| Elisa Kössi |

Hurdan lärare och kollega kommer ÅA-teologer att få av Björn Vikström?

Björn Vikström arkkipiispanvaalipaneelissa Turussa 13.12.2017. Kirkon kuvapankki/ Markku Pihlaja.

Den svenskspråkiga teologiska världen i Finland skakas av förändringens vindar när den långvariga biskopen i Borgå stift, Björn Vikström (för många bättre bekant som Biskop Björn) lämnar sina får i den kyrkliga kontexten och tar över en ny flock, den här gången av blivande präster och andra teologistuderande vid Åbo Akademi.

Vikström själv karaktäriserar den nya tjänsten som universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid den teologiska utbildningslinjen som ett drömjobb, och vill speciellt jobba för forskningen över ämnesgränserna vid ÅA samt samarbete med andra teologiska utbildningar i Finland.

Inte så nytt som kan tyckas

För den 56 år gamla pappan till tre vuxna barn, och gifta mannen till den sakkunniga i kyrkostyrelsen Maria, kommer förändringen dock inte att vara så stor som man kunde tänka sig efter att han den 25 augusti officiellt blev befriad från sin biskopstjänst. Vikström har nämligen redan före sin tid som biskop gjort kortare vikariat som forskare och lärare vid ÅA. Innan han blev vald till biskop jobbade han tre år som forskningskoordinator.

Dessutom har Vikström som biskop varit ordförande för den av biskopsmötet tillsatta teologutbildningskommittén och vid sidan om använt sin fritid för att fördjupa sig i olika aktuella teologiska teman.

– När jag blev vald till biskop för tio år sedan sade jag att ungefär tio år är en lämplig tid för mig som biskop i Borgå. Även om jag har jobbat nästan hela mitt vuxna liv inom kyrkan har jag alltid hållit en liten dörrspringa öppen till det akademiska, berättar han.

Ett drömjobb med passlig portion av utmaningar

– Jag tycker mycket om att föreläsa och diskutera texter, så det här är på många sätt ett drömjobb för mig, säger Vikström. Vid sidan om föreläsningar och seminarier ser han mest fram emot kaffebordssamtal med kolleger och forskare.

Trots några korta arbetsperioder inom det akademiska och kvällsläsningshobby, beskriver Vikström ändå bytet från en kyrklig ledarposition till gräsrotstjänsten vid universitetet som en märkbar men också positiv omställning.

– Jag har hittills främst läst och skrivit vid sidan av mina jobb som präst och biskop, ofta på kvällar och på lediga dagar. Det blir en nästan helt ny erfarenhet att på heltid få ägna sig åt undervisning och forskning, konstaterar han.

Vikström upplever att han kan ha nytta av sin tid som biskop, bland annat sin erfarenhet i ledarskap, strategisk planering, kontakter till media samt rutinen i att skriva texter och tal på en relativt kort tid. Som en eventuell nackdel ser han att människor i början kan ha svårt med att se Biskop Björn som en vanlig dödlig universitetslärare.

Som andra utmaningar med den nya tjänsten nämner Vikström de tekniska hjälpmedel och plattformar som utvecklats efter hans senaste universitetserfarenheter för tio år sedan. Också rekryteringen av nya studerande till den teologiska utbildningen vid ÅA ser han som en gemensam utmaning för hela lärarkåren, som han inom kort ska bli del av.

Vill bidra med aktuell sakkunskap och kontakter

Vikström hoppas att han som universitetslärare kan använda de kontakter han etablerat i olika sammanhang under sin tid som biskop för att å ena sidan upprätthålla täta kontakter mellan den teologiska utbildningslinjen och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, å andra sidan för att stärka samarbetet mellan de teologiska utbildningarna i Finland.

Björn Vikström.

Dessutom vill han satsa på samarbetet över ämnesgränserna vid ÅA samt en sakkunskap i aktuella frågor i etik.

– Jag har under åren satt mig in i hermeneutik, postmodern folkkyrkoteologi, miljöetik och ekoteologi, sexualetik och äktenskapsteologi och nu senast gästfrihetens teologi. Jag tror och hoppas att det här ger mig en bred och solid bas för den undervisning och handledning som jag kommer att bedriva, listar han ut.

Som exempel på andra viktiga teman lägger Vikström till religion och populism samt empirisk forskning om livsåskådningar och värderingar. Han ser det som viktigt att ÅA skulle kunna utbilda magistrar och doktorer som behärskar sådana områden och kan ta ställning till aktuella, också känsliga, frågor.

Lättillgänglig, engagerad, nyfiken

Som biskop har Vikström fått beröm för att vara lättillgänglig både i relation till församlingarna och media, och detsamma vill han i sin nya tjänst förverkliga även i relation till studerandena. Som lärare vill han dessutom vara kunnig och göra innehållet relevant i interaktion med studeranden.

– Andra får bedöma hur bra jag har lyckats, men jag vill försöka vara engagerad, väl påläst och bra förberedd och samtidigt flexibel, lyhörd och nyfiken på deltagarnas synpunkter och erfarenheter. Jag ser det som min uppgift som lärare att hjälpa studerande att se de stora sammanhangen, och ge dem redskap för att på egen hand kunna fördjupa sig i olika specialfrågor, beskriver han ödmjukt