| Riina Sinisalo |

Kirja-arvio: Kun koko maailma on läsnä


Harvat asiat herättävät yhtä voimakkaita mielikuvia kuin lähiöt ja uskonto. Kaupungistuminen ja moninaistuva ympäristömme muodostaa taustan Marko Juntusen uudelle kirjalle Matkalla islamilaisessa Suomessa. Kirjassaan Juntunen kuvaa etnografista kenttätyötään turkulaisessa lähiössä, Varissuolla. Samalla teos on katsaus islamiin ja muslimeihin Suomessa. Juntunen sai vuonna 2021 kirjastaan tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Marko Juntunen on tutkija, arabian kielen kääntäjä ja tulkki sekä Lähi-idän tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen uusi kirjansa käsittelee Varissuon lähiötä ja myös islamin monimuotoisuutta. Ennen kaikkea Matkalla islamilaisessa Suomessa on kuitenkin Juntusen oman uran koontiteos. Hän aloitti uransa kenttätyöllä marokkolaisen kaupunkiköyhälistön parissa ja on sittemmin tutkinut myös irakilaisdiasporaa sekä islamin digitaalisen yhteisön rakentumista ja lähiöiden muutosta.

Kirja muodostuu nimensä mukaisesti eräänlaiseksi fyysiseksi ja ajalliseksi matkaksi. Alkuluku kuvaa lähiöiden rakentumista Suomessa. Varissuolle tulleiden asukkaiden omien kipujen ja muistojen myötä lukijalle avautuu toisaalta, miten tiiviisti esimerkiksi Irakin historia on sidoksissa Suomen irakilaisten arkeen tänä päivänä.

Islamin järjestäytymistä Suomessa kuvataan yhden luvun verran. Keskeiseksi elementiksi nousee islam digitaalisella ajalla. Kirjan lopussa äänen saavat uuden polven asukkaat, ”vakkelaiset” nuoret.

Muutos näkyy lähiöissä

Ensimmäisessä kappaleessa Juntunen syventyy lähiöiden syntyyn Suomessa. Lähiöt ovatkin oiva tausta uskonnon, moninaisuuden ja kaupungistumisen tarkasteluun. Teemat avautuvat osuvasti jo luvun alussa kuvatuissa nettikeskustelujen pätkissä. Juntunen huomauttaa, että lähiöiden huono maine ei suinkaan ole 1990-luvun laman peruja tai pakolaisuuskysymyksiin sidottu, vaan se on lähtöisin jo 1970-luvun lopulta. Lähiöt ja niiden maine liitetään kuitenkin monesti erilaisiin etnisiin ryhmiin, eikä Varissuokaan ole poikkeus. Siinä piilee yksi syy Juntusen kiinnostukseen tutkia lähiöympäristöä: millaista elämä Varissuolla todella on?

Hyvää tarkoittava pakolaisten kulttuuritaustan tukeminen ei aina tuonut toivottuja tuloksia, vaan onnistui paikoin jopa kärjistämään ihmisten välisiä konflikteja.

Muutos sanana kuvaa ehkä parhaiten Varissuon kaltaisia lähiöitä. Lukija seuraa miltei hengästyneenä ensimmäisten pakolaisten saapumista, hapuilevia kotouttamisyrityksiä ja laman vaikutuksia asukkaiden elämään. On kiinnostavaa lukea, millä tavalla asukkaat ja viranomaiset reagoivat kaikille täysin uusiin tilanteisiin. Hyvää tarkoittava pakolaisten kulttuuritaustan tukeminen ei aina tuonut toivottuja tuloksia, vaan onnistui paikoin jopa kärjistämään ihmisten välisiä konflikteja. Tällaisen kulttuuristamisen lopputuloksena yksilöiden omat tarinat ja kokemukset tukahdutettiin yhden ryhmäidentiteetin alle.

