Maisterintutkielma -artikkelit

| Hanna Multanen

Pro gradu -tutkielma: Suomalainen naiskuva uudistui voimakkaasti sotien jälkeen

 hanna_multanen_ing
Hanna Multanen 

 
Pro gradu -tutkielmassani tutkin vuosina 1946­-1967 ilmestyneen Nainen ja Elämä -lehden naiskuvaa sekä sen naisille tarjoamia rooleja. Vaikka perhe ja äitiys nähtiin vahvasti naisten asemaa määrittelevinä tekijöinä, heillä katsottiin olevan tehtäviä ja velvollisuuksia myös kansalaisina, kristittyinä ja seurakuntalaisina.

| Miika Hynninen

Pro gradu -tutkielma: Moraalin murtuminen natsi-Saksassa ja sen keskitysleireillä

 miika_hynninen_ing
 Miika Hynninen

 
Tutkin pro gradu -tutkielmassani moraalin murtumista poikkeusoloissa, käyttäen aineistona natsi-Saksaa ja sen keskitysleirivankien elämää ja selviytymistä koskevia kuvauksia.

| Jarkko Huhtala

Pro Gradu -tutkielma: Ansa viritettiin – Mäntsälän kapina kappalaisen kertomana

Lapuan liikkeestä ja Mäntsälän kapinasta, kuten koko 1930-luvun suomalaisen demokratian kriisistä, on kirjoitettu runsaasti. Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt tarkentamaan historian kuvaa tutkimalla Mäntsälän seurakunnan kappalaista, Anshelm Mikkosta ja hänen eri aikoina kirjoittamia muistiinpanoja Mäntsälän kapinasta.

| Anneli Vartiainen

Pro gradu -tutkielma: Kirkon haaste: vuorovaikutusta jumalanpalvelukseen

Kirkolle viestintä on osa sen olemusta ja perustehtävää sekä keino tavoitteiden saavuttamiseen. Jumalanpalveluksessa kirkko viestii usein ristiriitaisesti, asiat valmiiksi tulkiten ja vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa välttäen.

| Jussi Haavisto

Pro gradu -tutkielma: Kummisetä ja Sopranos -fiktiot peilaavat Amerikan katolisen kirkon vaiheita

Tuloksena on hyvin värikäs ja mielenkiintoinen kuvaus amerikanitalialaisista yhteisöistä ja katolisesta kirkosta. Kuvaus myös vaikuttaisi pitävän paikkaansa viimeisimpien Amerikan katolista kirkkoa koskevien tutkimustulosten kanssa.

| Tomi Oravasaari

Pro gradu -tutkielma: Vapaaehtoistoiminta ja seurakuntatyön tulevaisuus

Vuonna 2007 kerätyssä 267 vastausta käsittävässä aineistossa työntekijät kokivat vapaaehtoistoiminnan hyvin tärkeäksi osaksi seurakunnan toimintaa. Suhtautuminen vapaaehtoistoiminnan lisääntymiseen oli erittäin toiveikasta ja positiivista. Myönteiset asenteet eivät kuitenkaan ole siirtyneet aina toiminnaksi.

| Pauliina Enqvist

Pro gradu -tutkielma: Kirjeenvaihto maalaa vivahteikkaan kuvan Erasmus Rotterdamilaisesta

 pauliina.enqvist_ing
 Pauliina Enqvist 

 
Eräs tunnetuimmista keskiajalla eläneistä hollantilaisista, Erasmus Rotterdamilainen (1466-1536), vietti nuoruudessaan kuusi vuotta augustinolaissääntökuntaan kuuluneessa Steynin luostarissa, Goudan kaupungin lähettyvillä.

| Matti Väätäinen

Pro gradu -tutkielma: Kuinka ymmärtää kristillinen kirkko tänään? Wolfhart Pannenbergin kirkko-oppi

Wolfhart Pannenberg, esittää ekumeenisista lähtökohdistaan ajankohtaisen ja teologisesti hedelmällisen kirkko-opin, jossa hän ammentaa koko kristikunnan yhteisestä traditiosta.

| Maarit Jalovaara

Pro gradu -tutkielma: Ensimmäinen lasten sielunhoitoa kartoittava tutkimus valmistunut

Tutkimus lasten sielunhoidosta on puuttunut lähes kokonaan. Pilottitutkimukseni paikkaa tätä tyhjiötä.

