| Pekka Rautio |

Vanhan testamentin tutkimuksesta uutta tietoa juutalaisuuden historiaan

Francis Borchardt väittelee 4.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Torah in 1Maccabees – A Literary Critical Approach to the Text” (Toora 1. Makkabilaiskirjassa: Kirjallisuudentutkimuksellinen näkökulma tekstianalyysiin).
 
Väitöskirjassa tarkastellaan 1. Makkabilaiskirjaa − yhtä tärkeimmistä kirjallisista lähteistä ymmärtää Juudean kapinaa seleukidien valtakuntaa vastaan toisella vuosisadalla eaa.

Aiemmassa tutkimuksessa 1. Makkabilaiskirjassa kuvattujen juutalaisten lakien muotoa, kattavuutta, sisältöä ja yhteisöllistä tarkoitusta ei ole perinpohjaisesti tutkittu. Lisäksi 1. Makkabilaiskirjaa on käsitelty vain yhden henkilön kirjoittamana tekstinä, jonka on tulkittu edustavan vain yhtä asennetta lakiin.

Edellä mainitut tekijät ovat johtaneet virheellisiin tulkintoihin, joiden perusteella juutalaisuuden on katsottu olevan suhteellisen yhtenäinen ilmiö, joka kehittyi jatkuvasti varhaisista juuristaan ja saavutti huippunsa rabbiinisessa juutalaisuudessa ajanlaskumme ensimmäisten vuosisatojen aikana.

Borchardtin tutkimuksessa kyseisiä tulkintavirheitä korjataan osoittamalla sekä tekstintutkimuksen että aineistolöydösten avulla, että 1. Makkabilaiskirja koostuu neljästä eri kirjallisesta kerroksesta. Väitöskirjassa kuhunkin kerrostumaan ja lain funktioon sekä muuttumiseen niissä keskitytään erikseen.

− Toivon, että väitökseni antaa oman tärkeän panoksensa keskusteluun 1. Makkabilaiskirjan monivaiheisesta syntyprosessista sekä juutalaisesta laista ennen Jeesuksen aikaa ja historiallisen juutalaisen kapinan aikana, Borchardt toteaa.

Vanhan testamentin eksegetiikan oppiaineeseen kuuluva väitöstilaisuus järjestetään 4.5.2012 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, osoitteessa auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Professor Lester L. Grabbe (University of Hull) ja kustoksena Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/32528

Teksti: Pekka Rautio 2.5.2012