Pro gradut

Kaikki Pro gradu -artikkelit löydät tästä listasta. Ota huomioon, että lista jakaantuu useammalle sivulle. Voit myös hakea tiettyä sanaa artikkelin otsikoista.

| Porfyrios Kärkkäinen

Kristitty mimeettisenä runoilijana – Basileios Suuren tunneterapia

Kuohuvatko tunteet? Voiko tunteita oppia hallitsemaan? Entä, voiko tiettyjä tunteita saada esille? Näitä kysymyksiä kirkkoisä Basileios Suuri pohti mimesis-käsitteensä yhteydessä. Mimesis on yhtenä välineenä tunteiden hallintaan.

| Marika Torp

Hur utvecklas tron och identiteten hos unga baptister?

Sara Högbergs magisteravhandling i praktisk teologi handlar om hur tro och religiös identitet har formats hos sex unga finlandssvenska baptister. Hon kom till slutsatsen att sociala relationer spelar stor roll för att utveckla en tro.

| Erica Pottier

Maisterintutkielmahaastattelu: Antavatko valtamediat äänen antisemitismille?

TM Janica Pörhönen tarkastelee käytännöllisen teologian maisterintutkielmassaan ”Antisemitismin kehystäminen Ylen, Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien journalistisissa sisällöissä vuonna 2020” antisemitismin käsittelyä ja esittämistä erilaisten artikkelien sekä uutisten kautta.

| Talvikki Ahonen

Uskonnolliset yhteisöt ovat hybridivaikuttamisen kohteita ja kanavia

TM Mira Ruokolainen tutki maisterintutkielmassaan islamin kategorian taktisuutta Krimin miehityksen yhteydessä. Käsityksiä erilaisten islamin muotojen yhteensopivuudesta venäläisen identiteetin kanssa käytetään ohjaamaan, harhauttamaan, rajoittamaan ja eristämään väestönosia.

| Talvikki Ahonen

Graduhaastattelu: Uskontojen välisen yhteistyön mahdollisuudet Israelin-Palestiinan konfliktissa

Teologian maisteri Anne Heikkinen perehtyi maisterintutkielmassaan palestiinalaiseen kontekstuaaliseen teologiaan. Kontekstuaalisessa teologiassa tarkastellaan teologian yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

| Erica Pottier

Muutakin kuin kaksi ääripäätä – Mitä uskonnollisia argumentteja eduskunnan täysistuntokeskusteluissa käytetään?

Piisu Tuomisen Helsingin yliopistosta valmistunut kirkkohistorian maisterintutkielma ’Jumala loi Aadamin ja Eevan, ei Aadamia ja Eeroa’ : Uskonnolliset argumentit eduskunnan sukupuolineutraalin avioliittolain täysistuntokeskusteluissa 2012–2017 tarkastelee eduskunnassa käytyjä täysistuntokeskusteluita sukupuolineutraalia avioliittolakia käsittelevistä aloitteista. Tutkielmassaan hän tarkastelee kolmen eri lakialoitteen matkaa eduskunnassa ja niiden puimisessa käytettyjä argumentteja.

| Erica Pottier

Kuolemanjuhlaa, vainajapelkoa ja varmuutta toisesta maailmasta – Yliluonnollisen sekä pyhäinpäivän monet kasvot

Pyhäinpäivää eli pyhäinmiestenpäivää vietetään Suomessa lokakuun lopun ja marraskuun alulle sijoittuvana päivänä, joka tänä vuonna 2021 osuu marraskuun ensimmäiselle lauantaille. Pyhäinpäivän nykyinen merkitys on muistaa marttyyreja, pyhimyksiä ja eritoten läheisiä kristittyjä vainajia, joista viimeinen on pyhäinpäivän tunnetuin puoli luterilaisuudessa. Pyhäinpäivän alta löytyy kuitenkin kerrostumia myös kristinuskon ulkopuolelta.

| Talvikki Ahonen

Graduhaastattelu: Ukrainan kirkkopolitiikka muutoksessa

Kuinka Venäjän ortodoksinen kirkko on suhtautunut Ukrainan ortodoksien itsenäistymispyrkimyksiin?

| Erica Pottier

Graduhaastattelu: Millaista kirkon Facebook-viestintä oli koronapandemian ensimmäisen aallon aikana?

