| Pekka Rautio |

Väitös Helsingin yliopistolla 8.11.2014: Seurakuntien rakennemuutosten johtaminen vaatii uuden johtamiskulttuurin luomista

TM Susa Niinistön väitöstutkimus käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien rakennemuutosta. Aiheeseen pureudutaan tarkastelemalla Perniön rovastikunnan kymmenen seurakunnan lakkauttamista ja muodostamista yhdeksi Salon seurakunnaksi vuoden 2009 alussa. Tutkimuksen näkökulma on rakenneuudistuksen toteuttamisen johtamisessa ja muutokseen osallistuvien ihmisten kokemuksissa.

Perniön rovastikunta ajautui laajaan seurakuntien hallinto- ja toimintarakenteiden muutosprosessiin kuntien yhdistymisen takia. Muutosta toteuttivat paikalliset viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Virallisen päätöksen rakenneuudistuksen toteuttamisesta teki kirkkohallitus tuomiokapitulin lausunnon perusteella.

− Tutkimuskohteeni rakenneuudistuksessa vallitsi perinteinen johtamisen malli. Muutos toteutettiin strategisesti johdonmukaisesti ja aikataulussa, ja rakenneuudistuksessa keskityttiin alueiden tasapuoliseen kohteluun, Niinistö kertoo.

Kirkon johtamiskulttuurissa ja seurakuntien rakennemuutoksissa muutosprosessin johtamista ohjaa samanaikaisesti kirkon vahva teologinen virka, seurakuntalaisten vahva itsemääräämisoikeus sekä vahva keskushallinto. Muutosjohtamisessa korostuu asiajohtaminen, vaikka muutos edellyttää myös ihmisten johtamista.

− Muutoksen osapuolet kokivat surua oman seurakuntansa lakkauttamisesta, vaikka he tiedostivat muutoksen tarpeellisuuden. Suru ilmeni vahvoina tunteina. Muutosprosessissa esiintyi kieltämisen, vihan, neuvottelun, masennuksen ja hyväksymisen vaiheet, Niinistö kuvailee.

Väittelijän mukaan seurakuntien rakennemuutosten johtaminen vaatii uuden johtamiskulttuurin luomista:

− Seurakuntien muutosjohtamista ei voida toteuttaa kuntien rakennemuutosten pelisääntöjen mukaan, koska seurakuntalaiset ovat vapaaehtoisia organisaation jäseniä toisin kuin kuntalaiset. Toisaalta muutosjohtamista ei voida toteuttaa myöskään yritysmaailman näkemysten perusteella, koska seurakunta toimii julkis-hallinnon johtamiskulttuurin mukaisesti.

Käytännöllisen teologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: ”Muutos Perniön rovastikunnasta Salon seurakunnaksi – Kieltämisen kautta hyväksyntään”, järjestetään 8.11.2014 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Kimmo Kääriäinen, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on professori Jyrki Knuutila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136138

Lisätietoja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tulevista väitöksistä osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/tiedotteet/vaitos.htm