Pro gradut

Kaikki Pro gradu -artikkelit löydät tästä listasta. Ota huomioon, että lista jakaantuu useammalle sivulle. Voit myös hakea tiettyä sanaa artikkelin otsikoista.

| Sofia Holopainen

Eroottinen suhde – erityistä etiikkaa

Kohtaamme jatkuvasti toisia ihmisiä ja muodostamme ainutkertaisia suhteita heihin. Liettualaissyntyisen ranskalaisen filosofin (1906–1995) Emmanuel Levinasin mukaan ihmisen olemisen perusta on toisen ihmisen kasvojen kohtaaminen, jota hän kutsuu etiikaksi. Levinasin mukaan…

| Pekka Rautio

Kaikki vuonna 2014 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2014 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2015http://www.tatt.fi/

| Annemari Airaksinen

Hyvä työ, paha työ – oppilaitospapit ja työhyvinvointi

Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja identiteettiä, sillä siihen käytetään keskimäärin kolmasosa koko elämästä. Työn tärkeydestä kertoo se, että työllä on usein monia vaikutuksia työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin….

| Markku Kuorilehto

Vero- ja tuomioasiakirjat papiston palkkauksen lähteinä 1500- ja 1600-luvun kirkkohistorian tutkimuksessa

Useimmissa suomalaisissa seurakunnissa kirkonarkistot alkavat vasta 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että reformaation jälkeisen ajan seurakuntaelämää ja papistoa koskevia lähteitä ei ole säilynyt läheskään kaikkien seurakuntien arkistoissa. Sama…

| Anni Tiitinen

Ketä Jeesus äänestäisi? Uskonto, arvot ja Yhdysvaltain republikaaninen puolue vuosina 2009–2012

Vaalitappion jälkeen republikaanit turvautuvat konservatiivikristittyihin Vuonna 2009 Yhdysvaltain republikaaninen puolue oli kriisissä: Valkoiseen taloon muutti nuori ja karismaattinen demokraattipresidentti, ja demokraattinen puolue hallitsi kongressia. Yhdysvallat näytti olevan Barack Obaman johdolla…

| Laura Alanko

Kristinoppia pitäjän nuorille – Rippikoulu Kauhajoen seurakunnassa 1950- ja 1960-luvuilla

Selvitin Pro gradu -tutkielmassani Kauhajoen, eteläpohjalaisen maalaisseurakunnan, rippikoulutoimintaa 1950- ja 1960-luvuilla. Tutkimukseni on toistaiseksi ainoa lajissaan. Yhdenkään yksittäisen seurakunnan rippikoulutyötä ei ole aikaisemmin tutkittu tällä tavoin. Tämän vuoksi en voinut…

| Ville Mäkipelto

Miten Vanhaa testamenttia on muutettu ja mistä sen voi tietää?

Akateemisessa raamatuntutkimuksessa on jo kauan tiedetty, että Vanhan testamentin kirjat eivät ole syntyneet yhdeltä istumalta. Niiden kehitys on ollut evolutiivista: yksittäisiä suullisia ja kirjallisia lähteitä on toimitettu yhteen valikoivasti useiden…

| Mikko Pisilä

Harjoittiko Jeesus hengellistä väkivaltaa?

Hengellinen väkivalta – kuka tuomitsee ja kenet? Evankelisluterilaisen kirkon julkaisemassa määritelmässä hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, jonka ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on murtaa toisen ihmisen…

| Heidi Kääriäinen

Virsi – tutkimusmatka itseen ja omaan elämään

Tutkimukseni aihe on virsikokemukset. Se tarkoittaa niitä mielen prosesseja ja tunteita, joita virren laulaminen, soittaminen tai kuunteleminen laukaisee. Virsi liittyy usein elämän tärkeimpiin hetkiin. Nuo tilanteet, niiden tunnelma, tilanteiden laukaisemat…

| Johanna Mantere

Enemmän kuin tuhat sanaa: Taitelija-papin ammatillinen tarina ja identiteetti

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani seitsemän kuvataiteilija-papin ammatti-identiteettiä. Tutkimukseen osallistujat olivat toimineet elämässään sekä kuvataiteilijoina että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeina, jotkut myös yhtäaikaisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on taiteilijuuden ja…

