| Pekka Rautio |

Väitös 3.10.2015 Helsingin yliopistolla: Apostoli Paavali viholliskuvien ja rajanvetojen rakentajana Filippiläiskirjeessä

TM Nina Nikin 3.10.2015 tarkastettavassa väitöskirjassa selvitetään Filippiläiskirjeeseen sisältyvien, apostoli Paavalin vastustajia käsittelevien tekstijaksojen historiallista taustaa, tekstien edustamaa poleemista retoriikkaa ja tapaa, jolla teksteillä rakennetaan ja vahvistetaan kirjeen vastaanottajien kristillistä identiteettiä. Filippiläiskirje on yksi Uuden testamentin kirjeistä, ja sen on kirjoittanut apostoli Paavali Filippissä sijainneelle seurakunnalle.

− Vaikka Filippiläiskirjettä pidetään usein yhtenä Paavalin myönteisimmistä kirjoituksista, se sisältää myös jyrkän poleemisia jaksoja, joissa Paavali viittaa itseään tai seurakuntaa jollain tavalla vastustaneisiin henkilöihin. Paavali muun muassa kutsuu koiriksi ja pahoiksi työntekijöiksi niitä, jotka pitävät arvossa juutalaista traditiota, ja puhuu Kristuksen ristin vihollisista, jotka palvovat vatsaansa ja ajattelevat vain maallisia asioita, Nikki kertoo.

Tutkimuksessa Filippiläiskirjeen vihamielisiä tekstijaksoja tarkastellaan osana antiikin poleemista retoriikkaa, johon kuului tavanomaisena piirteenä vastustajien mustamaalaaminen välittämättä väitteiden todenperäisyydestä.

− Tämän vuoksi esimerkiksi Paavalin vihjauksia vastustajien hillittömästä elämäntavasta ei tule ymmärtää kirjaimellisesti, Nikki huomauttaa.

Hänen mukaansa poleemiset tekstit kuvaavatkin usein paremmin kirjoittajan pyrkimystä rakentaa ja vahvistaa tekstissä oman sisäryhmänsä identiteettiä.

Väitöksessä arvioidaan uudelleen Paavalin ja varhaisen Jerusalemin kristillisen seurakunnan välistä suhdetta niin kutsusta Jerusalemin kokouksesta ja Antiokian välikohtauksesta lähtien.

− Paavali ja Jerusalemin johtohenkilöt kärsivät jatkuvista erimielisyyksistä, mikä tarkoittaa että Filippiläiskirjeen juutalaiskristittyjä vastaan esitetty polemiikki on luettava tätä historiallista taustaa vasten. Näin ollen tutkimukseni osoittaa, että kristilliseen liikkeeseen on jo alusta asti sisältynyt monimuotoisuutta ja ristiriitoja, Nikki esittää.

Uuden testamentin eksegetiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Opponents and Identity in the Letter to the Philippians”, järjestetään 3.10.2015 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professor Philip F. Esler, University of Gloucestershire, ja kustoksena professori Antti Marjanen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156522

Väittelijän yhteystiedot: Nina Nikki, s-posti: nina.nikki@helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm