Maisterintutkielma -artikkelit

| Reetta Laitinen

Pro Gradu: 1800-luvun Karjalatar puolusti kirkkoa mutta antoi kriittiselle rahvaalle palstatilaa

Sanomalehti avasi rahvaan lukutaitoiselle osalle mahdollisuuden osallistua laajenevaan julkiseen keskusteluun. Sanomalehtikirjoittelulla pystyttiin purkamaan tuntoja tai kohottamaan itsetuntoa tilanteissa, joissa rahvas koki, että papisto kohteli sitä epäoikeudenmukaisesti.

| Mari Rauhala

Pro gradu -tutkielma: Pedofiliaskandaali piinaa katolista kirkkoa

 mari_rauhala_ing
 Mari Rauhala

Tammikuun kuudentena päivänä vuonna 2002 Yhdysvalloissa ilmestyvä Boston Globe -sanomalehti julkaisi artikkelin, jossa John J. Geoghan -nimisen katolisen kirkon papin kerrottiin käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen yli 130 lasta kolmekymmentä vuotta kestäneen pappisuransa aikana. Tapahtumasta käynnistyi katolisen kirkon annus horribilis, kauhun vuosi.

| Mari Stenlund

Pro gradu -tutkielma: Miksi psykoottinen potilas ei ole vapaa uskomaan, mitä haluaa?

 mari_stenlund_ing
 Mari Stenlund

 

Psykoottisen mielenterveyspotilaan uskonnonvapautta ei ole tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa, vaikka kyseessä on kiinnostava uskonnonvapauden erityistapaus.

| Eetu Karppanen

Pro gradu -tutkielma: Suomalaiset arvostavat kirkon kriisi- ja katastrofityötä

 eetu_karppanen_ing
 Eetu Karppanen

Kansalliset kriisit näyttävät olevan tilanteita, joissa uskonnollisilla perinteillä on merkitystä enemmistölle huolimatta maallistumisteorioiden esittämistä vastakkaisista väitteistä. Tutkimusaineistoni perusteella kirkolla on merkitystä myös suomalaisten uskon vahvistamisessa.

| Eliisa Kansanen

Pro gradu -tutkielma: Suomalaiset odottavat kirkolta aktiivista otetta yhteiskunnallisiin asioihin

 eliisa_kansanen_ing
 Eliisa Kansanen

Suomalaisten odotukset kirkon yhteiskunnallista roolia kohtaan yltävät korkealle. Kirkolta odotetaan enemmän, kuin mitä se tällä hetkellä tekee. Vaikka odotukset ovat suuria, ei kirkon mahdollisuuksia yhteiskunnallisena vaikuttaja pidetä hyvinä.

| Annaelina Tähtinen

Pro gradu -tutkielma: Osaako kirkko iloita iloitsevien kanssa?

annaelina_tahtinen_ing

 Annaelina Tähtinen
 Kuva: Tuisku Lehto
 

Kirkollisessa keskustelussa on viime vuosina kyselty, minne nuoret aikuiset ovat kadonneet. Tämän haasteelliseksi leimautuneen sukupolven tavoittamiseksi on käynnistetty niin tutkimusprojekteja, kuin nuorekkaita seurakunnan toimintamuotojakin.

| Suvi Kava

Pro gradu -tutkielma: Kestävä kehitys johtaa yritykset ihmiskeskeiseen ympäristöasenteeseen

 suviingressi
 Suvi Kava

Yritysten ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. Niiden odotetaan raportoivan säännöllisesti toimintaansa liittyvistä ympäristökysymyksistä.

| Valtteri Virta

Pro gradu -tutkielma: Hukkuuko Jumalan sana, jos kaanon unohtuu?

 valtteri_virta_ing
 Valtteri Virta

Artikkeli luo katsauksen yhdysvaltalaisen Brevard S. Childsin luomaan kanoniseen lukutapaan. Childs on nykyajan merkittävimpiä kanonisen hermeneutiikan edustajia. Hän on tuotannossaan tarkastellut Raamatun kaanonin merkitystä Raamatun tulkinnalle.

| Riina Antila

Pro gradu: ”Minä waivainen syndinen Inhiminen” – Synti ja rippi 1500-1600-lukujen katekismuksissa

 riina_antila2_ing
 Riina Antila

Katekismuksen avulla pappien oli tarkoitus opettaa seurakuntalaisilleen, mitä kristillinen elämä oli. Jokaisen oli painettava katekismuksen pääkappaleet mieleensä ja mikäli mahdollista, myös ymmärrettävä niiden merkitys.

| Kirsi Siitonen

Pro gradu -tutkielma: Pedon merkki – kauppiaat ja kaupankäynti Ilmestyskirjassa

 kirsi_siitonen
 Kirsi Siitonen

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani Ilmestyskirjan lukuisia kaupankäyntiin ja kauppiaisiin liittyviä viittauksia. Oliko Johanneksen tarkoitus saada kristityt vetäytymään kaupankäynnistä, kuten jotkut tutkijat ovat esittäneet?

| Tiia Aarnipuu

Pro gradu -tutkielma: Neitseitä eunukkeina

 tiia_aarnipuu_ing
 Tiia Aarnipuu

Bysanttilaisiin pyhimyslegendoihin alkoi 400-luvulta lähtien ilmestyä miehen vaatteisiin pukeutuneita ja miehenä eläneitä neitseitä. Tutkin uskontotieteen pro gradu -työssäni ”Ei ole miestä eikä naista” sitä, mitä ja millä tavalla näistä ns. ristiinpukeutuvista pyhimyksistä ja heidän sukupuolestaan on kirjoitettu.

| Hanne Janhonen

Pro gradu -tutkielma: Palvelija, auttaja, lähetti vai agentti? – sanan diakonos merkitys antiikissa

Tutkin pro gradu -työssäni kreikankielen sanaa diakonos Uudessa testamentissa ja muissa antiikin teksteissä. Perinteisesti sanan merkityksenä Uudessa testamentissa on pidetty toisten palvelijaa ja auttajaa, joka toimii kristillisen rakkauden motivoimana. Viimeisen viidentoista vuoden aikana on kuitenkin kiistelty, tarkoittaako sana diakonos ’palvelijaa’.

| Marketta Liljeström

Väitöskirjatutkimus: ”Minä katkaisen käsivartesi” – Raamatun kääntämisen haasteista

 marketta_liljestrm_ing
 Marketta Liljeström

Raamattua on käännetty eri kielille alkaen 200-100-luvulla eKr. tehdystä Vanhan testamentin ensimmäisestä kreikannoksesta, jota kutsutaan Septuagintaksi. Kysymykset kirjaimellisuudesta ja tulkinnallisuudesta eivät ole siis vain meidän aikamme polttavia kysymyksiä. Raamatun kääntämiseen liittyvien ongelmien parissa on painittu jo yli kahden tuhannen vuoden ajan.

| Christian Seppänen

Pro gradu -tutkielma: Millainen on ensimmäinen raamatunkäännös?

 christian_seppanen
 Christian Seppänen

Millainen käännös on kreikankielinen Septuaginta, varhaisten kristittyjen Raamattu ja ensimmäinen raamatunkäännös?

Septuagintan käännöstapaa voidaan lähestyä monelta eri kannalta. Oma pro gradu -tutkimukseni liittyy Septuagintan lauseoppiin.

| Sami Yli-Karjanmaa

Pro gradu -tutkielma: Jälleensyntyminen Filon Aleksandrialaisen ajattelussa

 syk
Sami Yli-Karjanmaa 

Jeesuksen ajan juutalaisuus oli monimuotoisempi ilmiö kuin Raamattua lukemalla voisi päätellä. Juutalaisuus oli jo vuosisatoja kehittynyt ympäristössä, jossa oli vahvasti läsnä myös kreikkalainen kulttuuri. Egyptin Aleksandriassa eläneen raamattufilosofi Filonin tuotannossa on paljon mm. platonistisia piirteitä, jotka saattavat tuntua yllättäviltä. Yksi tällainen on reinkarnaatio eli jälleensyntyminen.

| Kia Kinnunen

Pro Gradu -tutkielma: Eutanasiakeskustelun retoriikkaa

Eutanasiakeskustelu Suomessa – meni eilen, tulee varmasti taas huomenna. Niin vahvasti kysymys eutanasiasta liittyy lääketieteen kehityksen esiintuomiin kysymyksiin elämän rajojen siirtymisestä ja siirrettävyydestä, elämän arvokkuudesta ja elämisen merkityksestä. Tätä kokonaisuutta hahmottaakseni tutkin eutanasiakeskustelua Suomessa. Pyrkimyksenä on ollut syventää ymmärrystämme itse keskustelusta, jota on tutkittu kovin niukasti.

| Janne Helin

Pro Gradu -tutkielma: Talvisodan marttyyrit ja uhrit

janne_helin_ing 
 Janne Helin

Tarkastelen Pro Gradu -tutkielmassani talvisotaa (1939-1940) marttyyri- ja uhrikäsitteiden valossa. Aineistona tutkielmassa toimii Kotimaa-lehden kirjoitukset vuoden 1939 marraskuusta kesäkuuhun 1941.

| Ilse Paakkinen

Pro Gradu-tutkielma: Ihmisoikeuksien aatehistoria ja tulevaisuus

ilse_paakkinen.ing
Ilse Paakkinen

Ihmisoikeuksien aatehistoriallinen perusta asetettiin myöhäiskeskiajalla yksilöä ja tahdonvapautta korostavien keskustelujen pohjalta.