Maisterintutkielma -artikkelit

| Elisa Kössi

Mysteriet om masseba – Pro gradu-intervju med Topias Tanskanen

Guds närvaro bland sitt folk är en central och återkommande tanke i den judiska tempelkulten, i den kristna teologin om Guds inkarnation i Kristus och i nattvarden. Det är denna…

| Ari Minadis

Kuolemanrajakokemuksen kokeneet saattavat kieltää kuoleman kokonaan

Teologian tutkimusalalla kuolemanrajakokemuksia on tutkittu hyvin vähän. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Miia Kontro päättikin pro gradussaan tarttua aiheeseen opiskelijakaverinsa kannustamana. Nyt gradun pohjalta julkaistaan myös kirja, joka on suunnattu aiheesta kiinnostuneelle…

| Ville Mäkipelto

Graduhaastattelu: Uskontotiede auttaa ymmärtämään anoreksian rituaaleja

Matilda Melan graduhaastattelu.

| Taina Kalliokoski

Graduhaastattelu: Kirkko vaikeni Helsingin vuoden 1917 kirkkomellakoista

Keväällä 1917 Helsingin kaduilla ja isoissa kirkoissa pidettiin työväestölle suunnattuja puheita. Nikolainkirkko vallattiin kahdeksi päiväksi. Kirkko painoi tapahtumat villaisella. Kun kirkkomellakoista tuli kuluneeksi sata vuotta, Helsingin yliopistossa hyväksyttiin tapahtumia tutkinut Hanna Fageruddin kirkkohistorian gradu.

| Ville Mäkipelto

Palkittu gradu paljastaa, miksi Paavalia vihattiin

Antti Vanhojan gradu selvitti sosiaalitieteen menetelmin, miksi varhaisiin kristittyihin kuuluneet ebionit vihasivat Paavalia.

| Pekka Rautio

Vuonna 2015 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Vuonna 2015 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

| Joona Raudaskoski

Pro gradu -artikkeli: Uskonnollisuus ei synny tai häviä järjen voimalla

Pro gradu -artikkeli: Uskonnollisuus ei synny tai häviä järjen voimalla

| Paavo Huotari

Pro gradu -artikkeli: Ensimmäisen Pietarin kirjeen tutkimus – Päivityksen paikka?

Ensimmäisen Pietarin kirjeen tutkimus – Päivityksen paikka?

| Patrik Jansson

Pro gradu -artikkeli: Noituutta, parantamista, nekromantiaa vai sittenkin vain profetiaa?

Noituutta, parantamista, nekromantiaa vai sittenkin vain profetiaa? Hesekielin kirjan jakeiden 13:17–23 haasteellinen tulkinta.

| Rami Niemi

Pro gradu -artikkeli: Benedictus XVI: Jeesus Kristus on Jumalan ilmoitus

Kristillistä teologiaa, Raamatun tulkintaa ja näitten akateemista tutkimusta on viimeistään 1800-luvulta leimannut pirstaloituminen. Yksi kehityksen taustajuonne liittyy ilmoitusta koskevien käsitysten hajaantumiseen etenkin protestanttisuuden piirissä. Paavina vuosina 2008–2013 olleen Benedictus XVI:n teologiassa ilmoitus on varsinaisesti Jeesus Kristus itse. Suomessa vahvan luterilaisen perinteen näkökulmasta ilmoituskysymys voisi olla kirkkojen yhteyspyrkimysten kannalta antoisa aihe.

| Marko Särkilahti

Pro gradu -artikkeli: Sähköiset ylioppilaskoetehtävät – uskonnonopettajien unelmia, valmiuksia ja asenteita

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi asteittain aine kerrallaan. Uskonnon osalta tämä tapahtuu syksyllä 2017. Pro graduni käsittelee uskonnonopettajien näkemyksiä sähköisten ylioppilaskoetehtävien kehittämisestä sekä heidän valmiuksiaan ja suhtautumistaan ylioppilaskokeen sähköistämiseen. Tutkimukseen osallistui 133…

| Anna Westerholm

Maskuliininen Paavali?

Sukupuolentutkimus on ollut osana raamatuntutkimusta jo pidemmän aikaa. Maskuliinisuutta on tarkasteltu raamatuntutkimuksessa jo toistakymmentä vuotta. Mitä sukupuolentutkimus pystyy sanomaan Paavalista? Voiko Paavalia pitää maskuliinisena vai ilmensikö Paavali pikemminkin feminiinisinä pidettyjä…

| Otso Järvi

Mobiiliteknologia kannattelemassa papin iettä?

Perehdyin gradussani pappien työajan hallinnan ja mobiiliteknologian väliseen suhteeseen. Mobiiliteknologialla tarkoitettiin rajauksen puitteissa pääasiassa älypuhelimia, tablettitietokoneita ja hybridilaitteita sekä niihin läheisesti liittyviä palveluja, kuten sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Mobiiliteknologia on…

| Mari Hietala

Uskonnonuhrien lapsuudenkodin uskonnollinen kasvatus

”Uskontokasvatusta” − eli uskonnollisen perinteen välittämistä sukupolvelta toiselle − voivat harjoittaa sekä yksilöt että yhteisöt. Kasvattajan tavoitteena on tässä tapauksessa sosiaalistaa kasvatettava tietyn uskonnollisen yhteisön normeihin, arvoihin ja toimintatapoihin. Uskonnollisten…

| Katariina Väisänen

Köyhällä ei ole tilaa toimia

Kun puhumme köyhyydestä, kuvaamme puutetta ja kurjuutta. Mutta minkä puutteesta köyhyydessä tarkalleen ottaen on kyse? Minkälaista kurjuutta tarkoitamme köyhyydestä puhuessamme? Käsiteanalyysin avulla huomataan, että köyhyydeksi kutsumassamme ilmiössä ei ole kyse…

| Pietari Hannikainen

Lastenohjelmien myyttinen maailma

Kenellekään ei liene uutta, että lastenohjelmissa esiintyy yliluonnollisia hahmoja, kuten noitia, tonttuja, keijuja ja haltijoita − niinhän on aina ollut. Vai onko? Tutkin pro gradu -työssäni lastenohjelma Pikku Kakkosta parin…

| Vilja Alanko

Kun nainen ei vaikene – neuvotteluja sukupuolesta, vallasta ja uskosta Paavalin ja Teklan teoissa

Toiselle vuosisadalle ajoitettu kirjoitus Paavalin ja Teklan teot kertoo Teklasta, joka kääntyy Paavalin julistuksen myötä kristinuskoon ja omaksuu askeettisen elämäntavan. Autuaaksijulistukset, jotka avaavat kertomuksen, johdattavat lukijaa yleistämään ne tekstin tulkinnalliseksi…

| Lari Launonen

Onko jumalausko ”kognitiivisten toimintojen kieroutuma”?

Kognitiivisen uskontotieteen mukaan jumalausko johtuu muun muassa siitä, että ihminen on yliherkkä tulkitsemaan tietyt huomiota herättävät ja oudot ilmiöt tietoisten toimijoiden vaikutukseksi. Tämä yliherkkyys on yksi syy sille, miksi jotkut…