja uskonnonfilosofian alalta 27.10.2007

    TL Ari Savuoja väittelee 27.10.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Mikä on ihme ja mitä ihmeistä voidaan tietää? – Keskustelu ihmeistä uusimmassa englanninkielisessä uskonnonfilosofiassa”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa…

| Marita Seitsalo

Väitös dogmatiikan alalta 20.10.2007

Teol. maist. Niilo Räsänen väittelee 20.10.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Kutsu kuuliaisuuteen – James I. Packerin liittonomistinen raamattukäsitys” (A Call to Obedience. James I. Packer´s Covenantal Nomist…

| Marita Seitsalo

Väitös ortodoksisen teologian alalta 28.9.2007

 riikonenjuha_ing
 Juha Riikonen

Teologian maisteri Juha Riikonen on Joensuun yliopistossa tarkastettavassa ortodoksisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan tutkinut Suomen ja Venäjän kirkkojen välistä kanonista eli kirkko-oikeudellista kysymystä, joka vähitellen kehittyi kiistaksi ja sai vahvan poliittisen sivumaun.

| Marita Seitsalo

Väitös käytännöllisen teologian alalta 22.9.2007

 jari_kekale_ing
 Jari Kekäle

Teologian maisteri Jari Kekäle tarkastelee Joensuun yliopistossa tarkastettavassa käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan isäidentiteettiä tarinallisesta näkökulmasta.

| Marita Seitsalo

Väitös 18.8.2007: Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet

     
KM Olli Poutiainen väittelee 18.8.2007 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet” (Values and Attitudes of Finnish Adolescents toward Information Society).

| Marita Seitsalo

Teologian alan väitös 18.5.2007

 salomaaheikki_ing
 Heikki Salomaa


Teologian maisteri Heikki Salomaa on Joensuun yliopistossa tarkastettavassa teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan selvittänyt, miten teologian opiskelussa teoreettinen tieto ja työelämän kokemukset vaikuttavat työuralle lähtöön.

| Marita Seitsalo

Väitös ekumeniikan alalta 25.5.2007

  
TM Ari Ojell väittelee 25.5.2007 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”One Word, One Body, One Voice – Studies in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa” (Yksi Sana, Yksi Ruumis, Yksi Ääni: Tutkimuksia apofaattisesta teologiasta ja kristosentrisestä antropologiasta Gregorios Nyssalaisella).

| Marita Seitsalo

Väitös 5.5.2007: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa

TM, FM Kai Alhasen sosiaalietikan alaan kuuluva väitöskirja, ”Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa” (Practices and Thought in Michel Foucault’s Philosophy), tarkistettiin Helsingin yliopistossa 5.5.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Tuija Pulkkinen, Jyväskylän…

| Marita Seitsalo

Väitöstiedote: Pyhät naiset Venäjällä

 kahla_elina_ing
 Elina Kahla

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, FL Elina Kahla väittelee venäjän kielen ja kirjallisuuden alalta otsikolla ”Life as Exploit: Representations of Twentieth-Century Saintly Women in Russia” (Elämä kilvoitteluna: 1900-luvun pyhien naisten representaatioita Venäjällä) perjantaina 4.5.2007 Joensuun yliopistossa.

| Marita Seitsalo

Väitös: Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958-1962

 ville_jalovaara_ing
 Ville Jalovaara

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tarkastetaan 17.2.2007 TL Ville Jalovaaran yleisen kirkkohistorian väitöskirja Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958-1962.