Anssi Vainikan maisterintutkielma käsittelee Kirkko Suomessa Facebook-kanavan viestintää koronapandemian ensimmäisessä aallossa keväällä 2020.

| Peppi O'Connor

Graduhaastattelu: Venäjän Äänisjärven kalliokaiverrukset tarjosivat unohtumattoman kenttätutkimuskokemuksen, josta syntyi Eximian gradu

Teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta pian valmistuva Erica Pottier matkusti kesällä 2019 Karjalassa sijaitsevalle Äänisjärvelle tutkimaan muinaisia joutsenaiheisia kaiverruksia. Paikalliset tutkijat ihmettelivät aluksi suomalaisen teologin kiinnostusta aiheeseen, mutta lopulta jaettu innostus yhdisti.

| Peppi O'Connor

Graduhaastattelu: Onnistuuko Raamattu Kansalle -käännös tavoittelemassaan kansankielisyydessä?

Raamattu Kansalle -käännös valmistui vuonna 2012. Käännöksen taustalla on yhteiskristillinen yhdistys Raamattu Kansalle ry., joka toteutti käännöstyön talkoovoimin. Perusteellisessa ja palkitussa gradutyössään Sanna-Mari Pynnönen tutkii muun muassa sitä, miten Raamattu Kansalle -käännös onnistui tavoitteessaan olla kansankielinen Raamattu.

| Susanna Leppälä

Tomi Pirskasen pro gradusta Tallinnan inkerinsuomalaisen kirkon ensimmäinen historiikki

Tomi Pirskasen pro gradu -tutkielma Tallinnan inkerinsuomalaisen seurakunnan alkutaipaleesta johti juhlapuheeseen seurakunnan 30-vuotisjuhlilla.

| Olli Saukko

Graduhaastattelu: Miten tiedonkäsittelyprosessit näkyvät naisen uskottomuutta selvittävässä Numerin kirovesirituaalissa?

Numerin viidennessä luvussa kuvataan aviorikoksesta epäillylle vaimolle suoritettavaa monivaiheista mustasukkaisuusrituaalia, jossa uhrataan Jahvelle, vannotaan vala sekä juotetaan naiselle rituaalivettä, jonka on määrä jollain tavalla vaikuttaa hänen hedelmällisyyteensä. Peppi O’Connor tutki…

| Elisa Kössi

En pro gradu -intervju: Erfarenheter av antisemitism har ökat i Finland

Antisemitismen är säkert ett av den europeiska historiens mest högljutt tigna teman, som med jämna mellanrum påminner om sig själv genom oväntade utbrott, såsom i slutet av april i form av skjutningar i en synagoga i San Diego.

| Elisa Kössi

När mänskliga rättigheter inte räcker till – En pro gradu-intervju med Ilona Silvola

Den så kallade flyktingsfrågan har de senaste åren dominerat den politiska diskussionen likaså i Finland som i Europa i allmänhet. Rädslan för terrorism och oron för den inhemska befolkningens rättigheter…

| Olavi Seppänen

Teologiaa Tenojoelta – Pro gradu -haastattelu Helga Westin kanssa

Mitä voi tapahtua, kun perinteinen saamelainen elämänfilosofia kohtaa kristillisen teologian? Tätä lähti kokeilemaan Tore Johnsen (1969–), pohjoissaamelainen teologi Norjasta. Tuloksena on syntynyt ajatuksia niin kosmologiasta, vähemmistökansan ja valtionkirkon kohtaamisista kuin ympäröivän luonnon…

| Ari Minadis

Kuolemanrajakokemuksen kokeneet saattavat kieltää kuoleman kokonaan

Teologian tutkimusalalla kuolemanrajakokemuksia on tutkittu hyvin vähän. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Miia Kontro päättikin pro gradussaan tarttua aiheeseen opiskelijakaverinsa kannustamana. Nyt gradun pohjalta julkaistaan myös kirja, joka on suunnattu aiheesta kiinnostuneelle…

| Ville Mäkipelto

Graduhaastattelu: Uskontotiede auttaa ymmärtämään anoreksian rituaaleja

Matilda Melan graduhaastattelu.