| Suvi Sievilä

Pro gradu -tutkielma: Armo-kampanja jakoi mielipiteitä lehdistössä

 suvi_sievila_ing
 Suvi Sievilä

Helsingin seurakuntayhtymä toteutti syksyllä 2005 Armo-seurakuntatapahtuman, jonka yhteyteen liitettiin monimediallinen markkinointiviestintäkampanja. Tapahtumat keskittyivät armo-viikolle, jonka aikana Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat järjestivät noin 200 tapahtumaa armon teemasta ympäri Helsinkiä.

| Liisa Penttinen

Pro gradu -tutkielma: Kuopion kaupunki- ja maaseurakunnan diakoniatyö 1893-1926

Kuopion kaupunki- ja maaseurakunnan diakoniatoimen kehitys kulki kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana hyvin eri tahtiin ja erilaisia linjoja. Kaupunkiseurakunnassa seurakuntalaiset ottivat diakonissan heti omakseen ja alkoivat oitis käyttää tämän palveluja hyväkseen.

| Anna Tiittanen

Pro gradu -tutkielma: Postmoderni kohtaa perinteisen maskuliinisuuden Tosimies-lehden mieskuvassa

 anna_tiittanen_ing
 Anna Tiittanen

 
Tosimies-lehden puheessa miehestä törmäävät historia ja kulttuurimme odotukset ja ihanteet. Tyypillinen mies kristillisessä miestenlehdessä on työtä tekevä perheensä elättäjä.

| Daniel Nummela

Pro gradu -tutkielma: Kuuluuko auktoriteetti kirkossa Raamatulle vai sitä tulkitsevalle yhteisölle?

 daniel_nummela_ing
 Daniel Nummela

 
Teologisissa keskusteluissa kysymys raamatuntulkinnasta on viimeaikoina noussut polttopisteeseen. Raamatuntulkintaa koskevan mielenkiinnon heräämiseen ovat osaltaan vaikuttaneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viimeaikaiset tapahtumat.

| Kirista Lääperi

Pro gradu -tutkielma: Häpeän pelko selittää Sirakin kirjan synkkää naiskuvaa

Nykysuomalaisille kohtuullisen tuntematon apokryfikirja, Sirakin kirja, on tutkijoiden keskuudessa tunnettu negatiivisesta asenteestaan naisiin. Väitetään jopa Sirakin kirjan kirjoittajan olleen naistenvihaaja.

| Jenni Tuulensuu

Pro gradu -tutkielma: Kuka sanoo tahdon? Naisen ihmisyys thaimaalaisessa prostituutiossa

 jenni_tuulensuu_ing
 Jenni Tuulensuu

 
Naisen ihmisyyden ja ihmisoikeuksien tarkastelu – ja ennen kaikkea niiden kyseenalaistaminen – ovat arvolatautuneita missä kontekstissa tahansa. Kenellä on oikeus määrittää toisen yksilön ihmisyys? Päättääkö yksilö sen itse vai ohjautuuko se muulta, esimerkiksi yhteiskunnasta?

| Juha Alander

Pro gradu -tutkielma: Mikko Juva – teologi uutta puoluetta rakentamassa

 juha_alander_ing
 Juha Alander


Suomessa teologien ja pappien yhteiskunnallista osallistumista on pidetty luonnollisena. Näiden ryhmien panos kansakunnan rakentamisessa onkin ollut merkittävä. Osa teologeista on toiminut korkeissakin tehtävissä poliittisessa elämässä

| Fredrik Portin

Pro gradu -avhandling: Livsåskådning som dödar, eller…?

Artikeln behandlar vissa drag i den livsåskådning som den kontroversiella biologen Richard Dawkins uttrycker i sin populärvetenskapliga litteratur. Skribenten påpekar att Dawkins förhållningssätt till livet har missförståtts.

| Kaisa-Maria Pihlava

Pro gradu -tutkielma: Naisia ensimmäisten seurakuntien johtajina?

 kaisa-maria_pihlava_ing
 Kaisa-Maria Pihlava

 
Varhaiskristillisiä seurakuntia kokoontui naisten kodeissa. Näistä naisista kertovat tekstikohdat varhaiskristillisissä kirjoituksissa ovat yleensä hyvin lyhyitä ja niukkoja. Mitä heistä voidaan siis tietää?