Väitökset

| Pekka Rautio

HY väitös 30.11.: Neuvottelut Englannin varhaisen uskonpuhdistusaikaisen kirkon opeista olivat valtakamppailua ehdonvallan kysymyksistä

Anja-Leena Laitakari-Pyykkö väittelee 30.11. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Philip Melanchthon’s Influence on English Theological Thought During the Early English Reformation”. Tutkimuksessa käsitellään Philip Melanchthonin teologisia käsityksiä sekä näiden vaikutusta…

| Pekka Rautio

HY väitös 16.11.: Uskonnon ja politiikan välinen rajanveto ajoi Britannian ja Vatikaanin suhteet kriisiin 1920- ja 30-lukujen taitteessa

TM Aappo Laitinen väittelee 16.11.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Holy See, Britain, and the Crisis of Malta, 1927–1933” Laitisen väitöskirjassa tarkastellaan katolisen kirkon ylimmän hallinnon, Pyhän istuimen ja…

| Pekka Rautio

HY väitös: Qumranista löydetystä käsikirjoituksesta saatu merkittävää tietoa varhaisen juutalaisuuden viisausperinteestä

TM Elisa Uusimäki väittelee 19.10.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Turning Proverbs towards Torah: 4Q525 in the Context of Late Second Temple Wisdom Literature” (Sananlaskut kääntyy kohti Tooraa: 4Q525 myöhäisen…

| Pekka Rautio

Kaksi väitöstutkimusta Itä-Suomen yliopistosta

Kaksi väitöstutkimusta tulossa Itä-Suomen yliopistosta: Teologian lisensiaatti Heta Hurskaisen väitöskirja ”Ecumenical Social Ethics as the World Changed. Socio-Ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox Church and the…

| Pekka Rautio

HY väitös: Luterilaisen köyhäinhoidon kehitys oli alkutaipaleellaan hidasta

TM Paavo Alaja väittelee 14.9.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Suomen maalaisseurakuntien köyhäinhoito luterilaisen ortodoksian aikana (1571–1686)” Ruotsin valtakunnassa, jonka osa Suomi oli, jouduttiin köyhäinhoidon alueella uudistusten äärelle 1500–1600-luvuilla hallinnon…

| Pekka Rautio

HY väitös: Kirkon rooli voimistumassa julkisen sektorin apulaisena ja kansalaisyhteiskunnan talkoolaisena

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnat ovat osallistuneet Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-projektiyhteistyöhön vuodesta 1995 lähtien. Sanna Lehtisen 6.9. Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tarkistettavassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan seurakuntien osallistumista ja uskonnon näkyvyyttä ESR-projekteissa. Lehtisen tutkimustulokset…

| Pekka Rautio

HY väitös: Uskonnollisten rituaalien uuttera suorittaminen nostaa Intian alhaisten kastien naisten arvostusta oman yhteisön piirissä

TM Riikka Uuksulainen väittelee 26.6.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Mothering Rituals. A Study on Low Caste Women in Kolkata.” Uuksulaisen tutkimuksessa selvitetään, mitä rituaaleja alempien kastien naiset suorittavat Intian…

| Pekka Rautio

Disputation: Reincarnation in Philo of Alexandria

FM, TM Sami Yli-Karjanmaa väittelee tiistaina 2.7.2103 klo 10.15 Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa aiheesta: Reincarnation in Philo of Alexandria Tutkimus käsittelee juutalaisen raamatuntulkitsijan, Filon Aleksandrialaisen (n. 20 eKr – 50…

| Pekka Rautio

HY väitös: Seurakuntien yhdistymisprosessilla monia myönteisiä vaikutuksia asiakaslähtöisyyteen

TM Hilkka Niemistö väittelee 7.6.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutukset asiakaslähtöisyyteen. Tapaustutkimus Helsingin ydinkeskustan seurakuntien muutosprosessin vaikutuksista asiakaslähtöisyyteen keskijohdon näkökulmasta.” Niemistön tutkimuksessa kuvataan seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutuksia seurakunnan…

| Pekka Rautio

HY väitös: Psykologiaa ennen psykologiaa − mielikuvitus keskiajan kristillisessä mystiikassa

TL Ritva Palmén väittelee 18.5.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Richard of St. Victor’s Theory of Imagination.” Palménin filosofisen psykologian historiaan lukeutuvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan oman aikakautensa keskeisimpiin uskonnollisiin ajattelijoihin ja…

| Pekka Rautio

HY väitös: Pyhä näytelmä pyhässä ajassa ja paikassa – jumalanpalvelus uskonnollisen kokemuksen rakentajana

TL Ann-Maarit Joenperä väittelee 17.5.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Jumalan lapset isän sylissä. Narratiivinen tutkimus pääjumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumisesta kirkossakävijöille Tuusulan seurakunnassa.” Joenperän tutkimuksessa selvitettiin, mistä eri asioista merkityksellinen jumalanpalvelus…

| Pekka Rautio

Väitöstutkimus koptinkielisestä raamatunkäännöksestä

TM Elina Perttilä väittelee 13.4.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Sahidic 1 Samuel – A Daughter Version of the Septuagint” Perttilä on tutkinut väitöskirjassaan koptinkielistä 1. Samuelin kirjan käännöstä. Käännöksen…

| Pekka Rautio

HY väitös: Arvovaltainen opetus: kertomus sielun laskeutumisesta ja noususta koptilaisessa kirjoituksessa

TM Ulla Tervahauta väittelee 6.4.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”A Story of the Soul’s Journey in the Nag Hammadi Library: A Study of Authentikos Logos (NHC VI,3)” Tervahaudan väitöskirja…

| Pekka Rautio

HY väitös: Mirjam-hahmo esimerkkinä naisten asemasta antiikin juutalaisessa maailmassa

TM Hanna Tervanotko väittelee 9.3.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Denying Her Voice. The Figure of Miriam in Ancient Jewish Literature.” Tervanotkon tutkimuksessa analysoidaan Mirjam-hahmoa, joka esiintyy Toisen temppelin ajan…

| Pekka Rautio

HY väitös: Tunnustuksellinen uskonnonopetus yksilön oikeutena ja yhteisenä hyvänä?

TM Leena Isotalo väittelee 2.2.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Yhteinen hyvä ja yksilön oikeus – Kansakoulun uskonnonopetus Kansallisen Kokoomuspuolueen politiikassa 1918–1923” (Religious Instruction in the Finnish Primary Schools in…

| Pekka Rautio

HY väitös: Ihmisyyden rajat maahanmuuttajan ja kirkon kohtaamisissa Johannesburgissa

TM Elina Hankela väittelee 11.1.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Challenging ubuntu – Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg”. Hankelan tutkimus tarkastelee ihmisyyden merkityksiä…

| Pekka Rautio

HY väitös: Parisuhteen kärjistymiseen erokriisiksi useita eri syitä, mutta myös toimivia ratkaisukeinoja

TM Hanna Ranssi-Matikainen väittelee 1.12.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Yhdessä sittenkin. Kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutoksesta parisuhteessa”.Ranssi-Matikaisen tutkimuksessa parisuhteen kärjistymistä erokriisiksi tarkastellaan yhdentoista parin näkökulmasta, jotka ovat saaneet tukea…

| Pekka Rautio

HY väitös: Ekumeenista toimintaa kansainvälisen maailmanpolitiikan näyttämöllä toisen maailmansodan jälkeen

TM Matti Peiponen väittelee 24.11.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Ecumenical Action in World Politics – The Creation of the Commission of the Churches on International Affairs, 1945–1949” (Ekumeenista toimintaa…