| Pekka Rautio |

Uutta arkeologista tulkintaa Juudan yhteiskunnan tuhosta ja jälleenrakentumisesta

TM, FM Kirsi Valkama väittelee 16.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Judah in the Mid-Sixth Century BCE – Archaeological Evidence for a Post-Collapse Society”.

Raamatuntutkimuksessa Jerusalemin ja sen temppelin tuhoutumisen jälkeistä aikaa on tutkittu paljon eri näkökulmista, koska ajanjakso on vaikuttanut merkittävästi Vanhan testamentin syntyprosessiin ja juutalaisen uskonnon muokkautumiseen. Arkeologista aineistoa tuhon jälkeiseltä ajalta on kuitenkin jäljellä hyvin vähän, ja tutkijoiden näkemykset Juudan yhteiskunnasta 500-luvun puolivälissä eaa. poikkeavat toisistaan.

Kirsi Valkaman väitöstutkimuksessa tarkastellaan Juudan provinssia Babylonian imperiumin valta-aikana. Babylonian armeija hyökkäsi Juudaan useaan otteeseen 500-luvun alkupuolella eaa., ja Juudan pääkaupunki Jerusalem tuhottiin 586 eaa.

Valkaman tutkimuksessa käydään läpi kaikki Juudan alueelta julkaistut arkeologiset löydöt, jotka on ajoitettu 500-luvun puoliväliin eaa. Tutkimuksessa selvitetään kuinka laajasti yhteiskunta tuhoutui ja minkälaisia yhteiskunnallisia oloja arkeologinen löytömateriaali heijastaa.

− Tutkimus osoittaa, että massiivisen tuhon kokeneiden yhteiskuntien tutkimus on hankalaa ja että tietyt kulttuurin osa-alueet jatkavat olemassaoloaan uusissa olosuhteissa, kun taas varsinkin resursseja vaativat osa-alueet muuttuvat voimakkaasti tai katoavat, Valkama toteaa.

Vanhan testamentin teksteissä ajanjakson todellisuutta kuvataan hyvin niukasti.

− Juudan alue toipui hitaasti 500-luvun lopussa ja 400-luvun aikana eaa., eikä Babylonian imperiumi näytä tukeneen provinssin toipumista millään tavoin, Valkama päättelee. Enemmänkin tekstit heijastavat tuhon aiheuttamaa traumaa.

Vanhan testamentin eksegetiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 16.6.2012 kello 10 osoitteessa Arppeanum, auditorio, Snellmaninkatu 3.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Oded Lipschits (Tel Aviv University) ja kustoksena Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33719

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

Teksti: Pekka Rautio 12.6.2012