| Pekka Rautio |

HY väitös: Tunnustuksellinen uskonnonopetus yksilön oikeutena ja yhteisenä hyvänä?

TM Leena Isotalo väittelee 2.2.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Yhteinen hyvä ja yksilön oikeus – Kansakoulun uskonnonopetus Kansallisen Kokoomuspuolueen politiikassa 1918–1923” (Religious Instruction in the Finnish Primary Schools in the Policy of Kansallinen Kokoomuspuolue (The Finnish National Coalition Party) between 1918 and 1923).

Isotalon väitöstutkimuksessa selvitetään Kansallisen Kokoomuspuolueen suhtautumista kansakoulun uskonnonopetukseen ja arvioidaan, mikä oli Kokoomuksen merkitys suomalaisen uskonnonopetuskäytännön muotoutumisessa vuosina 1918 – 1923, jolloin säädettiin keskeiset koululait ja uskonnonvapauslaki.

Isotalon mukaan Kokoomuslaisten kannanotoissa näkyi vastakäyty sisällissota: he halusivat varmistaa, että yhteiskunnallinen järjestys säilyi ja että koko ikäluokan kokoavassa kansakoulussa annettu arvokasvatus oli Kokoomuksen näkökulmasta turvallisella pohjalla.

− Vaikka puolueen edustajien mielipiteet uskonnonopetuksesta eivät olleet täysin yhteneväisiä, evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen perustuva uskonnonopetus koettiin laajasti sopivaksi katsomusopetuksen pohjaksi, Isotalo toteaa.

Perusteena tähän olivat kansalliset, moraaliset ja uskonnolliset syyt. Kokoomuksessa uskonnonopetus nähtiin paitsi yhteistä hyvää lisäävänä, myös kirkkoon kuuluvan yksilön oikeutena.

Puolueen määrätietoinen tuki uskonnonopetukselle johtikin osaltaan siihen, että kesän 1922 vaalien jälkeen kansakoulun uskonnonopetusta annettiin myös jatkossa tunnustuksellisena, mutta samalla kirkkoon kuulumattomille turvattiin mahdollisuus uskonnonopetuksesta vapautukseen ja vastikeaineiden opetuksen saamiseen.

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 2.2.2013 kello 10.15 Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Auditorium XII), osoitteessa Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Marjo-Riitta Antikainen, Helsingin yliopisto, ja kustoksena professori Aila Lauha Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja julkaistaan Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimitusten sarjassa. Väitöskirjaa myy Tiedekirja.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37925

Väittelijän yhteystiedot: Leena Isotalo, s-posti: leena.e.isotalo (at) helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

28.1.2013