Teema 2021/1: Raamatunlukutaito

| Leena Hartus

Latistuuko Raamatun kielen rikkaus käännöksessä?

Raamatunkäännöksen kielen ymmärrettävyys on lukijalle tärkeää, mutta missä menee raja: mitkä ovat sanoja, joista halutaan pitää kiinni ja säilyttää osana kristillistä kieltä? Minkälaista kieltä Raamatun tekstin tulisi edustaa?

| Teija Haussalo

Miten ortodoksi lukee Raamattua?

Kaikkia Raamatun tekstejä ei ole helppo ymmärtää. Kannattaako Raamattua lukea itsekseen? Kuinka harhaan virhetulkinnat voivat viedä? Kirkko ja sen traditio ovat ymmärtämisen apuna, sillä Raamattu on kirkon kirja.

| Esa Hyvönen

Oliko Jeesuksella vaimo? – Miten popularisoin eksegetiikkaa

Jeesuksen vaimo –papyruksen tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten eksegetiikan tutkimustulokset synnyttävät tietoa Raamatusta. Se osoittaa, miten tieteellinen tutkimus etenee ja korjaa lopulta omia virheitään.

| Sanna-Mari Pynnönen

Raamattu Kansalle – kaanaankieltä vai nykysuomea?

Pitääkö Raamatun kuulostaa Raamatulta? Toiset raamatunkäännöksissä esiintyvät sanat ovat vakiintuneita ja toiset elävät enemmän käännöksen ja ajan mukana. Kääntäjät pyrkivät ratkaisemaan sopivan tasapainon uudistusten ja säilyttämisen välillä.

| Anssi Voitila

Pitäisikö Septuaginta suomentaa?

Septuagintan suomennos avaisi kreikkaa ja hepreaa taitamattomalle lukijalle oven Vanhan testamentin tekstin historiaan. Septuaginta yhdistää Vanhan ja Uuden testamentin, varhaisjuutalaisuuden ja kristinuskon.

| Eero Junkkaala

Raamattuopetuksessa tarvitaan pappeja mutta myös maallikoita

Jokainen saarna ja hartauspuhe on tai voi olla raamatunopetusta, joten tietenkin tämä kuuluu papin työnkuvaan. Kuinka moni pappi näkee tehtäväkseen Raamatun opettamisen?

| Lauri Thurén

Pääkirjoitus: Raamattua moneen lähtöön

Teologia.fi tarjoaa katsauksen siihen, millaisia pyhiä kirjoja ihmiset pitävät tällä hetkellä kädessään tai ruudullaan. Katsotaan myös, miten he sitä lukevat.

| Pasi Hyytiäinen

Algoritmilla parempi testamentti? CBGM:n keskeisimmät periaatteet

Tekstikritiikin tehtävänä on verrata käsikirjoituksia toisiinsa ja selvittää, mikä niiden lukutavoista edustaa varhaisinta tekstiä. Nyt tietokoneavusteiset menetelmät ovat tulleet tekstikriitikoiden avuksi. Olemmeko pääsemässä lähemmäksi alkuperäistä tekstiä?

| Kaisa Puustinen

Saako lapsi lukea Raamattua?

Raamatun väkivaltaisuus ja epäsovinnaisuus voidaan kasvattajien taholta kokea lasta vahingoittavina sekä nykymaailmassa tarpeettomina. Raamatun kertomukset ovat kuitenkin osa kristittyjen yhteistä kertomuskulttuuria.

| Kari Kuula

Kolumni: Miksi Raamattua luetaan alkukielellä?

Tulkinnallisista valinnoista ei pääse käännösratkaisuissa eroon, mutta alkukielen lukija pääsee itse tekemään niitä sen sijaan että tukeutuu käännösten ratkaisuihin.