| Pekka Rautio |

Vanhan testamentin eksegetiikan väitös paljastaa Samuelin kirjojen heprealaisen tekstin muutokset

s200 christian.sepp nen

Christian Seppäsen 30.5. tarkastettavassa väitöskirjassa tarkastellaan Samuelin kirjojen lukujen 1 Sam 1 – 2 Sam 9 heprealaisen tekstin kehitystä ja muutoksia.

Seppänen osoittaa tutkimuksessaan, miten Samuelin kirjojen heprealaista tekstiä on muutettu merkittävästi vielä ajanlaskun taitteen tienoilla. Tekstissä ei ole havaittavissa ainoastaan kirjureiden tekemiä kirjoitusvirheitä, vaan tekstiä on myös pyritty tietoisesti muokkaamaan.

− Yksi selvästi havaittava pyrkimys on tehdä teksti ”täydellisemmäksi” tai rikkaammaksi lisäämällä yksityiskohtia tai tarkentamalla ilmauksia. Toinen havaittava syy muokata tekstiä on harmonisointi. Se tarkoittaa, että tekstiä muokataan yhdenmukaiseksi jonkun toisen tekstikohdan kanssa. Toisinaan tekstiä on myös muokattu tekstin toimittajan näkemysten mukaiseksi. Esimerkiksi Daavidin voitto Goljatista halutaan kuvata entistä ihmeellisempänä ja suurempana, Seppänen kertoo.

Lue lisää: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234755

**

TM, FM Christian Seppänen väittelee 30.5.2018 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Hebrew Text of Samuel: Differences in 1 Sam 1 – 2 Sam 9 between the Masoretic Text, the Septuagint, and the Qumran Scrolls”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII.

Vastaväittäjänä on professori Michael Segal, The Hebrew University of Jerusalem, ja kustoksena on professori Martti Nissinen.