| Pekka Rautio |

Vapaaehtoistoiminta kilpailukeskeisen yhteiskunnan turvavyöhykkeenä?

Onko vapaaehtoissektorista tulossa tasa-arvon, huolenpidon, vapauden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvavyöhyke kilpailukyvyn ja tuottavuuden tavoitteiden kyllästämässä yhteiskunnassa, kysyy TM Henrietta Grönlund.

HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtajana työskentelevän Henrietta Grönlundin perjantaina 25.5. tarkastettavassa väitöksessä analysoidaan vapaaehtoistoiminnan erityistä roolia yksilöiden ja kulttuuristen arvojen peilinä tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Vapaaehtoistoiminta näyttäytyy monille vapaaehtoisille yksilöllisenä ja henkilökohtaisiin teemoihin liittyvänä arvovalintana, jolla otetaan kantaa ja halutaan vaikuttaa myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin, Grönlund toteaa.

Grönlundin väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että vapaaehtoistoiminnan asema suomalaisessa yhteiskunnassa on kietoutunut poikkeuksellisen vahvasti yhteen tasa-arvoa ja huolenpitoa korostavien kulttuuristen arvojen kanssa.

– Yhä enemmän markkinatalouden käsitteillä, periaatteilla sekä arvoilla toimivan yhteiskunnan ja kansalaisten keskimääräisten arvojen välillä näyttäisikin olevan tutkimukseni perusteella selkeä ristiriita, Grönlund esittää. Hyvä kysymys on pohtia, mitä tästä mahdollisesti seuraa, hän jatkaa.

Arvot kansalaistoiminnan ytimessä

Henrietta Grönlundin tutkimusaineisto perustuu pääkaupunkiseudun nuorilta aikuisilta kerättyyn kyselyaineistoon ja 13 maassa yliopisto-opiskelijoilta kerättyyn aineistoon. Lisäksi Grönlund on tehnyt vapaaehtoisina toimiville nuorille aikuisille elämäntarinallisia teemahaastatteluja.

Kokonaisuudessaan väitöstutkimuksen tekeminen on tukenut oivallisesti Grönlundin työtä vapaaehtoisjärjestö HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtajana.

– Olen saanut soveltaa työssäni käytäntöön teoreettista ja tutkimuksellista asiantuntemustani. Toisaalta työni on vahvistanut ja monipuolistanut näkemyksiäni vapaaehtoistoiminnasta arvojen kenttänä, Grönlund arvioi.

TM Henrietta Grönlund väittelee 25.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Volunteerism as a mirror of individuals and society: reflections from young adults in Finland” (Vapaaehtoistoiminta yksilön ja yhteiskunnan peilinä).