Väitökset

| Pekka Rautio

Suomalaisessa islamin opetuksessa rakennetaan suomalaista muslimi-identiteettiä. Väitös Helsingin yliopistossa 30.5.

TM Inkeri Rissasen väitöstutkimuksessa analysoidaan suomalaista islamin uskonnonopetusta. Tutkimus tuo esille, että suomalaisen oman uskonnonopetusmallin avulla voidaan pyrkiä niihin tavoitteisiin, joita Euroopassa uskonnonopetukselle yleisesti asetetaan. Väitöksen mukaan erityisesti vähemmistöt näyttävät…

| Pekka Rautio

Suomen ev.lut. kirkon Ruotsissa järjestämän kirkollisen toiminnan taustalla toisen maailmansodan jälkeen oli kansallinen, sosiaalinen ja hengellinen huolenpito. Väitös Helsingin yliopistossa 24.5.2014

TM Päivi Rohkimaisen väitöstutkimuksessa selvitetään, miksi Suomen luterilainen kirkko alkoi järjestää suomenkielistä kirkollista toimintaa Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen. − 1940-luvun lopulla Suomen kirkon motiivi tehdä suomenkielistä seurakuntatyötä Ruotsissa oli vielä…

| Pekka Rautio

Kuinka todennäköinen vaihtoehto kristinusko on? Väitös Helsingin yliopistossa 17.5.2014

TL Jouko Ala-Prinkkilä analysoi ja arvioi väitöstutkimuksessaan kriittisesti brittiläisen filosofin ja teologin Richard Swinburnen (1934-) argumentaatiota Jouko Ala-Prinkkiläkristinuskon todennäköisyyden puolesta sekä Swinburnen käsitystä uskomisen luonteesta ja järkevyy­den ehdoista. Ala-Prinkkilän väitös…

| Pekka Rautio

Kirkkoherranvaalit ovat sekä tuomiokapitulin harkintavaltaa että seurakuntalaisten täytäntöönpanovaltaa – väitös Helsingin yliopistolla 2.5.2014

TM Jaakko Tuisku on tarkastellut väitöstutkimuksessaan 2010-luvun vaihteen kirkkoherranvaaliprosessia ranskalaisen sosiologi Pierre Bourdieun kenttäteorian valossa. Tuisku keräsi tutkimukseensa materiaalia Oulujoen, Tyrnävän, Herttoniemen ja Salon kirkkoherranvaaleista vuosina 2009–2011. Väitöstutkimuksessa huomattiin, että…

| Pekka Rautio

Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907-1922: Väitös Itä-Suomen yliopistossa 3.5.2014

Master of Religious Education Jouko Ruohomäki väittelee kirkkohistorian alalta Itä-Suomen yliopistossa lauantaina 3.5.2014. Hänen teemanaan on Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922. Väitöskirja ilmestyy Aikamedian kustantamana. Ruohomäen väitöstutkimus käsittelee…

| Pekka Rautio

Vuonna 2013 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt (Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2013 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä (Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2014http://www.tatt.fi/

| Pekka Rautio

HY väitös: Onko psykoottisella ihmisellä oikeus omiin harhaluuloihinsa?

TM, sosionomi(-diakoni) AMK Mari Stenlund väittelee 14.3.2014 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Freedom of delusion – Interdisciplinary views concerning freedom of belief and opinion meet the individual with psychosis”. Stenlund…

| Pekka Rautio

HY väitös 8.2.2014: Perheellä ja ikätovereilla suuri vaikutus uskonnolliseen jäsenyyteen suomenruotsalaisnuorten keskuudessa

TM Maria Klingenberg väittelee 8.2.2014 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Conformity and Contrast – Religious Affiliation in a Finland-Swede Youth Context”. Väitöstutkimus havainnollistaa, että ne suomenruotsalaisnuoret, jotka kuuluvat uskonnolliseen vähemmistöön…

| Pekka Rautio

HY väitös 30.11.: Neuvottelut Englannin varhaisen uskonpuhdistusaikaisen kirkon opeista olivat valtakamppailua ehdonvallan kysymyksistä

