| Pekka Rautio |

Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa ja ihmiselämää?

TL Jussi Koivisto väittelee 18.5.2012 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Is Evil Inevitable for Creation and Human Life? – Studies on Martin Luther´s Biblical Interpretation” (Onko pahuus väistämätön osa luomakuntaa ja ihmiselämää? Tutkimuksia Martti Lutherin raamatuntulkinnasta).

Väitöskirjassa tarkastellaan Martin Lutherin näkemystä väistämättömästä pahasta hänen raamatuntulkinnassaan ja teologiassaan. Koivisto esittää väitöksessään, että Lutherin keskeisissä teoksissa näyttää jatkuvasti toistuvan ajatus, jonka mukaan ihmiset tai muut luodut eivät voi vastustaa osallisuuttaan pahuuteen tai joutumistaan pahuuden uhriksi.

− Lutheria tulkiten pahuus on väistämätöntä langenneessa maailmassa ja ihmiselämässä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että hänen mukaansa jokainen ihminen on syntinen syntyessään syntisestä siemenestä, Koivisto toteaa.

Lutherin tulkinnoissa myös ahdistukset, kärsimys ja erilaiset lumouksen ilmentymät, kuten esimerkiksi hallusinaatiot ja väärät mielikuvat Jumalasta ovat eri muodoissaan väistämätön osa ihmiselämää ja pahuuden kierrettä, josta Jumala niin halutessaan voi vapauttaa ihmisen.

Koivisto on tutkinut väitöskirjassaan Lutherin pahuutta koskevia käsityksiä tarkastelemalla laaja-alaisesti muun muassa väistämättömän pahuuden määritelmiä, pahan ongelmaa sekä paha silmä -uskomuksia ja lumouksen eri lajeja. Lisäksi hän on syventynyt varhaisen kirkon, keskiajan sekä Lutherin raamatuntulkintoihin, joiden mukaan Ensimmäisen Mooseksen kirjan, Genesiksen, kolmannessa luvussa mainittu käärme oli paholaisen riivaama. Koivisto kysyy väitöksessään: valitsivatko ensimmäiset ihmiset pahan, onko pahuuden alkuperä Jumalassa ja miten Jumala on sekaantunut pahuuteen.

Ekumeniikan oppiaineeseen kuuluva väitöstilaisuus järjestetään 18.5.2012 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa: auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Professor ST Knut Alfsvåg (School of Mission and Theology, Stavanger) ja kustoksena ekumeniikan professori Risto Saarinen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/32840

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm

Teksti: Pekka Rautio 14.5.2012