| Ari Minadis |

Viisiosainen dogmatiikan yleisesitys käy dialogia maailmanuskontojen ja tieteen kanssa

800px Books HD 8314929977

800px Books HD 8314929977Kuva: Abhi Sharma / Wikimedia Commons

Dogmatiikka tutkii kristillisen opin kehitystä ja sen ehtoja ja mielekkyyttä. Historiallisen analyysin ohella se pyrkii myös tarjoamaan ratkaisuja ja uusia näkökulmia kristillisen opin muotoiluun nykyisen ajan tarpeisiin.

Systemaattisen teologian professori Veli-Matti Kärkkäinen työsti pitkään viisiosaista dogmatiikan yleisesitystä Constructive Christian Theology for the Pluralistic World. Osat on julkaistu vuosien 2013–2017 aikana. Nyt Kärkkäinen kertoo, mistä ajatus teoksen kirjoittamiseen oikein lähti.

– Aloittaessani systemaattisen teologian professorin tehtävän Yhdysvalloissa vuonna 2000, mielessäni alkoi pian kehkeytyä ajatus uudenlaisen dogmatiikan yleisesityksen työstämiseksi. Tuon uudenlaisen dogmatiikan tulisi pystyä käsittelemään kolmannen vuosituhannen alun keskeisiä uskonnollisia haasteita, joista keskeisimpiä ovat sekularismin, uskonnollisen pluralismin ja tieteellisen maailmankuvan esiin nostamia.

Niinpä Kärkkäinen päätti kirjoittaa dogmatiikan yleisesityksen, jonka tarkoituksena ei ole pelkästään porautua syvälle kristilliseen traditioon, vaan käydä myös tasavertaista keskustelua globaalin ja kontekstuaalisen teologian kanssa.

– Kontekstuaalisella teologialla viitataan naisten, vähemmistöjen, kuten Yhdysvaltojen mustien, ja Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan sekä muiden tähän saakka ”aliedustettujen” ryhmien teologiaan, Kärkkäinen selittää.

– Tämän lisäksi yleisesityksen tulisi käydä huolellista dialogia maailmanuskontojen, kuten juutalaisuuden, islamin, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden kanssa, sekä luonnontieteiden ja aivotutkimuksen kanssa, Kärkkäinen luettelee.

Yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa

Teossarjan syntyminen kesti oman aikansa.

– Aktiivinen tutkimus ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä itse kirjoittamisprosessi kestivät noin vuosikymmenen. Vaikka opetin täysipainoisesti, minulla oli useita lyhyempiä sapattijaksoja sekä vuoden mittainen tutkijan apuraha.

Kärkkäinen kertoo tehneensä paljon yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Mukana on ollut niin aivotutkijoita, mielen filosofeja, luonnontieteilijöitä kuin eri maailmanuskontojen asiantuntijoita.

– Valtavan laaja kirjallisuuteen perehtyminen ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa työskentely antoi uusia näkökulmia ja informaatiota monilta eri aloilta.

Yleisesityksen tehtävänä on Kärkkäisen mukaan tarjota dogmatiikan näkökulmasta rationaalisin kehyksin perusteltu kristillinen kokonaisnäkemys Jumalasta ja maailmasta.

Teoksessa käydään läpi kaikki kristillisen dogmatiikan alueet. Ensimmäisessä osassa puhutaan kristologiasta ja sovituksesta, toisessa ilmoitusopista ja kolminaisuudesta ja kolmannessa luomisesta ja teologisesta antropologiasta. Kaksi viimeistä osaa perehtyvät pneumatologiaan eli oppiin Pyhästä Hengestä ja pelastusoppiin sekä eskatologiaan ja kirkko-oppiin.

– Tämän ohella käsittelen keskeisiä nykymaailman aiheita, kuten väkivaltaa, sukupuolirooleja, luonnonsuojelua, sotaa ja rauhaa sekä kolonialismia ja globalisaatiota, Kärkkäinen kertoo.

– Vaikka näitä teemoja on käsitelty viime aikoina teologisissa kirjoitelmissa ja erityistutkielmissa, mikään aikaisempi dogmatiikan kokonaisesitys ei ole katsonut niiden kuuluvan systemaattisen teologian keskeisiin kysymyksiin.

Paljon myönteistä palautetta

Kärkkäinen suosittelee dogmatiikan yleisesitystä ainakin kansainväliselle ja ekumeenisen teologian ammattikunnalle, eri tason teologian opiskelijoille, teologisesti valveutuneille pastoreille ja muille seurakunnan työntekijöille.

– Toivottavasti myös sellaisille toisten uskontojen edustajille, jotka haluaisivat tutustua kristilliseen traditioon dialogin kautta.

Lopuksi Kärkkäinen kertoo, että teossarjaa on kommentoitu ahkerasti Atlantin molemmin puolin.

– Se on saanut hyvin paljon myönteistä palautetta tuoreen lähestymistapansa ja rohkean dialogiluonteensa tähden. Myös useat kansainväliset teologiset konferenssit ovat järjestämässä laaja-alaisia teossarjani arviointitapahtumia, joita odotan innolla.

– Tähän mennessä en ole havainnut kenenkään kriitikon kyseenalaistaneen uudenlaista dogmatiikan kehittelyn tapaa vaikkakin yksittäisiä teologisia ratkaisuja ja ehdotuksia voidaan aina haastaa, kuten kriittiseen arviointiin kuuluukin, Kärkkäinen päättää. 

Lisätietoa viisiosaisesta sarjasta ja sen hankkimisesta saa näistä linkeistä:

Fuller

Eerdmans