| Pekka Rautio |

HY väitös: Ihmisyyden rajat maahanmuuttajan ja kirkon kohtaamisissa Johannesburgissa

TM Elina Hankela väittelee 11.1.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Challenging ubuntu – Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg”.

Hankelan tutkimus tarkastelee ihmisyyden merkityksiä ja rajoja maahanmuuton kontekstissa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Ihmisyyteen ja inhimillisyyteen viitataan Etelä-Afrikassa usein nguni-kielissä esiintyvällä käsitteellä ubuntu, jonka sisältöä voi kuvata erilaisten yhteisöllisyyteen tähtäävien hyveiden kuten vieraanvaraisuuden ja myötätuntoisuuden avulla.

Vahvasta ihmisyysdiskurssista huolimatta Etelä-Afrikka ei kuitenkaan ole poikkeus maailmassa, jossa kasvava muuttoliike on vahvistanut muukalaisvihamielisiä asenteita. Moni afrikkalainen maahanmuuttaja kohtaa Johannesburgin lähiöissä eriasteista muukalaisvihaa syrjinnästä väkivaltaan.

Väitöksessään Hankela kysyykin, mitä ubuntu tarkoittaa, kun kansalainen kohtaa muukalaisen, hyvin toimeentuleva kohtaa köyhän tai kun seurakuntalainen kohtaa pakolaisen?

Tutkimus perustuu Hankelan kenttätyöhön johannesburgilaisella Central Methodist Mission -kirkolla (CMM), jossa kenttätyöjakson aikana (vuonna 2009) asui 2000-3000 koditonta. Heistä suurin osa oli zimbabwelaisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Vapautuksen teologiasta vaikutteita saaneen piispan johtama pakolaisprojekti ei ollut saanut seurakunnan varauksetonta tukea. Hankelan tutkimuksen mukaan ubuntun toteutumista seurakuntalaisten ja pakolaisten välisessä suhteessa vaikeuttivat yhtäältä CMM:n sisäiset, muun muassa hallintoon liittyvät tekijät, sekä yleisemmällä tasolla muun muassa luokkaeroihin ja kaupungistumiseen liittyvät tekijät.

Toisaalta ubuntuun liittyvien hyveiden harjoittaminen näyttäytyi hankalana, ellei mahdottomana niille, jotka kokivat, ettei toinen osapuoli kunnioittanut vastavuoroisuuden periaatetta tai että oman ryhmän identiteetti joutui tilanteessa uhatuksi.

− Se, mikä puolestaan loi tilaa ubuntulle ja toisen kohtaamiselle ihmisenä, olivat piispan ihmisyyttä painottava teologinen ajattelu ja saarnat sekä seurakuntalaisten ja pakolaisten välinen konkreettinen vuorovaikutus, Hankela selventää.

Sosiaalietiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 11.1.2013 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Auditorium XIV), osoitteessa Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Prof. J.N.J. Kritzinger, University of South Africa (Unisa) ja kustoksena professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37901

Väittelijän yhteystiedot: Elina Hankela, s-posti: elina.hankela (at) gmail.com

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm