| Pekka Rautio |

Kaksi väitöstä Helsingin yliopistolla 12.8.2015

lepojarvi small

* DOCTORAL DISSERTATION: Voldemars Laucins: “The Right Man in the Right Place. The Role of Karlis Irbe (1861-1934) in the Birth and Development of the Evangelical Lutheran Chuch of Latvia, 1916-1928”, Time: 12.8.2015 at 10:00, Venue: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Voldemars Laucins, MTh, will defend the doctoral dissertation entitled “The Right Man in the Right Place. The Role of Karlis Irbe (1861-1934) in the Birth and Development of the Evangelical Lutheran Chuch of Latvia, 1916-1928” in the Faculty of Theology, University of Helsinki, on 12 August 2015 at 10:00. The public examination will take place at the following address: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34. Professor Kari Alenius, University of Oulu, will serve as the opponent, and Professor Jouko Talonen as the custos.

Read more »»

* DOCTORAL DISSERTATION: Jason Lepojärvi: ”GOD IS LOVE BUT LOVE IS NOT GOD – Studies on C. S. Lewis’s Theology of Love”, Time: 12.8.2015 at 12:00, Venue: Päärakennus, luentosali 5, Fabianinkatu 33

lepojarvi smallJason Lepojärvi. Kuva: Lari Launonen.TM Jason Lepojärven 12.8.2015 tarkastettava artikkeliväitöskirja valottaa yhden 1900-luvun vaikutusvaltaisimman kristillisen ajattelijan, kirjailijan ja kirjallisuuden tutkijan C. S. Lewisin (1898–1963) näkemyksiä rakkauden teologiasta.

Väitöstutkimus korostaa Lepojärven mukaan Lewisin rakkaus-käsityksen keskeistä piirrettä: rakkauden monimerkityksisyyttä. ”Rakkautta ei tule halventaa, mutta se ei myöskään ole erehtymätön moraalikompassi. Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala”, Lepojärvi selittää Lewisiä.

Kolme tutkimusartikkeleista käsittelee Lewisin rakkauden teologiaa suhteessa ruotsalaisen luterilaisen teologin ja Lundin piispan Anders Nygrenin (1890–1978) näkemyksiin. Neljännessä artikkelissa Lepojärvi vertaa Lewisin rakkauden teologiaa kirkkoisä Aurelius Augustinuksen (354–430) ajatteluun.

Lepojärvi osoittaa tutkimuksessaan, että Lewis muotoili tietoisesti rakkauden teologiansa ja siihen sisältyvän hengellisen halun teologiansa vastustamaan Nygrenin näkemystä.

− Lewisin rakkauden teologia haastaa Nygrenin keskeisimmän väitteen. Lewisin mielestä omaa etuaan etsivää ja puutteellista, pakanallista eros-rakkautta ei ole syytä mustamaalata ja erottaa epäitsekkäästä ja vastikkeettomasta kristillisestä agape-rakkaudesta, väittelijä kiteyttää.

Lewis laati aiheen käsittelylle myös oman sanaston ja vältti käyttämästä käsitteitä eros ja agape Nygrenin tarkoittamassa mielessä.

− Tällä C. S. Lewis pyrki yhtäältä kiertämään lukijoidensa mahdolliset ennakkoasenteet, toisaalta välttämään teologiansa määrittymisen Nygrenin kautta, Lepojärvi kertoo.

Dogmatiikan oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”GOD IS LOVE BUT LOVE IS NOT GOD – Studies on C. S. Lewis’s Theology of Love” (Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala: Esseitä C. S. Lewisin rakkauden teologiasta), järjestetään 12.8.2015 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, luentosali 5, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Eric Gregory, Princetonin yliopisto, ja kustoksena on professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Jason Lepojärvi, s-posti: jason.lepojarvi (at) helsinki.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm