Maisterintutkielma -artikkelit

| Timo Tekoniemi

Kuningasten kirjat − sekava kronologia todisteena muutoksista Vanhan testamentin tekstissä

Kuningasten kirjat ovat oiva esimerkki Raamatun kirjoista, joista meille on säilynyt tekstuaalista todistusaineistoa hyvinkin mittavista Raamatun kirjojen toimitusprosesseista. Kuningasten kirjoista on säilynyt kaksi toisistaan huomattavasti eriävää versiota, joiden eroavuuksia vertailemalla…

| Aki Kekkonen

VIHAPOSTILLA

Uskonnollinen vihapuhe luterilaisessa kontekstissa Suomessa. Systemaattinen analyysi Helsingin piispalle osoitetusta uskonnollisesta vihapalautteesta.   Suomalaisille miehille olet iljetys Niin kuin myös tekosi Toivottavasti tuonelan kohtusi hakataan pian pois!   Helsingin piispa…

| Elina Törrönen

”Mitä on elämä sille, jolta puuttuu viini!”

Viinin juominen ja juopuminen Uuden testamentin maailmassa Eksegetiikan mielenkiintoisimmat tutkimusaiheet ovat usein lähellä myös nykyihmisten elämänkysymyksiä. Elämänhallinta, syöminen, juominen ja juopuminen ovat ajankohtaisia aiheita niin sosiaalisessa mediassa, viihteessä kuin poliittisessa…

| Sara Takala

Kohti suurinta hyvää

Eleonore Stumpin narratiivinen teodikea osana modernia teodikeakeskustelua Filosofit ja teologit ovat aikojen saatossa käsitelleet pahan ja kärsimyksen ongelmaa useista eri lähtökohdista käsin. Yksinkertaisimmillaan tässä ongelmassa on kyse siitä haasteesta, jonka…

| Jukka Erkkilä

”Jokaisen oli astuttava joko maan puolustajain tai sen kavaltajain riviin” – Näkymiä papin paikalta Suomen sisällissotaan

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen sisällissodasta, joka on vaivannut suomalaisia rupisena ja kutiavana haavana jo usean sukupolven ajan. Sodan syiksi ja seurauksiksi on ajan sivu esitetty vaihtelevia tulkintoja….

| Soile Tuusa

Savolaiset ja karjalaiset talonpojat uudistivat papistoa 1800-luvun jälkipuoliskolla, pohjalaiset papit säilyttivät yläluokkaisen taustansa

Suomen kolmas, vuonna 1851 toimintansa aloittanut (vanha) Kuopion hiippakunta käsitti 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla itäisen ja pohjoisen Suomen, yli puolet maan pinta-alasta. Alue pysyi yhtenäisenä vuoteen 1896, jolloin Pohjois-Karjala siirtyi Savonlinnan…

| Paula Lehtinen

Antiikin juutalaisnaisten piilotettu todellisuus

Monet nykytutkijat näkevät antiikin juutalaisnaisten arvonimien takana todellisia esimiestehtävien hoitajia, ja sosiaalisen kontekstin sekä juutalaisuuden monimuotoisuuden tarjoamista palasista kootaan uudenlaista kuvaa naisten mahdollisuuksista synagogayhteisöissä. Kreikkalais-roomalaisen kulttuurin ja Mishnan (säännöskokoelma, joka…

| Laura Vähäaho

Lastenlehtien kasvattava maailma – Lasten Siionin synty 1930-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa

Kotimainen lastenlehtiä koskeva tutkimus on ollut verrattain harvalukuista huolimatta siitä, että lastenlehtiä on julkaistu 1800-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäinen lapsille suunnattu lehti oli vuonna 1854 ilmestynyt ruotsinkielinen Eos, joka sai pian…

| Eetu Manninen

Oppituoli taivaassa, opetustoimi sydämessä – Kristus sisäisenä opettajana ja kristillisen julistuksen perustana Augustinuksen teologiassa

Varhaisessa kirkossa Jeesuksen asema suhteessa Jumalaan ja maailmaan ymmärrettiin niin sanotun Sanan teologian näkökulmasta. Siinä Kristus nähtiin Jumalan Sanana, joka oli alussa Jumalan luona ja jonka kautta Jumala loi maailman….

| Laura Elomaa

Tahto, vapaus ja vastuu

Perehdyin pro gradu-tutkielmassani skotlantilaisen filosofin David Humen (1711–1776) käsitykseen siitä, miten tahdonvapaus ja kausaliteetti vaikuttavat ihmisen moraaliseen vastuuseen. Kysymys tahdonvapaudesta on edelleen ajankohtainen ja se liittyy käsitykseen yksilön tekemien tekojen,…

| Maria Heikkinen

Islamin oppikirjojen teologisesti tunnustuksellinen luonne

Uskonnonopetus kouluissa on aihe, joka on herättänyt vilkasta keskustelua viimeisten vuosikymmenten aikana. Monet maailmanuskonnot ovat nousseet Suomessa pintaan 1990-luvulta lähtien erityisesti maahanmuuttajien kautta. Katsomusaineiden määrä kasvaa kasvamistaan ja maahanmuuton seurauksena…

| Marja Koskela

Kuusi miestä kertoo enkelikokemuksistaan

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani kuuden miehen kokemuksia enkeleistä. Tutkielmani rajaus miesten enkelikokemuksiin nousi lähtökohtaisesti siitä, ettei miesten enkelikokemuksia juuri tunneta, eikä niitä ole aiemmin tutkittu. Valtaosa enkelikokemusten kertojista on naisia….

| Sofia Holopainen

Eroottinen suhde – erityistä etiikkaa

Kohtaamme jatkuvasti toisia ihmisiä ja muodostamme ainutkertaisia suhteita heihin. Liettualaissyntyisen ranskalaisen filosofin (1906–1995) Emmanuel Levinasin mukaan ihmisen olemisen perusta on toisen ihmisen kasvojen kohtaaminen, jota hän kutsuu etiikaksi. Levinasin mukaan…

| Pekka Rautio

Kaikki vuonna 2014 hyväksytyt teologian opinnäytetyöt: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto

Käy katsomassa: luettelo kaikista vuonna 2014 hyväksytyistä teologian opinnäytetöistä(Väitöskirjat, Lisensiaatintutkimukset, Pro gradu -tutkielmat: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto) Alkuperäislähde: Teologinen Aikakauskirja, Teologisk Tidskrift 1/2015http://www.tatt.fi/

| Annemari Airaksinen

Hyvä työ, paha työ – oppilaitospapit ja työhyvinvointi

Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja identiteettiä, sillä siihen käytetään keskimäärin kolmasosa koko elämästä. Työn tärkeydestä kertoo se, että työllä on usein monia vaikutuksia työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin….

| Markku Kuorilehto

Vero- ja tuomioasiakirjat papiston palkkauksen lähteinä 1500- ja 1600-luvun kirkkohistorian tutkimuksessa

Useimmissa suomalaisissa seurakunnissa kirkonarkistot alkavat vasta 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että reformaation jälkeisen ajan seurakuntaelämää ja papistoa koskevia lähteitä ei ole säilynyt läheskään kaikkien seurakuntien arkistoissa. Sama…

| Anni Tiitinen

Ketä Jeesus äänestäisi? Uskonto, arvot ja Yhdysvaltain republikaaninen puolue vuosina 2009–2012

Vaalitappion jälkeen republikaanit turvautuvat konservatiivikristittyihin Vuonna 2009 Yhdysvaltain republikaaninen puolue oli kriisissä: Valkoiseen taloon muutti nuori ja karismaattinen demokraattipresidentti, ja demokraattinen puolue hallitsi kongressia. Yhdysvallat näytti olevan Barack Obaman johdolla…

| Laura Alanko

Kristinoppia pitäjän nuorille – Rippikoulu Kauhajoen seurakunnassa 1950- ja 1960-luvuilla

Selvitin Pro gradu -tutkielmassani Kauhajoen, eteläpohjalaisen maalaisseurakunnan, rippikoulutoimintaa 1950- ja 1960-luvuilla. Tutkimukseni on toistaiseksi ainoa lajissaan. Yhdenkään yksittäisen seurakunnan rippikoulutyötä ei ole aikaisemmin tutkittu tällä tavoin. Tämän vuoksi en voinut…