Kirjaesittelyt

Tässä osiossa esitellään teologista tutkimusta ja kirjallisuutta

| Joona Salminen

Viimeiset ensin − Heikki Räisänen ja varhaisten kristittyjen aatemaailma

Dogmatiikalla ja (kirkko)sosiologialla on enemmän yhteistä kuin usein muistetaan. Emeritusprofessori Heikki Räisänen valottaa teoksessaan The Rise of Christian Beliefs. The Thought World of Early Christians (2010) varhaisten kristittyjen aatemaailmaa juutalaisesta taustasta käsin ja osana oman aikansa kreikkalais-roomalaista kulttuurikontekstia. Tekijän näkemys on, että kristillisen tradition alkuperäisen moninaisuuden tunnistaminen voi pohjustaa sen rakentavaa soveltamista.

| Kristiina Tengvall

Muutu tai kuole – ihmiskunta ekokatastrofin äärellä

Historian professori ja pitkän linjan ympäristöhistorioitsija J. Donald Hughes on kirjoittanut teoksen Maailman ympäristöhistoria (2008). Toivoisin jokaisen tarttuvan tähän mielenkiintoiseen ja tärkeään kirjaan, jossa käydään läpi ihmisen aiheuttamia muutosprosesseja, joilla on ollut suuria vaikutuksia luontoon ja ihmiskunnan historiaan. Lukiessa tuntee jopa häpeää kuuluessaan ihmislajiin, joka on olevinaan älykäs, mutta tuhoaa silti oman elinympäristönsä, puhumattakaan, että pystyisi myöntämään luonnon itseisarvon. Kirjan johtopäätös onkin, että ihmiskunta joutuu muuttumaan – vaikka sitten pakon edessä.