Teema 2023/2:
Teknologia

Teknologian kehitys haastaa vakiintuneita käsityksiämme maailmasta. Teemanumerossa teknologiaa tarkastellaan ihmistieteiden näkökulmista.