På svenska

| Marika Torp

Hur utvecklas tron och identiteten hos unga baptister?

Sara Högbergs magisteravhandling i praktisk teologi handlar om hur tro och religiös identitet har formats hos sex unga finlandssvenska baptister. Hon kom till slutsatsen att sociala relationer spelar stor roll för att utveckla en tro.

| Elisa Kössi

Möt årets nya docenter vid Åbo Akademi

Vid Åbo Akademi hade det hållits sammanlagt fyra docentföreläsningar i tre ämnen, nämligen praktisk teologi, kyrkohistoria och dogmatik. Teologia.fi intervjuade de nybakade docenterna.

| Elisa Kössi

Doktorsavhandling: Synd, ondska och demoner i pingströrelsens teologi

Den nyss doktorerade Sanna Urvas vill systematisera pingströrelsens teologi, och vad skulle vara ett mer tacksamt ämne att börja med än just frågan om ondska som blivit särskilt aktuell idag i.o.m. tredje vågens pingstväckelse.

| Elisa Kössi

Disputation: Varför vet vi så lite om att det dansades i kyrkorna på medeltiden?

Den 6 oktober disputerar Laura Hellsten i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi. I sin avhandling Through the Bone and Marrow – Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe granskar hon kritiskt den forskning som gjorts kring dans i den västliga kristna traditionen och teologin.

| Elisa Kössi

Disputation: Teologisk teologi om äktenskap

Den 16 januari 2020 försvarar Emma Audas sin doktorsavhandling Det heliga äktenskapet vid Åbo Akademi. I avhandlingen utvecklar Audas ett förslag till en teologi om äktenskapet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

| Sara Högberg

En komplicerad konflikt får ansikten. Åbo Akademis teologkurs i det Heliga landet.

Klockan är mycket, vi har rest en hel dag. Jag längtar efter sängen på hostellet i Jerusalem, men här står vi och väntar på busschauffören i Tel Aviv. Blicken vandrar…

| Elisa Kössi

Hurdan lärare och kollega kommer ÅA-teologer att få av Björn Vikström?

Den svenskspråkiga teologiska världen i Finland skakas av förändringens vindar när den långvariga biskopen i Borgå stift, Björn Vikström (för många bättre bekant som Biskop Björn) lämnar sina får i…

| Elisa Kössi

En pro gradu -intervju: Erfarenheter av antisemitism har ökat i Finland

Antisemitismen är säkert ett av den europeiska historiens mest högljutt tigna teman, som med jämna mellanrum påminner om sig själv genom oväntade utbrott, såsom i slutet av april i form av skjutningar i en synagoga i San Diego.

| Elisa Kössi

När mänskliga rättigheter inte räcker till – En pro gradu-intervju med Ilona Silvola

Den så kallade flyktingsfrågan har de senaste åren dominerat den politiska diskussionen likaså i Finland som i Europa i allmänhet. Rädslan för terrorism och oron för den inhemska befolkningens rättigheter…

| Saara Kuoppala & Sabina Sweins

Kolmen monoteistisen uskonnon keskustelu rukouksesta – De abrahamitiska religionernas diskussion om bön

Kuva2 SK

Kolmen monoteistisen uskonnon keskustelu rukouksesta – De abrahamitiska religionernas diskussion om bön

| Tekninen Ylläpito (Aste)

Artiklar på svenska

Forskning Dit där sankt Jakob aldrig satt sin fot Bokanmälän: Justinus Martyren Sexualitet i en brytningstid. En etisk analys av två finländska väckelserörelsers syn på samhälle, kyrka och homosexualitet åren…