| Pekka Rautio |

Kuinka todennäköinen vaihtoehto kristinusko on? Väitös Helsingin yliopistossa 17.5.2014

Jouko Ala Prinkkila ingressi

TL Jouko Ala-Prinkkilä analysoi ja arvioi väitöstutkimuksessaan kriittisesti brittiläisen filosofin ja teologin Richard Swinburnen (1934-) argumentaatiota Jouko Ala Prinkkila ingressiJouko Ala-Prinkkiläkristinuskon todennäköisyyden puolesta sekä Swinburnen käsitystä uskomisen luonteesta ja järkevyy­den ehdoista.

Ala-Prinkkilän väitös on ensimmäinen tutkimus, joka käsittelee Swinburnen ajattelua sekä kokonaisvaltaisesti että yksityiskohtaisesti johdattaen lukijansa aikamme uskonnonfilosofian ydinteemoihin. Se haastaa pohtimaan paitsi Swinburnen ajattelun vahvuuksia ja heikkouksia myös kristillisen uskomisen luonnetta ja suhdetta tieteelliseen uskomiseen.

Swinburne on yksi aikamme näkyvimpiä uskon ja järjen suhteen pohtijoita, joka soveltaa tieteenfilosofista tarkastelutapaa uskonnonfilosofisiin kysymyksiin. Hänen ajattelussaan kysymys uskon ja järjen suhteesta kiteytyy muotoon: kuinka todennäköisen maailmankatsomuksellisen vaihtoehdon kristinusko tarjoaa yleisesti hyväksyttävien päättelyperiaatteiden sekä kaiken saatavilla olevan todistusaineiston perusteella?

Kysymystä lähestytään Swinburnen tuotannossa laajan kumulatiivisen argumentaation kautta, jossa käsitellään ensin teismin ja sitten kristillisen teismin todennäköisyyttä.

− Swinburnen mukaan esimerkiksi Jumala on todennäköisesti olemassa ja Jeesus Nasaretilainen on erittäin todennäköisesti ihmiseksi syntynyt ja ylösnoussut Jumala, Ala-Prinkkilä toteaa.

Uskonnonfilosofian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Todennäköisin vaihtoehto – Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta”, järjestetään 17.5.2014 klo 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian dosentti Timo Koistinen (Helsingin yliopisto), ja kustoksena on professori Simo Knuuttila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja. Väitöskirjaa myy Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45068

Väittelijän yhteystiedot: Jouko Ala-Prinkkilä, s-posti: jouko.ala-prinkkila@evl.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm