| Pekka Rautio |

Väitös Helsingin yliopistossa 11.6.2014: Kiinalainen teologi T.C. Chao sovelsi kristologiaansa kiinalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

Yongtao Chen väittelee Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 11.6.2014. Chen on analysoinut tutkimuksessaan merkittävän kiinalaisen teologin T.C. Chaon (1888–1979) ajattelun keskeisintä sisältöä, kristologiaa. Väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka Chao on soveltanut kristologiaansa kiinalaiseen kulttuuriin ja oman aikansa kiinalaiseen yhteiskuntaan. 

Tutkimus osoittaa, että Chao otti teologisessa ajattelussaan kristologian kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kontekstin haasteen vakavasti.

− Chao etsi tasapainoa kristologian absoluuttisuuden ja muuttumattomuuden sekä kiinalaisen kontekstuaalisen sovellutuksen välillä, väittelijä kirjoittaa.

T.C. Chaon kristologisen tulkinnan lähtökohta oli luomisen teologia, erityisesti teologinen antropologia. Kristologian antropologinen perusta ei merkinnyt kuitenkaan Chaolle antroposentristä Kristus-tulkintaa.

Yongtao Chenin mukaan Chaon kristologia on samanaikaisesti sekä antroposentristä että teosentristä, mutta kiinalaisessa kulttuurissa kristologia tulee ymmärrettäväksi vain antropologian kautta, jonka tulee siten olla kristologisen tulkinnan lähtökohta.

Väittelijän oma kiinalaisen kontekstuaalisen kristologian hahmotelma nojaa puolestaan kiinalaisen kulttuurin paradigmaan, jonka mukaan sekä yksilön että yhteiskunnan arvojen ja etiikan perustana on eettisesti korkeatasoisten yksilöiden esimerkki.

Tutkimuksessa on vertailtu T.C. Chaon kristologiaa viiden muun huomattavan kiinalaisen teologin kristologisten näkemysten kanssa.

Dogmatiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Chinese Christ: The Christology of T. C. Chao”, järjestetään 11.6.2014 kello 12 Helsingin yliopistossa, osoitteessa Fabianinkatu 26, 3. krs.  (F26 juhlasali).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Prof. of Interdisciplinary Studies, Philip L. Wickeri, The Graduate Theological Union, (Berkeley CA, USA), ja kustoksena on professori Pekka Kärkkäinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45337

Väittelijän yhteystiedot: Yongtao Chen, s-posti: yongtao.chen@helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm