| Pekka Rautio |

HY väitös: Pyhä näytelmä pyhässä ajassa ja paikassa – jumalanpalvelus uskonnollisen kokemuksen rakentajana

TL Ann-Maarit Joenperä väittelee 17.5.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Jumalan lapset isän sylissä. Narratiivinen tutkimus pääjumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumisesta kirkossakävijöille Tuusulan seurakunnassa.”

Joenperän tutkimuksessa selvitettiin, mistä eri asioista merkityksellinen jumalanpalvelus rakentuu. Tutkimuksessa on mukana kaksi toisistaan eroavaa kirkkorakennusta: vanha, puinen ja traditionaalinen Tuusulan kirkko sekä moderni, punatiilinen 1970-luvulla rakennettu Jokelan kirkko.

Tutkimusaineiston perusteella jumalanpalveluksen merkityksellisyyttä yksilön kokemusmaailmassa rakensivat neljä pääasiaa: Ensinnäkin jumalanpalveluksen täytyy olla ihmiselle kuin pyhä näytelmä pyhässä ajassa ja paikassa, jotta se pystyy nykyistämään oman traditionsa. Tämä edellyttää ainakin jossain määrin sitä, että jumalanpalvelukseen osallistuvalla ihmisellä on pyhän näytelmän käsikirjoituksen lukutaitoa. Toisin sanoen jumalanpalveluksessa käytettävän kielen ja siellä vallitsevien tapojen tunteminen on tärkeää.

Toiseksi jumalanpalveluksen merkityksellisyyttä rakentaa se, että sen kuluessa yksilö voi käsitellä oman elämänsä syviä kysymyksiä. Kolmanneksi jumalanpalvelus voi vahvistaa sen aikana esiintyvää uskonnollista identiteettiä, ja neljänneksi jumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumiseen vaikuttaa se visuaalinen ympäristö, jossa jumalanpalvelusta vietetään.

Väittelijää tulokset askarruttavat etenkin jumalanpalveluksen tulevaisuuden kannalta:

− Esiteollisen ja yhtenäiskulttuurin aikana ihmiset osallistuivat säännöllisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pääjumalanpalveluksiin. Yhteiskunnallisten ja sosiaalisten olojen muututtua nopeasti toisen maailmansodan jälkeen jumalanpalveluksiin osallistuminen vähentyi, ja osallistujamäärät ovat pienentyneet nykypäiviin asti, Joenperä kertaa.

− Tämän tutkimuksen valossa julkiselle ja yhteisölliselle jumalanpalvelukselle on kuitenkin tarvetta, hän jatkaa. Jumalanpalvelukset ovat edelleen merkityksellisiä, koska ihmiset osallistuvat niihin, vaikka 2000-luvun uskonnollinen toiminta näyttäytyykin Suomessa pääosin yksityisenä ja yksilöllisenä, Joenperä arvioi.

Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin avoimilla teemahaastatteluilla ja analyysimenetelminä olivat laadullinen sisällönanalyysi sekä narratiivinen analyysi.

Kirkkososiologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 17.5.2013 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Aud. XII), osoitteessa Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jouko Kiiski Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Eila Helander Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38490

Väittelijän yhteystiedot: Ann-Maarit Joenperä, s-posti: ann-maarit.joenpera (at) evl.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm