| Pekka Rautio |

HY väitös 8.2.2014: Perheellä ja ikätovereilla suuri vaikutus uskonnolliseen jäsenyyteen suomenruotsalaisnuorten keskuudessa

TM Maria Klingenberg väittelee 8.2.2014 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Conformity and Contrast – Religious Affiliation in a Finland-Swede Youth Context”.

Väitöstutkimus havainnollistaa, että ne suomenruotsalaisnuoret, jotka kuuluvat uskonnolliseen vähemmistöön ovat enemmän sitoutuneita uskonnolliseen yhteisöönsä verrattuna nuoriin, jotka kuuluvat luterilaiseen enemmistöön. Uskonnolliselle enemmistölle kirkkoon kuulumisessa on myös ensisijaisesti kyse sosiaaliseen yhteisöön kuulumisesta kuin tietoisista valinnoista.

− Useimmille haastateltavista tavallisin selitys oli, että he kuuluivat kirkkoon, koska heidän koko perheensä kuului kirkkoon. Lisäksi kirkkoon kuulumisen koettiin olevan osa suomalaista yhteiskuntaa, Klingenberg toteaa.

Puolestaan nuoret, jotka kuuluivat uskonnolliseen vähemmistöön sekä nuoret, jotka eivät kuuluneet lainkaan mihinkään uskonnolliseen yhteisöön, osasivat kuvailla luterilaisiin nuoriin verrattuna huomattavasti paremmin uskonnollista suhtautumistaan.

Kokonaisuudessaan väitös osoittaa, että samanikäisten nuorten mielipiteet vaikuttavat aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyä enemmän siihen, miten nuoret kokevat uskoon ja elämänkysymyksiin liittyvät asiat kouluissa ja seurakunnissa.− Lisäksi tutkimus tuo esille, että vaikka uskosta ja kirkkoon kuulumisesta keskustellaan perheissä harvoin, vaikuttavat vanhempien asenteet tästä huolimatta suuresti nuorten tapaan suhtautua kirkkoon ja uskonnollisiin kysymyksiin, Klingenberg tiivistää.

Tutkimuksessa haastateltiin 31 yhdeksäntoistavuotiasta nuorta, jotka opiskelivat suomenruotsalaisissa lukioissa tai ammattikouluissa.

Kirkkososiologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 8.2.2014 klo 10.00 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Pål Repstad, Agderin yliopisto (Norja), ja kustoksena on professori Eila Helander Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42559

Väittelijän yhteystiedot: Maria Klingenberg, s-posti: maria.klingenberg@helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm