Kirjaesittelyt

Tässä osiossa esitellään teologista tutkimusta ja kirjallisuutta

| Henna Niemelä

Kirjaesittelyssä Sensuroitu: Raamatun muutosten vaiettu historia

Mikä Raamattu on ja miten kirja on muovautunut historian saatossa kirjureiden käsissä? Mistä Raamatun varhaisimmat käsikirjoitukset löytyvät, vai onko niitä edes löydettävissä? Raamatun käsikirjoitusten historiaan keskittyvä teos etsii vastauksia tekstikriittisestä tutkimuksesta mielenkiintoa herättävällä tavalla.

| Erkki Jokinen

Elie Wiesel ja muistamisen identiteetti

Alan T. Berger on vuosikymmenien ajan kirjoittanut artikkeleita ja kirjoja Elie Wieselin ajatteluun liittyen. Eräässä varhaisemmassa esseessään How my Mind has Changed (1997) hän avaa henkilökohtaista tietään Wieselin koskettamaksi lukijaksi, ystäväksi ja tutkijaksi. Wieselin vaikuttamana hänestäkin tuli holokaustin historioitsija ja sen tapahtumista nousevan inhimillisen vastuun kansainvälinen kouluttaja.

| Toni Koivulahti

Kaikkea maan ja taivaan väliltä – Kirjaesittelyssä Porfyrioksen Sielullisten vahingoittamista vastaan

Merkittävä uusi käännös esittelee uusplatonistisen eläinfilosofian runsaudensarven ja vie lukijansa kiehtovaan myöhäisantiikin maailmaan.

| Erica Pottier

Yövaeltajat, väärinymmärretyt kummajaiset ja Kansanuskon yöpuoli – Haastattelussa Pasi Klemettinen

Kansanuskon yöpuoli – Hiidet, manalaiset ja muut demonit on yksiin kansiin koottu kansanuskossa esiintyviä ikäviä tai kammottavia uskomusolentoja esittelevä hakuteos. Klemettisen mukaan se täydentää aiempia teoksia aiheen tiimoilta siinä mielessä, että kirja keskittyy vain näihin ”pahoiksi” luokiteltaviin olentoihin.

| Erica Pottier

Kirjaesittelyssä Kupariketun ja Heikki Sauren Noitakirja – Nykynoituutta ja totuuksia tarinoiden takaa

Noitakirja pyrkii avaamaan nykynoituutta ja noituuden historiaa suurelle yleisölle. Kirjassa noituus itsessään kuvataan alun perin kunnioitettuna, mutta kristinuskon myötä sitä alettiin pitämään epäilyttävänä ja noidat yhdistettiin paholaiseen. Kirjassa myös nykynoidat itse pääsevät ääneen ja nykynoituutta tarkastellaan eri näkökulmien kautta.

| Riina Sinisalo

Kirja-arvio: Kun koko maailma on läsnä

Harvat asiat herättävät yhtä voimakkaita mielikuvia kuin lähiöt ja uskonto. Kaupungistuminen ja moninaistuva ympäristömme muodostaa taustan Marko Juntusen uudelle kirjalle Matkalla islamilaisessa Suomessa.

| Julius Kankkunen

Kirjaesittelyssä Kirjakääröistä digiraamattuun – Pyhän tekstin idea, muoto ja käyttö

Jutta Jokirannan ja Nina Nikin toimittama Suomen Eksegeettisen Seuran tuore julkaisu koostuu erilaisista artikkeleista, jotka johdattavat lukijaa tutustumaan eri aikakausien ja uskontojen käsityksiin pyhistä teksteistä.

| Mika Aspinen

Kirjaesittelyssä kirkon ja juutalaisuuden suhteeseen syventyvä teos

Kristinusko ja juutalaisuus ovat pikemminkin läheisiä sisaruksia kuin äiti ja tytär. Tähän tapaan dialogiin johdattaa kokoelman ensimmäinen artikkeli.

| Jarkko Vikman

Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin vie yli monen rajan

Apostolisten isien nimellä kulkeva varhaiskristillisten tekstien kokoelma käännettiin vastikään uudelleen. Nyt käännöksen seuraksi on julkaistu ensimmäinen suomenkielinen johdantoteos kokoelman teksteihin.

| Jesse Keskiaho

Varhaisia kertomuksia Jeesuksen perheestä

Suomen Eksegeettisen Seuran tuoreessa julkaisussa on uudelleentoimitettuna tai ensimmäistä kertaa suomeksi käännettynä neljä varhaista kertomusta Uuden testamentin ajoilta.

| Pekka Lindqvist

Pieni kirja Elie Wieselin perinnöstä

Yksi näkyvimmistä Holokaustin todistajista oli Elie Wiesel, Auschwitz-Birkenausta eloonjäänyt, joka sittemmin kohosi aikamme merkittävimpien ajattelijoiden joukkoon. Esittelyssä on uusi kirja Wieselistä.

| Mikko Ketola

Satavuotiaan Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun tärkeä tehtävä

Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu edustaa suoraa jatkumoa holokaustin kadottamasta itä- ja keskieurooppalaisesta hepreankielisestä ja sionistisesta koulujärjestelmästä.

| Mikko Ketola

Pope Francis Lexicon – mistä paavi Franciscus puhuu?

Uusi paavi ei koskaan tuo muassaan täysin uutta sanastoa ja käsitteistöä, vaan hän operoi hyvin pitkälle samoilla termeillä kuin edeltäjänsä. Eroja on kuitenkin siinä, mitkä sanat painottuvat ja esiintyvät erityisen…

| Olavi Seppänen

Jumalattomuuden kirjosta

Seven Types of Atheism (2018) esittää esseetyyppisten tekstien kautta eurooppalaisen ateismin aatehistorian aina antiikin Välimeren kulttuureista alkaen.

| Heidi Rautalahti

Katse pyhään – Uusi teos käsittelee uskonnon aineellisuutta

Uusi teos käsittelee uskonnon aineellisuutta.

| Olli -Pekka Toivanen

Seppo A. Teinonen – ristiriitojen mies rakensi ja rikkoi yhteistä kirkkoa

9789522888563

Seppo A. Teinonen – ristiriitojen mies rakensi ja rikkoi yhteistä kirkkoa