Anja-Leena Laitakari-Pyykkö väittelee 30.11. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Philip Melanchthon’s Influence on English Theological Thought During the Early English Reformation”. Tutkimuksessa käsitellään Philip Melanchthonin teologisia käsityksiä sekä näiden vaikutusta…

| Pekka Rautio

HY väitös 16.11.: Uskonnon ja politiikan välinen rajanveto ajoi Britannian ja Vatikaanin suhteet kriisiin 1920- ja 30-lukujen taitteessa

TM Aappo Laitinen väittelee 16.11.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Holy See, Britain, and the Crisis of Malta, 1927–1933” Laitisen väitöskirjassa tarkastellaan katolisen kirkon ylimmän hallinnon, Pyhän istuimen ja…

| Pekka Rautio

HY väitös: Qumranista löydetystä käsikirjoituksesta saatu merkittävää tietoa varhaisen juutalaisuuden viisausperinteestä

TM Elisa Uusimäki väittelee 19.10.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Turning Proverbs towards Torah: 4Q525 in the Context of Late Second Temple Wisdom Literature” (Sananlaskut kääntyy kohti Tooraa: 4Q525 myöhäisen…

| Pekka Rautio

Kaksi väitöstutkimusta Itä-Suomen yliopistosta

Kaksi väitöstutkimusta tulossa Itä-Suomen yliopistosta: Teologian lisensiaatti Heta Hurskaisen väitöskirja ”Ecumenical Social Ethics as the World Changed. Socio-Ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox Church and the…

| Pekka Rautio

HY väitös: Luterilaisen köyhäinhoidon kehitys oli alkutaipaleellaan hidasta

TM Paavo Alaja väittelee 14.9.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Suomen maalaisseurakuntien köyhäinhoito luterilaisen ortodoksian aikana (1571–1686)” Ruotsin valtakunnassa, jonka osa Suomi oli, jouduttiin köyhäinhoidon alueella uudistusten äärelle 1500–1600-luvuilla hallinnon…

| Pekka Rautio

HY väitös: Kirkon rooli voimistumassa julkisen sektorin apulaisena ja kansalaisyhteiskunnan talkoolaisena

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnat ovat osallistuneet Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-projektiyhteistyöhön vuodesta 1995 lähtien. Sanna Lehtisen 6.9. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tarkistettavassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan seurakuntien osallistumista ja uskonnon näkyvyyttä ESR-projekteissa. Lehtisen tutkimustulokset…

| Pekka Rautio

HY väitös: Uskonnollisten rituaalien uuttera suorittaminen nostaa Intian alhaisten kastien naisten arvostusta oman yhteisön piirissä

TM Riikka Uuksulainen väittelee 26.6.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Mothering Rituals. A Study on Low Caste Women in Kolkata.” Uuksulaisen tutkimuksessa selvitetään, mitä rituaaleja alempien kastien naiset suorittavat Intian…

| Pekka Rautio

Disputation: Reincarnation in Philo of Alexandria

FM, TM Sami Yli-Karjanmaa väittelee tiistaina 2.7.2103 klo 10.15 Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa aiheesta: Reincarnation in Philo of Alexandria Tutkimus käsittelee juutalaisen raamatuntulkitsijan, Filon Aleksandrialaisen (n. 20 eKr – 50…

| Pekka Rautio

HY väitös: Seurakuntien yhdistymisprosessilla monia myönteisiä vaikutuksia asiakaslähtöisyyteen

TM Hilkka Niemistö väittelee 7.6.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutukset asiakaslähtöisyyteen. Tapaustutkimus Helsingin ydinkeskustan seurakuntien muutosprosessin vaikutuksista asiakaslähtöisyyteen keskijohdon näkökulmasta.” Niemistön tutkimuksessa kuvataan seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutuksia seurakunnan…

| Pekka Rautio

HY väitös: Psykologiaa ennen psykologiaa − mielikuvitus keskiajan kristillisessä mystiikassa

TL Ritva Palmén väittelee 18.5.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Richard of St. Victor’s Theory of Imagination.” Palménin filosofisen psykologian historiaan lukeutuvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan oman aikakautensa keskeisimpiin uskonnollisiin ajattelijoihin ja…