| Pekka Rautio |

HY väitös: Ekumeenista toimintaa kansainvälisen maailmanpolitiikan näyttämöllä toisen maailmansodan jälkeen

TM Matti Peiponen väittelee 24.11.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Ecumenical Action in World Politics – The Creation of the Commission of the Churches on International Affairs, 1945–1949” (Ekumeenista toimintaa maailmanpolitiikassa. Kirkkojen kansainvälisten asiain komission perustaminen ja alkuvaiheet vuosina 1945–1949).

Peiposen tutkimuksen kohteena on Kirkkojen kansainvälisten asiain komissio (CCIA), jonka Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja Kansainvälinen lähetysneuvosto (KLN) perustivat vaiheittain vuosina 1946 ja 1947. Varsinaisen toimintansa CCIA aloitti vuosina 1948 – 1949. − CCIA:n perustamisen taustalla vaikutti halu luoda kirkkojen edustajien ja kansainvälisten kysymysten asiantuntijoiden komissio, joka käyttäisi kirkkojen ääntä etenkin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) sisällä, Peiponen toteaa.

CCIA:n edustajat vaikuttivatkin merkittävästi Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen periaatteiden ja etenkin sen uskonnon- ja sananvapausartiklojen lopulliseen sisältöön.

− Vaikka CCIA pyrki tuomaan esille kansainvälisissä keskusteluissa kristinuskolle tyypillisiä sosiaalieettisiä painotuksia, se joutui myös kasvavassa määrin huomioimaan toisen maailmansodan jälkeisen suurvaltapolitiikan aiheuttamat jännitteet, Peiponen huomauttaa.

Kylmän sodan rintamalla CCIA:n asemoituminen oli kahtalaista. Yhtäältä Neuvostoliiton laajenevan vaikutuksen ja sen edustaman ateistisen kommunismin pelättiin peittoavan kirkkojen näkemykset, joten uskonnonvapauskysymykset nousivat CCIA:n toiminnan keskiöön. Toisaalta CCIA pyrki olemaan poliittisesti sitoutumaton kirkollinen toimija, joten se haki etäisyyttä myös Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden edustamaan poliittiseen linjaan.

Ekumeenista liikettä CCIA:n perustaminen muovasi puolestaan aktiiviseksi kansainväliseksi toimijaksi YK:n kysymyksissä.

Yleisen kirkkohistorian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 24.11.2012 kello 10.15 Helsingin yliopiston päärakennuksen Pienessä Juhlasalissa, osoitteessa Fabianinkatu 33 (4. kerros).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Gunnar Heiene (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, Norja) ja kustoksena professori Aila Lauha Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37281

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft.

Väittelijän yhteystiedot: Matti Peiponen, puh. 050 338 7052, s-posti: matti.peiponen (at) helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm