| Pekka Rautio |

HY väitös: Zacharias Topeliuksen viimeinen romaani on kannanotto oman aikansa teologiseen kriisiin

TL, FM Anna-Kaisa Inkala väittelee 23.11.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Uskonnot, aatteet ja Jumalan rakkaus. Zacharias Topeliuksen romaani Tähtien turvatit ja sen kontekstit”.

Inkala selvittää väitöskirjassaan kirjailija Zacharias Topeliuksen (1818-1898) käsityksiä uskonnoista, aatteista ja Jumalan rakkaudesta historiallisessa romaanissa ”Planeternas skyddslingar” (Tähtien turvatit). Väitöskirjassa tarkastellaan teoksen luterilaista teologiaa sekä romaanin suhdetta muihin uskontoihin, minkä ohella tutkimus koskee teoksen naisaatetta sekä Topelius-tutkimuksessa kokonaan uutena alueena häpeä-teoriaa ja Kierkegaardin eksistenssitasojen teoriaa.

− Tutkimukseni osoittaa, ettei Topelius kannattanut Lutherin aikaa seurannutta puhdasoppisuuden teologiaa. Jumalan rakkaus on teoksen keskeinen sanoma. Lisäksi voi tulkita, että romaanin lopussa teoksen kielteinen näkemys katolisesta kirkosta lieventyy ja tilalle on tullut yhteiskristillisyyden painotus. Islamin käsittelyssä havaitaan puolestaan länsimaisen näkökulman tuomaa orientalismia, kun taas juutalaisuus esiintyy moniaineksisena. Antisemitismi ei ole kuitenkaan oikea sana sitä kuvaamaan, Inkala summaa.

Topeliuksen teosta on tarkasteltu Inkalan väitöksessä yhteydessä teologiassa tapahtuneeseen kriisiin, joka koski koko eurooppalaisessa hengenelämässä tapahtunutta maailmankatsomuksellista käännettä ja yhteiskunnallista murrosta.

− Suomessa erityisesti 1880-luvulla kärjistyneessä kulttuuri- ja sisäpoliittisessa tilanteessa Topelius puolusti teoksellaan kristinuskoa. Hän edusti konservatiivien, kirkollisten, demokraattien ja suomenmielisten arvoja, kun toisella puolella olivat liberaalit, kirkonvastustajat, kulttuuriaristokraatit ja ruotsinmieliset, Inkala tiivistää.

Tutkimuksen päämetodina on käytetty systemaattista analyysia, minkä rinnalla on hyödynnetty kirjallisuudentutkimuksessa ja historiatieteissä käytettyä kontekstualisointia.

Ekumeniikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 23.11.2012 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa (auditorium XIV), osoitteessa Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii TT Tapani Innanen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37247

Väittelijän yhteystiedot: Anna-Kaisa Inkala, s-posti: anna-kaisa.inkala (at) evl.fi, puh. 050 3803270

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm