Pro gradut

Kaikki Pro gradu -artikkelit löydät tästä listasta. Ota huomioon, että lista jakaantuu useammalle sivulle. Voit myös hakea tiettyä sanaa artikkelin otsikoista.

| Kirsi Siitonen

Pro gradu -tutkielma: Pedon merkki – kauppiaat ja kaupankäynti Ilmestyskirjassa

 kirsi_siitonen
 Kirsi Siitonen

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani Ilmestyskirjan lukuisia kaupankäyntiin ja kauppiaisiin liittyviä viittauksia. Oliko Johanneksen tarkoitus saada kristityt vetäytymään kaupankäynnistä, kuten jotkut tutkijat ovat esittäneet?

| Tiia Aarnipuu

Pro gradu -tutkielma: Neitseitä eunukkeina

 tiia_aarnipuu_ing
 Tiia Aarnipuu

Bysanttilaisiin pyhimyslegendoihin alkoi 400-luvulta lähtien ilmestyä miehen vaatteisiin pukeutuneita ja miehenä eläneitä neitseitä. Tutkin uskontotieteen pro gradu -työssäni ”Ei ole miestä eikä naista” sitä, mitä ja millä tavalla näistä ns. ristiinpukeutuvista pyhimyksistä ja heidän sukupuolestaan on kirjoitettu.

| Hanne Janhonen

Pro gradu -tutkielma: Palvelija, auttaja, lähetti vai agentti? – sanan diakonos merkitys antiikissa

Tutkin pro gradu -työssäni kreikankielen sanaa diakonos Uudessa testamentissa ja muissa antiikin teksteissä. Perinteisesti sanan merkityksenä Uudessa testamentissa on pidetty toisten palvelijaa ja auttajaa, joka toimii kristillisen rakkauden motivoimana. Viimeisen viidentoista vuoden aikana on kuitenkin kiistelty, tarkoittaako sana diakonos ’palvelijaa’.

| Marketta Liljeström

Väitöskirjatutkimus: ”Minä katkaisen käsivartesi” – Raamatun kääntämisen haasteista

 marketta_liljestrm_ing
 Marketta Liljeström

Raamattua on käännetty eri kielille alkaen 200-100-luvulla eKr. tehdystä Vanhan testamentin ensimmäisestä kreikannoksesta, jota kutsutaan Septuagintaksi. Kysymykset kirjaimellisuudesta ja tulkinnallisuudesta eivät ole siis vain meidän aikamme polttavia kysymyksiä. Raamatun kääntämiseen liittyvien ongelmien parissa on painittu jo yli kahden tuhannen vuoden ajan.

| Christian Seppänen

Pro gradu -tutkielma: Millainen on ensimmäinen raamatunkäännös?

 christian_seppanen
 Christian Seppänen

Millainen käännös on kreikankielinen Septuaginta, varhaisten kristittyjen Raamattu ja ensimmäinen raamatunkäännös?

Septuagintan käännöstapaa voidaan lähestyä monelta eri kannalta. Oma pro gradu -tutkimukseni liittyy Septuagintan lauseoppiin.

| Sami Yli-Karjanmaa

Pro gradu -tutkielma: Jälleensyntyminen Filon Aleksandrialaisen ajattelussa

 syk
Sami Yli-Karjanmaa 

Jeesuksen ajan juutalaisuus oli monimuotoisempi ilmiö kuin Raamattua lukemalla voisi päätellä. Juutalaisuus oli jo vuosisatoja kehittynyt ympäristössä, jossa oli vahvasti läsnä myös kreikkalainen kulttuuri. Egyptin Aleksandriassa eläneen raamattufilosofi Filonin tuotannossa on paljon mm. platonistisia piirteitä, jotka saattavat tuntua yllättäviltä. Yksi tällainen on reinkarnaatio eli jälleensyntyminen.

| Kia Kinnunen

Pro Gradu -tutkielma: Eutanasiakeskustelun retoriikkaa

Eutanasiakeskustelu Suomessa – meni eilen, tulee varmasti taas huomenna. Niin vahvasti kysymys eutanasiasta liittyy lääketieteen kehityksen esiintuomiin kysymyksiin elämän rajojen siirtymisestä ja siirrettävyydestä, elämän arvokkuudesta ja elämisen merkityksestä. Tätä kokonaisuutta hahmottaakseni tutkin eutanasiakeskustelua Suomessa. Pyrkimyksenä on ollut syventää ymmärrystämme itse keskustelusta, jota on tutkittu kovin niukasti.

| Janne Helin

Pro Gradu -tutkielma: Talvisodan marttyyrit ja uhrit

janne_helin_ing 
 Janne Helin

Tarkastelen Pro Gradu -tutkielmassani talvisotaa (1939-1940) marttyyri- ja uhrikäsitteiden valossa. Aineistona tutkielmassa toimii Kotimaa-lehden kirjoitukset vuoden 1939 marraskuusta kesäkuuhun 1941.

| Ilse Paakkinen

Pro Gradu-tutkielma: Ihmisoikeuksien aatehistoria ja tulevaisuus

ilse_paakkinen.ing
Ilse Paakkinen

Ihmisoikeuksien aatehistoriallinen perusta asetettiin myöhäiskeskiajalla yksilöä ja tahdonvapautta korostavien keskustelujen pohjalta.

 

 

| Maija Paikkala

Pro Gradu -tutkielma: Sanomalehtien näkökulma kirkkoon vuonna 2005

 

maija_paikkala_ing
Maija Paikkala

Sanomalehdet kuuluvat suomalaisten aamupalapöytiin. Uutisoimalla kirkosta lehdet tuovat kirkolliset asiat osaksi suomalaisten arkea. Siksi on tärkeää tutkia, mitä lehdet kertovat kirkosta.