Kirjaesittelyt

Tässä osiossa esitellään teologista tutkimusta ja kirjallisuutta

| Ville Mäkipelto

Qumranin teksteistä uusi kokoelma suomeksi – joukossa muinainen aarrekartta ja horoskooppi

Raija Sollamo esittelee Qumran kirjaa

Uusi suomenkielinen kokoelma Qumranin tekstejä julkaistiin.

| Taina Kalliokoski

Naiset rajasivat varhaiskristillisiä yhteisöjä

Pihlava neliokuva

Naiset käyttivät varhaiskristillisissä yhteisöissä valtaa siinä missä miehetkin. Tämä käy ilmi Kaisa-Maria Pihlavan juuri julkaistussa naisten unohtunutta johtajuutta käsittelevässä kirjassa.

| Teemu Ratinen

Kirja-arvostelussa: Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä

Johanna Ahonen ja Elina Vuola (toim.): Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. (242 s.) Sukupuolentutkimus on ollut suomalaisessa uskonnontutkimuksessa jo pitkään hyvin edustettuna. Tätä taustaa vasten onkin yllättävää,…

| Auli Vähäkangas

Kirja-arvostelussa: Häpeästä hyväksyntään

Kettunen, Paavo: Häpeästä Hyväksyntään. Kirjapaja, 2014 (223 s.) Romaneissa on usein trilogioita, ja Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettusen uusin kirja täydentää hänen tutkimuksellisen trilogiansa. Kolmiosaisen kirjasarjan ensimmäiseksi osaksi…

| Elina Hellqvist

Kirja-arvostelussa: Synnistä Jumalan lahjaksi. Muuttuva seksuaalisuus ja usko

Ratinen, Teemu: Synnistä Jumalan lahjaksi. Muuttuva seksuaalisuus ja usko. Kirjapaja, 2015 (247 s.) Suhtautuminen ihmisen seksuaalisuuteen on ollut – tavalla tai toisella – lähes kaikkien hankalimpien ja pitkäkestoisimpien kirkollisten keskustelujen…

| Serafim Seppälä

Kirjaesittelyssä: Basileios Suuri − Kuuden päivän luomistyö

SPF2 ingressiBasileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö. Suom. Heikki Koskenniemi. Studia Patristica Fennica 2. Suomen Patristinen seura, Helsinki 2015.

| Johan Bastubacka

Näkyvän ja näkymättömän rajapinnalla – kirja-arvostelu teoksesta: Ikonin filosofia

Seppälä, Serafim: Ikonin filosofia. Kirjapaja, 2014. Sivumäärä: 127 Itä-Suomen yliopiston systemaattisen teologian ja patristiikan professori Serafim Seppälä on kirjoittanut persoonallisen ja pohdiskelevan teoksen ikonin filosofiasta. Hieman yli satasivuinen kirja esittelee…

| Saara-Maria Jurva

Suomalainen kommentaari papeille – kirja-arvostelu teoksesta: Alussa oli Sana

Alussa oli Sana. Kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari, 1. vuosikerta. Tekijät: Raimo Hakola ja Outi Lehtipuu. Kirjapaja. 2013. Sivumäärä: 407   Alussa oli Sana on mielenkiintoinen julkaisu suomalaisen raamattukirjallisuuden kentällä. Kirja on…

| Virpi Mäkinen

Kirja-arvostelussa: Naiseus: Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia

Naiseus ingressiMitä sanottavaa munkilla voisi olla naiseudesta? Arvostelussa: Seppälä, Serafim: Naiseus: Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia. Kirjapaja, Helsinki 2013 (282 s.)

Lue lisää »

| Anni Tsokkinen

Artikkeliarvostelussa: Feministinen teologia. Teoksessa Modernin teologian suuntauksia

feministiteologia ingressiArvostelussa: Haverinen, Soili: Feministinen teologia (sivut 212–232 ). Teoksessa Modernin teologian suuntauksia, Vainio Olli-Pekka & Kemppainen, Lauri (toim.), Helsinki: Kirjapaja, 2014

Lue lisää »

| Auli Vähäkangas

Kirja-arvostelussa: Auttava Kohtaaminen II, Sielunhoidon menetelmät ja käytäntö (Kirjapaja 2014)

Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja, käytännöllisen teologian dosentti Raili Gothóni on kirjoittanut pitkään odotetun sielunhoidon oppikirjan, joka soveltuu kirkollisen A1-linjan soveltavan teologian opetukseen. Kirja on toinen osa oppikirjasarjassa, joka on kirjoitettu korvaamaan vuonna…

| Laura Koskelainen

Kirjaesittelyssä: Paasikiven diktaatista homoiltaan – Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet

Ville Jalovaara: Paasikiven diktaatista homoiltaan – Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet. Vartija-lehden e-kirja. 2014. 83 s. Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian dosentti, TT Ville Jalovaara on tutkinut kirjassaan,…

| Pirkko Leino-Kaukiainen

Kun kansa tarttui kynään

Kynällä kyntäjät tarkastelee 1800-luvun kansanihmisten kirjoituksia. Se kysyy, miksi rahvas kirjoitti, mutta pohtii myös, mitä rahvaasta puhuminen Pirkko LKjpgtarkoitti. Monitieteinen artikkelikokoelma tarjoaa tuoreita näkökulmia itseoppineiden kansanihmisten ajattelutapoihin ja kirjalliseen kulttuuriin sääty-yhteiskunnan alemmissa kerroksissa.

Lue lisää »

| Markus Hellsten

Bokanmälan: Blessed – A History of the American Prosperity Gospel

Boken Blessed – A History of the American Prosperity Gospel skrevs av Kate Bowler och gavs ut år 2013 av Oxford University Press. Bokens totala sidantal är 337. I korthet…

| Auli Vähäkangas

Auttava Kohtaaminen I: Sielunhoidon perusteet ja teologia

Kirja-arvostelu: Kettunen, Paavo: Auttava Kohtaaminen I: Sielunhoidon perusteet ja teologia (Kirjapaja 2013)

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen on kirjoittanut pitkään odotetun sielunhoidon oppikirjan, joka soveltuu käytännöllisen teologian peruskursseille ja soveltavan teologian opetukseen.  Kettunen kertoo kirjan pitkästä syntyhistoriasta ja siitä, kuinka aikaisemman melko vastaavaan tarkoitukseen kirjoitetun oppikirjan, vuonna 1997 ilmestyneen Sielunhoidon käsikirjan, korvaamisesta on nyt syntymässä kaksi uutta oppikirjaa: arvioinnin kohteena oleva Kettusen itsensä kirjoittama Auttava Kohtaaminen I ja vuonna 2014 julkaistava Raili Gothónin Auttava Kohtaaminen II.

| Timo Vasko

Muslimista kristityksi 2000-luvulla Libanonissa ja Egyptissä

Tunnetko lyhenteet MBB, BMB tai arabiankielisen sanan mutanasrin? Näillä tarkoitetaan muslimitaustaista kristittyä: MBB = Muslim-Background Believer; BMB = Believer of a Muslim Background. Käsitys ykseydestä, tawhid, muodostaa muslimiyhteisön koossapitävän ytimen, jolle yksilö on alisteinen. Sen laajempi ilmentymä on monien muslimien maailmanlaajana kokema yhteys, umma. Kun muslimi jättää islaminuskon ja kääntyy kristityksi, hän yksilönä käy läpi syvällisen prosessin, jossa hän vapautuu tawhidista ja tulee osaksi uutta, kristillistä, yhteisöä. Prosessi muuttaa syvällisesti yksilön etnistä identiteettiä eli suhdetta kulttuuriin ja uskontoon.

| Joona Raudaskoski

Kirja-arvostelu: Uskonto elokuvan peilinä. Uskontotieteellisiä tarkennuksia länsimaiseen populaarielokuvaan

raudaskoskiArtikkelikokoelma Uskonto elokuvan peilinä (2011) on neljästoista Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen sarjassa ilmestynyt julkaisu. Sarja käsittelee ja esittelee uskontotieteellistä tutkimusta. Elokuva uskonnon peilinä tarjoaa nimensä mukaisesti katsauksen elokuvan ja uskonnon suhteeseen uskontotieteellisestä näkökulmasta. Elokuvien skaala yltää 1900-luvun alkupuolelta aina kirjan ilmestymisvuoteen asti. Suurimman huomion saavat 1990- ja 2000-lukujen elokuvat.

Lue lisää »