Kirjaesittelyt

Tässä osiossa esitellään teologista tutkimusta ja kirjallisuutta

| Juha Ahvio

Johdatus Calvinin pääteokseen

Jean Calvinin 500-vuotissyntymäpäivän kunniaksi julkaistuun sarjaan kuuluu johdatus hänen pääteokseensa Institutio Religionis Christianae. Lue dos. Juha Ahvion esittely teoksesta Theological Guide to Calvin’s Institutes.

| Risto Saarinen

Reformoidun ehtoollisopin puolustus

Princetonin teologisessa seminaarissa toimiva George Hunsinger kutsuu reformoituja monipuolisen ehtoollisajattelun muodostamiseen ja osoittaa samalla muiden kirkkojen edustajille, että reformoitujen ehtoollisoppi ei ole niin puutteellinen kuin nämä usein olettavat. Lue prof. Risto Saarisen esittely teoksesta.
| Joona Salminen

Viimeiset ensin − Heikki Räisänen ja varhaisten kristittyjen aatemaailma

Dogmatiikalla ja (kirkko)sosiologialla on enemmän yhteistä kuin usein muistetaan. Emeritusprofessori Heikki Räisänen valottaa teoksessaan The Rise of Christian Beliefs. The Thought World of Early Christians (2010) varhaisten kristittyjen aatemaailmaa juutalaisesta taustasta käsin ja osana oman aikansa kreikkalais-roomalaista kulttuurikontekstia. Tekijän näkemys on, että kristillisen tradition alkuperäisen moninaisuuden tunnistaminen voi pohjustaa sen rakentavaa soveltamista.

| Kristiina Tengvall

Muutu tai kuole – ihmiskunta ekokatastrofin äärellä

Historian professori ja pitkän linjan ympäristöhistorioitsija J. Donald Hughes on kirjoittanut teoksen Maailman ympäristöhistoria (2008). Toivoisin jokaisen tarttuvan tähän mielenkiintoiseen ja tärkeään kirjaan, jossa käydään läpi ihmisen aiheuttamia muutosprosesseja, joilla on ollut suuria vaikutuksia luontoon ja ihmiskunnan historiaan. Lukiessa tuntee jopa häpeää kuuluessaan ihmislajiin, joka on olevinaan älykäs, mutta tuhoaa silti oman elinympäristönsä, puhumattakaan, että pystyisi myöntämään luonnon itseisarvon. Kirjan johtopäätös onkin, että ihmiskunta joutuu muuttumaan – vaikka sitten pakon edessä.