| Pekka Rautio |

HY väitös: Arvovaltainen opetus: kertomus sielun laskeutumisesta ja noususta koptilaisessa kirjoituksessa

TM Ulla Tervahauta väittelee 6.4.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”A Story of the Soul’s Journey in the Nag Hammadi Library: A Study of Authentikos Logos (NHC VI,3)”

Tervahaudan väitöskirja on ensimmäinen laajempi tutkimus Egyptin Nag Hammadin kaupungin läheltä löytyneen koptilaisen kirjakokoelman kirjoituksesta Authentikos Logos (NHC VI,3), suomeksi Arvovaltainen opetus.

Väitöksessään Tervahauta vertailee Arvovaltaisen opetuksen esittämää kertomusta sielun laskeutumisesta ja noususta kristittyjen sekä platonilaisten kirjoittajien käsityksiin. Lisäksi hän tarkastelee yksityiskohtaisesti Arvovaltaisessa opetuksessa käytettyä terminologiaa ja tapaa viitata epäsuorasti raamatunteksteihin osoittaen, ettei kirjoitus yksiselitteisesti edusta esimerkiksi platonilaista koulukuntaa, vaan että siinä yhdistellään erilaisia näkemyksiä.

− Tutkimus tarkentaa kuvaa Nag Hammadin kirjakokoelmasta, joka usein edelleen mielletään gnostilaisten kirjoitusten kokoelmaksi. Tutkittu kirjoitus on askeettinen, kristillinen teksti, jonka keskeiset painotukset poikkeavat erilaisista gnostilaisen kristillisyyden muodoista, esimerkiksi valentinolaisuudesta, Tervahauta toteaa.

Tutkimuksessaan Tervahauta ajoittaa kirjoituksen todennäköisen laatimisajankohdan 200-luvun lopun ja 400-luvun alun väliin.

Kokonaisuudessaan Tervahauta painottaa Nag Hammadin kokoelman merkitystä sekä gnostilaisuuden että varhaisen kristinuskon tutkimukselle laajemminkin.
− Nag Hammadi -tutkimuksessa tulisi ottaa entistä tarkemmin huomioon kirjoitusten egyptiläinen konteksti. Itse kirjoituksessa kiinnostavia piirteitä ovat esimerkiksi raamatun käyttö ja askeettiset piirteet, Tervahauta muistuttaa lopuksi.

Uuden testamentin eksegetiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 6.4.2013 kello 10.00 Helsingin yliopiston päärakennuksessa (PR aud XII).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii prof. Ingvild Saelid Gilhus (Bergenin yliopisto) ja kustoksena professori Ismo Dunderberg Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38521

Väittelijän yhteystiedot: Ulla Tervahauta, puh 09 191 23850, s-posti: ulla.tervahauta (at) helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm