| Pekka Rautio |

Väitös 23.10.2015 Helsingin yliopistolla: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä tärkeä mutta ristiriitainen

TM Päivi Pöyhösen 23.10.2015 tarkastettavan väitöskirjan mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhustyöhön kohdistetaan sekä kansalaisten että sosiaalityöntekijöiden taholta odotuksia tehtävistä, jotka ovat kuuluneet tai yhä kuuluvat julkisen sektorin työnkuvaan.

− Vanhusväestön hengellisiin ja uskonnollisiin tarpeisiin vastaamisen lisäksi tutkimuksessa oli paikoin nähtävissä odotuksia kaiken psykososiaalisen työn siirtämisestä kirkon vastuulle, Pöyhönen kertoo.

Suomessa evankelis-luterilainen kirkko toteuttaa vanhustyötä osana diakoniatyötään ja yleistä seurakuntatyötä. Vanhusväestöön kohdistuvat työmuodot ovat muuttuneet mukaillen yhteiskunnallista kehitystä ja muutosta: Esimerkiksi 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen diakoniatyön resursseja kohdennettiin pois vanhustyöstä kohti työikäisten taloudellista avustamista.

− Vanhustyössä vastuiden ja tehtävien uudelleen muotoutumisen seurauksena solidaarisuus, jolle vallalla oleva hyvinvointimalli ja laaja-alainen huolenpito ovat perustuneet, muuttuu. Kirkon tehtäväksi voi nähdä enenevässä määrin ihmisten välisen sosiaalisen solidaarisuuden vahvistamisen, jota tarvitaan kun yksilön vastuu itsestään ja lähipiirinsä vanhoista ihmisistä lisääntyy, Pöyhönen arvioi väitöksessään.

Pöyhösen laadullinen tutkimus muodostuu neljästä erillisestä osajulkaisusta. Niissä kirkon roolia vanhustyössä tarkastellaan sen historiallisten kehityslinjojen näkökulmasta, diakoniatyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden näkemysten sekä kansalaisten asettamien odotusten kautta.
 
Kirkkososiologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä”, järjestetään 23.10.2015 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä toimii professori Irene Roivainen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena professori Anne Birgitta Pessi Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on luettavissa elektronisessa muodossa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Päivi Pöyhönen, s-posti: paivi.m.poyhonen at helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm