| Pekka Rautio |

Qumranin tekstilöydöksistä uutta tietoa psalmikokoelmien käyttötavoista

TM Mika Sakari Pajunen väittelee 1.6.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Land to the Elect and Justice for All – Search for the Function and Setting(s) of 4QNon-Canonical Psalms B (4Q381)”.

Pajusen väitöstutkimuksen kohteena ovat niin sanotut apokryfisten psalmien kokoelmat eli sellaiset psalmikokoelmat, joissa ei ole säilynyt nykyisestä kanonisesta Raamatun Psalmien kirjasta tunnettuja Psalmeja.

Erityisesti Pajunen on keskittynyt tutkimuksessaan Qumranin tekstilöytöjen käsikirjoitukseen 4Q381. Hänen keskeisenä tavoitteenaan on ollut selvittää kyseisen psalmikokoelman käyttötapa ja -yhteydet, koska aiemmissa tutkimuksissa nämä merkittävät kysymykset ovat jääneet vastauksetta.

– Tutkimuksessa tehdyn analyysin ja materiaalisen rekonstruktion perusteella on käynyt ilmi, että käsikirjoitus on todennäköisesti yhden kirjoittajan tietoisesti yhdeksi kokonaisuudeksi kirjoittama kahdeksan eri psalmin kokoelma, Pajunen kertoo.

Käsikirjoituksen historiallista kontekstia tutkimalla voidaan myös todeta, etteivät psalmit olleet myöhäisellä Toisen temppelin aikakaudella ainoastaan osa rituaaleja ja liturgioita, vaan myös opetustekstejä ja profetioita.

– Psalmikokoelman 4Q381 tarkoituksena on ollut toimia opetuksena Jumalan oikeudenmukaisuudesta valittujaan kohtaan aikojen saatossa. Jumalan toimintaan menneinä aikoina pohjautuvan ennustuksen mukaan he tulevat saamaan käsiinsä maan ja vallan hallita sitä, ja heidän vihollisensa hävitetään, Pajunen tiivistää.

Vanhan testamentin eksegetiikan oppiaineeseen kuuluva väitöstilaisuus järjestetään 1.6.2012 klo 12.15 Helsingin yliopiston päärakennuksessa: luentosali 12, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Eileen Schuller (McMaster University, Kanada), ja kustoksena Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33310

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

Teksti: Pekka Rautio 29.5.2012