Internet yhdistää

Toinen luku kuvaa Varissuolle tulleiden irakilaisten kamppailua omien muistojensa ja kipujensa kanssa suomalaisen arjen keskellä. Mukaan mahtuu paljon ironiaa, hetkellistä huumoriakin, mutta myös paljon viiltävää kipua, jota Juntunen pienin mutta tarkoin huomioin tuo esiin. Hän pääsee aitiopaikalta seuraamaan, miten sulavasti muistot ja nykyhetki sekä Suomi ja muu maailma asettuvat osaksi yksilön elämää. Internetin avulla maailma tulee varissuolaisten ulottuville uusin tavoin. Heidän arkensa sykkii samaan tahtiin yhdessä heidän perheidensä kanssa eri puolilla maailmaa.

Islamvastaisuus, tarve hallita islamia ulkopuolelta sekä muslimien oma järjestäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa.

Internet yhdistävänä tekijänä on läsnä myös kirjan kolmannessa luvussa, jossa Juntunen perehtyy islamin järjestäytymiseen Suomessa. Islamvastaisuus, tarve hallita islamia ulkopuolelta sekä muslimien oma järjestäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa. Luku perehdyttää myös siihen, miten islamin monimuotoisuus ja toisaalta yhtenäistämispyrkimykset vääntävät kättä muslimien omassa elämässä. Tätä avataan sekä uskonnollisten liikkeiden että yksilöiden valintojen näkökulmasta.

Vakaumuksellisia muslimeja käsitellään lähinnä salafismin konseptin kautta, mikä ehkä yksinkertaistaa aihetta. Sinänsä mielenkiintoinen ja informatiivinen luku jää hieman irralliseksi kokonaisuudesta, mutta on muuten arvokas lisä kirjan muiden lukujen oheen.

Uusi sukupolvi luo omat sääntönsä

Kirjan matka loppuu Varissuon uuden sukupolven, vakkelaisten nuorten kohtaamiseen. Nuorisotyöntekijöiden ja opettajien mielestä vähän liiankin hyvin Varissuolla viihtyvät nuoret ovat kasvaneet täysin erilaisessa ympäristössä kuin vanhempansa. Heille koko maailma on jo läsnä. Vakkelaisnuoret eivät kuitenkaan ole yhtä puusta veistettyjä, vaan luovat polkunsa omista lähtökohdistaan käsin. Vakkelaisina he ovat kuitenkin oppineet kääntämään stereotypiat, yksinkertaistukset ja perhehistoriat päälaelleen ja luoneet omat sääntönsä lähiöelämään.

Vakkelaisnuoret eivät kuitenkaan ole yhtä puusta veistettyjä, vaan luovat polkunsa omista lähtökohdistaan käsin.

Juntusen pitkäaikainen etnografinen työ palkitsee lukijansa. Vuoden 2005 ensimmäisten kohtaamisten jälkeen hän on kolunnut läpi niin kahvilat, karaokebaarit, eläkeläisten kerhot, moskeijat, kristillisen herätysliikkeen tapahtumat kuin nuorisotalot ja koulutkin. Hän on seurannut paikallislehtien kirjoituksia, sukeltanut arkistoihin ja selvittänyt virkamiesten ja poliitikkojen toimia. Tässä kokonaisuudessa moniääninen lähiö herää uudella tavalla eloon.

Monimuotoisuuden ymmärtäminen ei aina ole helppoa. Kirjasta voisikin olla hyötyä esimerkiksi viranomaistyössä tai opettajan arjessa. Teos on helppolukuinen ja vetävästi kirjoitettu. Vaikka se tarjoaakin aimo annoksen poliittista historiaa, antavat yksilöiden tarinat kuitenkin tarttumispintaa sekä tavalliselle lukijalle että islamista kiinnostuneille. Itseäni miellyttivät eniten arjen pienet yksityiskohdat, jotka saivat syvyyttä laajemman kontekstin kautta.

Juntusen kirja ei lopulta kerro kuitenkaan islamista, vaan ulottuu pikemminkin sen yli yksilön arkeen, johon vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Kirjassa kulunut kuvaus betonilähiöiden harmaudesta saa väriä Varissuon alueen asukkaista, vakkelaisista.

Arvioitu teos: Marko Juntunen: Matkalla islamilaisessa Suomessa, Vastapaino 2020, 228 sivua.

Kirjoittaja

Linkit ja kirjallisuus