| Mariella Asikanius

Tuomas Akvinolaisen käsitys sakramenttien jakamisesta hulluudesta kärsiville

Hulluus keskiajalla Aiempi tutkimus on yleensä esitellyt keskiaikaisen hulluuden kahdesta näkökulmasta. Toiset tutkijat ovat päätyneet olettamaan, ettei keskiajalla eroteltu mieleen liittyviä sairauksia fyysisistä sairauksista, ja toiset ovat liittäneet hulluuden pahoihin…

| Kristiina Huhtanen

Pro graduavhandling: Livet är Gud. Postmodern teologi granskad utifrån Don Cupitts nya trosbekännelse

Avhandlingens syfte är att genom analys komma fram till en helhetsbild av vad Don Cupitts nya trosbekännelse är och hur den skiljer sig från den apostoliska trosbekännelsen. Don Cupitt är…

| Marja-Riitta Ojala

Näkökulmia huono-osaisuuteen – sosiaalietiikan käsiteanalyysi

Tutkielmassani tarkastellaan huono-osaisuus -käsitettä lähtökohtana suomalaisen sosiaalipolitiikan toimille. Lähestyn aihetta linjaamalla huono-osaisuus -käsitteen muutoksia aikaisemman huono-osaisuutta käsittelevän tutkimuksen pohjalta ja hahmottelemalla käsitteen muutosten yhteyttä yhteiskunnalliseen tilanteeseen 1940-luvulta nykypäivään. Varsinainen huono-osaisuus…

| Pekka Rautio

Vuonna 2013 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt (Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto)

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2013 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä (Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2014http://www.tatt.fi/

| Antti Luoma

Ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa? Kirkon Ulkomaanavun ja suomalaisten herätysliikejärjestöjen yhteistyö Inkerin kirkon rakentamisessa vuosina 1988–1993

Inkerin kirkko nousi yli 50 vuotta kestäneiden Neuvostoliiton rajoitteiden jälkeen uudelleen elinvoimaiseksi ja lailliseksi kirkoksi vuosien 1988–1993 aikana. Viidessä vuodessa kahdesta inkeriläisestä seurakunnasta kasvoi 26 seurakunnan itsenäinen piispallinen kirkko. Kehitykseen…

| Taina Kalliokoski & Katariina Väisänen (toim.)

Sosiaalietiikan mikrokirja vallasta ja vaikuttamisesta julkaistu teologia.fi:ssä

Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaan lukuvuonna 2012–2013 ohjaama Valta ja vaikuttaminen -pääaineseminaari on laatinut mikrokirjan. Mikrokirjassa ”Valta ja vaikuttaminen: Sosiaalieettisiä huomioita inhimillisestä toiminnasta”, valtaa ja vaikuttamista tutkitaan toimintana, joka usein kohdistuu…

| Pirita Kallo

Lapsi- ja nuorisotyö hiippakunnan huolenaiheena: Piispantarkastukset Kuopion hiippakunnassa 1945‒1949

Talvisodan kynnyksellä uudelleen perustetun Kuopion hiippakunnan taival alkoi poikkeusoloissa. Kirkon työnäyssä ja yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tapahtuneet muutokset asettivat piispa Eino Sormusen johtaman hiippakunnan jälleen uusien haasteiden eteen sotien jälkeen. Piispantarkastusten kaitseva…

| Sini Mikkola & Päivi Salmesvuori

”Gradu! Mitä tuli tehtyä?” – e-kirja kirkkohistorian metodeista julkaistu

Sini Mikkolan ja Päivi Salmesvuoren toimittama e-kirja kirkkohistorian metodeista on julkaistu. Kirjan ideana on tarjota käytännönläheisiä ideoita ja vertaistukea ensisijaisesti graduseminaariaan aloittaville kirkkohistorian opiskelijoille. Lue metodikirja Teologia.fi:stä (sähköinen pdf-liite 12 Mt)…