| Pekka Rautio |

Kirkkoherranvaalit ovat sekä tuomiokapitulin harkintavaltaa että seurakuntalaisten täytäntöönpanovaltaa – väitös Helsingin yliopistolla 2.5.2014

TM Jaakko Tuisku on tarkastellut väitöstutkimuksessaan 2010-luvun vaihteen kirkkoherranvaaliprosessia ranskalaisen sosiologi Pierre Bourdieun kenttäteorian valossa. Tuisku keräsi tutkimukseensa materiaalia Oulujoen, Tyrnävän, Herttoniemen ja Salon kirkkoherranvaaleista vuosina 2009–2011.

Väitöstutkimuksessa huomattiin, että kirkkoherraksi hakenut ehdokas voitti, kun hänellä oli riittävä määrä sosiaalista pääomaa, kulttuurista pääomaa sekä sopiva habitus. Vaalit ratkaisi ehdokkaan sosiaalinen pääoma.

Tutkimuksessa ehdokkaiden voimasuhteet vaalikentällä nimettiin ennakkosuosikin, haastajan ja kokeilijan roolien mukaan. Suhteet määrittyivät ehdokkaan pääoman perusteella.

Vallankäytön suhteen vaaliprosessin eri toimijat erottautuivat Tuiskun mukaan toisistaan.

− Tuomiokapituli käytti harkintavaltaa varsinkin silloin, kun hakijoita kirkkoherraksi oli yli kolme. Seurakuntalaiset käyttivät puolestaan täytäntöönpanovaltaa erityisesti asettuessaan ryhmittymänä jonkin ehdokkaan taakse.

Edellä mainitun jaottelun perusteella kirkkoherranvaaleista luotiin tutkimuksessa kolme erilaista vaalityyppiä. Ensimmäisessä ryhmässä vaalin voitti seurakuntaliitoksessa kirkkoherran viran menettänyt pappi, joka haki uuden seurakunnan kirkkoherraksi. Toisessa ryhmässä seurakunta taas äänesti selkeästi oman seurakunnan pappia. Kolmannessa ryhmässä äänestäjät puolestaan joutuivat valitsemaan oman ehdokkaan rinnalle myös toisen ehdokkaan tai kokonaan uuden ehdokkaan.

Tuiskun mukaan ensimmäisessä vaalityypissä vahvana vaikutustekijänä oli alueellisuus. Toinen vaalityyppi oli tyypillinen maalaisseurakunnissa ja kolmannessa vaalisijalla sekä mielikuvaprosessilla oli suurin merkitys.

Käytännöllisen teologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa? − Tapaustutkimus kirkkoherranvaaliprosessista” (The authority of a Cathedral chapter or of the parishioners? A case study of election process for vicars), järjestetään 2.5.2014 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii uskonnonpedagogiikan dosentti Kati Niemelä (Helsingin yliopisto), ja kustoksena on professori Jyrki Knuutila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44788

Väittelijän yhteystiedot: Jaakko Tuisku, s-posti: jaakko.tuisku@evl.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm